Februar 2009, tedenska številka 3 (26.2.2009)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na Portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Novi zneski pokojnin od 1.1.2009
 
 
  AKTUALNO


Nov urad za preiskovanje gospodarske kriminalitete

V želji, da se preiskovanje gospodarske kriminalitete čim prej izboljša, na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) pospešeno pripravljajo podlage za ustanovitev nacionalnega preiskovalnega urada. V ta namen je bila ustanovljena tudi posebna delovna skupina, urad pa naj bi zaposloval od 50 do 60 ljudi. VEČ
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Z Zakonom o revidiranju (ZRev-2) so dani okviri delovanja revizijske stroke v Sloveniji ter Slovenskega inštituta za revizijo, ki je na njegovi podlagi sprejel statut, s katerim podrobneje opredeljuje in ureja svoje delovanje. VEČ

Nova je Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki velja za vse uporabnike proračuna Republike Slovenije, kot jih določa Sklep o subjektih, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

Nova Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini ureja plače in druge prejemke javnih uslužbencev, ki so napoteni na delo v tujino. VEČ

Na področju varstva okolja so bili sprejeti Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve tal za leto 2009 in vrsta sklepov, ki določajo zneske okoljskih dajatev zaradi onesnaževanja okolja za: izrabljena motorna vozila, odpadno električno in elektronsko opremo, odpadno embalažo, izrabljene gume in mazalna olja in tekočine.
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZUP?

Besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od svoje objave leta 1999 doživelo kar 7 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, popravki in razveljavitve členov so upoštevani samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZUP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 8 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave leta 1999.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki se nahajajo v sistemu EURO IUS-INFO, lahko najdete tudi predlog za nižje stopnje davka na dodano vrednost.

Predlog, ki ga je prejšnji četrtek potrdil Evropski parlament, predlaga nižje stopnje davka na dodano vrednost za določeno blago in storitve kot so hišna popravila, osebna nega ali storitve v restavracijah. Spremembe naj bi začele veljati leta 2011. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava motenje posesti stavbe:

Za aktivno legitimacijo v posestnem sporu zadostuje posest stavbe, zato posesti integralnih delov stavbe ni potrebno posebej dokazovati s konkretnimi dejanji.
 VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.


Pregled novih vrednosti:


1.1.2009 najnižja pokojninska osnova
  517,40 EUR 535,51 EUR
1.1.2009 najvišja pokojninska osnova
  2.069,60 EUR 2.142,04 EUR
1.1.2009 starostna oziroma družinska pokojnina
  219,90 EUR 227,60 EUR
1.1.2009 državna pokojnina
  172,29 EUR 178,32 EUR
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom O spolnih napadih z zlorabo položaja izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Saj ne rečem nič, vsi smo ljudje, vendar je naša človeškost primarno sestavljena ravno iz sposobnosti, da v primerih, ko iz nas privre divja zver, slednjo zaustavimo in jo s hladnim in bridkim jeklom razuma pošljemo nazaj v njen pekel." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane