Marec 2009, tedenska številka 2 (19.3.2009)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na Portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Legalizacija prostitucije - da ali ne?
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice v tem tednu

Na Ministrstvu za javno upravo so pripravili predlog Zakona o integriteti v javnem sektorju, ki med drugim na novo opredeljuje in nadgrajuje delovanje protikorupcijske komisije in jo na simbolni ravni tudi preimenuje v komisijo za integriteto in preprečevanje korupcije. VEČ

Od 15. marca je v veljavi obvezno shranjevanje prometnih podatkov o internetnih komunikacijah. Podatki naj bi se shranjevali za obdobje 24 mesecev, vendar je v pripravi novela Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom), ki bo to obveznost skrajšala na 12 mesecev. VEČ

Državni zbor bo predlog novele Zakona o trošarinah (ZTro), predlog novele Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ) ter predlog novele Zakona o odvetništvu (ZOdv) obravnaval po nujnem postopku, in to že na marčevski seji, ki se bo začela 25. marca. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Novela Zakona o bančništvu (ZBan-1) bo začela veljati 28. marca, njen namen pa je prenos evropskih direktiv v slovenski pravni red in uresničitev načel varnega, skrbnega in preglednega poslovanja bank ter skrbnega in učinkovitega nadzora. VEČ.

Poleg prilagoditve slovenske zakonodaje evropski (v naš pravni red se prenaša Direktiva št. 2007/44/ES) se poglavitne spremembe novele Zakona o zavarovalništvu (ZZavar) nanašajo na določitev natančnejših pravil pri nakupih lastniških deležev oziroma prevzemov v finančnih družbah. VEČ.

Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki že velja, omogoča zavezancem, da pri nakupu tovornjakov z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam standarda Euro V, oz. pri nakupu avtobusov z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam standarda Euro IV, uveljavljajo znižanje davčne osnove za 30 odstotkov. Ukrep bo veljal za leta 2008, 2009 in 2010.

Od 1. aprila 2009 Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF) za 4% znižuje znesek osnovnih plač 1690 aktualnim in 55 nekdanjim funkcionarjem, s čimer naj bi država na letni ravni prihranila 2,8 milijona evrov javnofinančnih odhodkov. Znižanje plač je določeno za obdobje 12 mesecev in velja za funkcionarje vseh treh vej oblasti, med njimi tudi za poslance, predsednika in podpredsednike DZ ter generalnega sekretarja DZ.

Novela Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB) predvsem omogoča okrepitev kapitala banke, s tem pa njene vloge pri pomoči podjetjem v času finančne krize. Potrebnih 160 milijonov evrov za dokapitalizacijo SID banke na 300 milijonov evrov bo zagotovila država z rebalansom letošnjega državnega proračuna.

 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Čistopis Zakona o delovnih razmerjih (ZDR)

Ste vedeli, da mora delodajalec delavca obvestiti o odmeri letnega dopusta do 31. marca? To in še druge informacije najdete v IUS-INFO čistopisu ZDR, ki je bil od svoje uveljavitve v letu 2006 že štirikrat spremenjen.

Trenutno veljaven čistopis, kot tudi ostale verzije čistopisov z vključenimi spremembami in dopolnitvami najdete v IUS-INFO ČASOVNI LESTVICI
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


V sistemu EURO IUS-INFO lahko najdete vse predpise in druge akte, ki so bili v minulem tednu sprejeti v Evropski uniji, med njimi tudi kodificirana besedila predpisov.

Zaradi večjih sprememb je bila objavljena kodificirana različica Uredbe št. 169/2009 o uporabi konkurenčnih pravil za železniški in cestni promet ter promet po celinskih plovnih poteh. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava pogodbo o prenovitvi:

Pri presoji veljavnosti pogodbe o prenovitvi je potrebno presoditi tudi veljavnost obveznosti iz predhodnih pogodb, ki so prenehale veljati.
 VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.


Pregled novih vrednosti:


1.4.2009 plače funkcionarjev
  znižanje 4%
marec 2009 temeljna obrestna mera
  mesečno 0,2%
marec 2009 temeljna obrestna mera
  letno 2,38%
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo torkovo kolumno z naslovom Legalizacija prostitucije - da ali ne? izpod peresa Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Tako so na Švedskem popolnoma sprejete in dovoljene prostitutke, povsem dovoljeno opravljajo to dejavnost, kriminalizacija pa je zajela tiste, ki koristijo njihove usluge. Gre za model, ki dekriminalizira ponudbo in kriminalizira povpraševanje." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane