April 2009, tedenska številka 1 (9.4.2009)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Nova kolumna: O_nenasilju
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice v tem tednu

V DZ so sklenili, da bodo Ustavnemu sodišču RS posredovali zahtevo za presojo posledic referenduma o noveli Zakona o odvetništvu (ZOdv). Ustavno sodišče mora o morebitnih ustavnopravnih posledicah referenduma odločiti v 30 dneh, v tem času pa je postopek za razpis referenduma zadržan. VEČ

Vlada bo na današnji seji med drugim obravnavala predlog novele zakona o gospodarskih družbah, s katero se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva o uveljavljanju določenih pravic delničarjev družb, ki kotirajo na borzi. Dodatno se v besedilo vnaša razkritje prejemkov članov vodenja in nadzora. VEČ

Projekt nacionalnega preiskovalnega urada bo predvidoma zaživel 1. januarja 2010. VEČ

V okviru varčevalnih ukrepov v javnem sektorju razmišljajo o ukinitvi sobotnega dela upravnih enot, odpuščanj pa ne predvidevajo. VEČ

Prva konferenca razvojnega dialoga je minila s pozivi k ravnovesju med socialnimi in finančnimi vprašanji pri pripravah protikriznih ukrepov ter k spoštovanju vrednote solidarnosti. VEČ

 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZPP?

Besedilo Zakona o pravdnem postopku (ZPP) je od svoje objave leta 1999 doživelo kar 13 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZPP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 14 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave leta 1999.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Sprejem sprememb in dopolnitev Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ) je bil nujen, ker je z dnem dospelosti obveznic RS39 dne 15.9.2008 nastala pravna praznina, saj ni bilo mogoče izvrševati odločb o odmeri odškodnine. VEČ

4. aprila je začela veljati novela Zakona o trošarinah (ZTro), s katero se višajo trošarine na tobačne izdelke. Trošarina za 1000 cigaret iz najbolje prodajanega cenovnega razreda se bo z majem povečala za 5 evrov. VEČ

V veljavi je Pravilnik o podrobnejši vsebini obrazca za prijavo terjatev upnikov v postopku prisilne likvidacije zavarovalnice s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima podružnico ustanovljeno v drugi državi članici. Obrazec za prijavo terjatev se nahaja v prilogi pravilnika.

Spremenjen in dopolnjen je bil Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku, v katerem so bili spremenjeni tudi vzorci ovojnic v prilogah.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na pobudo v zvezi s sredstvi, ki jih upravljajo v EU.

Evropska komisija je sprejela pobudo za vpeljavo zahtevnejših ciljev za izplačevanje sredstev EU, ki jih neposredno upravljajo v Bruslju. Sedanje gospodarske razmere zahtevajo takojšnje ukrepanje, zaradi česar je predlagano skrajšanje rokov za predplačila ali začetna plačila s 30 na 20 dni, za druga plačila pa iz 45 na 30 dni. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava odpoved zastaranju:

Delnega plačila naturalne obveznosti ni mogoče šteti za odpoved zastaranju, ampak je potrebna pisna pripoznava zastarane obveznosti.  VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.


Pregled novih vrednosti:


1.5.2009 trošarina za najbolj prodajane cigarete
  1000 kosov 69 EUR
1.5.2009 drobnoprodajna cena najbolje prodajanih cigaret
  zavojček 2,35 EUR
1.5.2009 specifična trošarina
  1000 kosov 17,7167 EUR
1.5.2009 proporcionalna trošarina
  zavojček 43,6454 %
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo nadaljevanje kolumne z naslovom O nenasilju izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Če je nekdo do nas, naših sorodnikov, prijateljev, sonarodnjakov, ali do soljudi nasploh, nasilen, bi morali najprej točno vedeti, zakaj se to nasilje dogaja. Morda je prizadetim celo nujno potrebno, da bi se nekaj naučili, da bi nekaj ozavestili. Ali ne počnemo tega tudi v pravu?" VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane