Marec 2009, tedenska številka 1 (12.3.2009)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na Portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Preiskovalno načelo v delovnem sporu.
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice v tem tednu

Vlada bo na današnji seji obravnavala novelo Zakona o odvetništvu (ZOdv), ki bo odvetniški zbornici vrnila pristojnost določanja odvetniške tarife. VEČ

Obeta se novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), katere glavni cilj bo izrazito skrajšanje izvršilnih postopkov, njihova poenostavitev in informacijska podpora. VEČ

Vada predlaga, da se uveljavitev določb Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) glede vlaganja elektronskih zemljiškoknjižnih predlogov ter odprave krajevne pristojnosti za odločanje o zemljiškoknjižnih predlogih preloži za dve leti, na 1. maj 2011. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Čistopis Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ZDDPO-2

Čeprav je ZDDPO-2 relativno nov predpis, ki je začel veljati šele 1. januarja 2007, je bil že trikrat noveliran, nanj pa so vplivali tudi drugi predpisi. Vse te spremembe, dopolnitve in vplivi so upoštevani samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZDDPO-2.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 6 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave leta 2006.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o poslovanju notarja, ki bodo začele veljati 24. marca, med drugim urejajo tudi vodenje vpisnikov in knjig v elektronski obliki. VEČ

Pravilniku o ocenjevanju uspešnosti diplomatov, ki ureja kriterije in posebnosti postopka ocenjevanja uspešnosti diplomatov v notranji in zunanji službi Ministrstva za zunanje zadeve, se je poleg določenih sprememb in dopolnitev vsebine spremenil tudi naslov v Pravilnik o kriterijih za ocenjevanje uspešnosti diplomatov. VEČ

Nov je tudi Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije, ki določa obliko, vsebino in način izpolnjevanja ovojnice. Del pravilnika je tudi priloga z vzorcem ovojnice.

Nova Tarifa o pravnih storitvah določa način obračunavanja pravnih storitev in povračila stroškov Združenja SAZAS v zvezi z opravljenim delom pri uveljavljanju in zaščiti avtorske in sorodnih pravic. Za vrednotenje storitev po tej tarifi se smiselno uporabljajo določila veljavnega Zakona o odvetniški tarifi (ZOdvT).

Ministrstvo za pravosodje razpisuje mesto nacionalnega predstavnika v Eurojustu.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


V sistemu EURO IUS-INFO lahko najdete vse predpise in druge akte, ki so bili v minulem tednu sprejeti v Evropski uniji, med njimi tudi sodno prakso sodišča ES.

Sodišče je v enem od zadnjih judikatov v primeru C-388/07 odločilo, da je zakonodaja, ki delodajalcem dovoljuje, da zaposlene po 65. letu prisilijo v upokojitev, skladna z evropskih pravom. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava preiskovalno načelo v delovnem sporu:

Delovno sodišče lahko skladno z določbo 34. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1) izvede dokaze po uradni dolžnosti in mimo dokaznih predlogov strank.
 VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.


Pregled novih vrednosti:


1.4.2009 prispevki za posebne primere zavarovanja
  dijaki in študenti pri praktičnem pouku 8,79 EUR
1.4.2009 prispevki za posebne primere zavarovanja
  samostojni podjetnik posameznik 29,33 EUR
7.3.2009 premija za električno energijo
  sosežig biomase in lignita 33,6 EUR/MWh
1.1.2009 rast cen življenjskih potrebščin
  januar –0,004
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo ponedeljkovo kolumno z naslovom Zloraba prava izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Saj veste, ko nekdo ukrade mleko in kruh, rečemo temu tatvina, ko pa nekdo ukrade milijone, označimo to za zgrešeno investicijo, težave s prestrukturiranjem ipd. " VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane