April 2009, tedenska številka 2 (16.4.2009)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Kodificirana uredba o blagovni znamki Skupnosti
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice v tem tednu

Državni zbor bo predvidoma na redni seji, ki se bo začela 20. aprila, odredil parlamentarno preiskavo v zvezi z izbrisanimi. VEČ

Projektna skupina, ki na ministrstvu za zunanje zadeve pripravlja spremembe Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1), bo delo kmalu zaključila, tako da bo zakon predvidoma po 1. maju že v proceduri. VEČ

Komisija DS za kulturo, znanost, šolstvo in šport je podprla vladni predlog novele Zakona o štipendiranju (ZŠtip). VEČ

Vlada bo prve ukrepe iz novega paketa protikriznih ukrepov s socialnimi partnerji predvidoma uskladila v prvi polovici maja. VEČ

Okrožno sodišče v Ljubljani je ustavilo kazenski pregon zoper obtoženega nekdanjega ljubljanskega škofa Gregorija Rožmana. VEČ

Minister za pravosodje Aleš Zalar je slovesno podelil odločbe o imenovanju na mesta predsednikov in podpredsednikov sodišč. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je dopolnila 101. člen zakona, ki določa prejemke, ki so izvzeti iz izvršbe. Po novem so tako izvzeta tudi denarna sredstva pomoči potrebnim, ki jih zagotavljajo humanitarne organizacije.

Eden od pomembnejših ciljev prejšnje novele Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) je bil, da se vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov zaupa notarjem. S takim načinom vlaganja naj bi zemljiškoknjižni postopek postal bolj kakovosten in hitrost postopanja večja. Ta namen se z novo novelo (ZZK-1B) ne spreminja, podaljšuje se samo rok za začetek uporabe pravil, ki urejajo vlaganje elektronskih zemljiškoknjižnih predlogov - s 1.5.2009 na 1.5.2011. VEČ

Spremenjen in dopolnjen je bil tudi Zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (ZPIZVZ), ki po novem daje vdovam bivših vojaških zavarovancev pravico, da poleg svoje pokojnine prejemajo tudi del vdovske pokojnine v višini največ 15 %.

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih (ZJU) je bil sprejet Pravilnik o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov. Pravilnik ureja pripravništvo v organih državne uprave in v upravah lokalnih skupnosti, ne velja pa za pripadnike Slovenske vojske. Pravilnik tako med drugim določa, da pripravniška doba za zasedbo uradniškega delovnega mesta, ki se opravlja v nazivu, za katerega je predpisana univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba, traja 10 mesecev, za druga uradniška delovna mesta pa 8 mesecev.

Nov Pravilnik o izvrševanju obveznosti do predsednika republike na obrambnem področju podrobneje določa pogoje in postopke, po katerih Ministrstvo za obrambo seznanja predsednika republike kot vrhovnega poveljnika obrambnih sil s stanjem pripravljenosti Slovenske vojske in drugimi zadevami, pomembnimi za obrambo države. VEČ

Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom za vložitev kandidatur na prosta mesta: predsednika Upravnega sodišča RS, predsednikov okrajnih sodišč v Idriji, Tolminu in na Vrhniki ter podpredsednika Okrajnega sodišča v Piranu.

Ministrstvo za pravosodje je razpisalo dve prosti mesti državnega pravobranilca na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani.
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZKP?

Besedilo Zakona o kazenskem postopku (ZKP) je od svoje objave leta 1994 doživelo kar 26 posegov, v letu 2008 celo šest. Vse te spremembe, dopolnitve, popravki, razveljavitve in zadržanja izvrševanja členov so upoštevana samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZKP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 27 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave leta 1994.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi, ki so bile dodane v sistem EURO IUS-INFO, je tudi kodificirana uredba o blagovni znamki Skupnosti

Uredba št. 40/94 o blagovni znamki Skupnosti iz leta 1994 je bila do danes večkrat in bistveno spremenjena, zato se je s kodificirano Uredbo št. 207/2009 stanje na tem področju poenotilo, z namenom dobiti bolj jasno, pregledno in racionalno ureditev. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.


Pregled novih vrednosti: 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ne veste, kdo je bil Leonid Pitamic in zakaj se njegov kip nahaja pred ljubljansko Pravno fakulteto, si preberite kolumno z naslovom Pravo, obletnice in domovinska pripadnost izpod peresa dr. Mateja Accetta.

Med drugim je zapisal: "Poleg vprašanja o historični pravotvornosti Slovencev, ki si (ali nam) ga je rad zastavljal že Sergij Vilfan, si lahko zastavimo tudi vprašanje o historičnih slovenskih pravotvorcih." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane