Februar 2009, tedenska številka 2 (19.2.2009)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na Portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Evtanazija: jo dovoliti ali prepovedati?
 
 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Po manjših zapletih v Državnem zboru RS so poslanci vendarle potrdili Zaključni račun državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2007. VEČ

Nov Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ki velja od 14. februarja 2009, se uporablja pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2008, ki ga morajo pravne osebe oddati do 31. marca 2009. Po novem pravilniku ni več mogoče oddati davčnega obračuna na papirju, temveč je edina možnost oddaja po elektronski poti. Obrazec davčnega obračuna DDPO je zaradi sprememb ZDDPO-2, ZDTK, ZGD-1 in ZFPPIPP kar za 21 postavk obširnejši, dodane pa so tudi tri nove priloge.

Novela Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja nadomešča tabelo šifer za uveljavljanje zavarovanja in tabelo šifer o statusu družinskega člana.
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZPOMZO-1?

Besedilo Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1) je od svoje objave leta 2003 doživelo že 9 posegov, zadnjega letos januarja.
Vse te spremembe in dopolnitve so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZPOMZO-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 10 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave leta 2003.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, si preberite več o novem kodeksu računalniških rezervacij letalskih kart.

Uredba št. 80/2009 zaradi tehnoloških sprememb in sprememb na trgu, ki omogočajo prodajo letalskih vozovnic, na novo ureja računalniški sistem rezervacij proizvodov v zračnem prevozu. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli teden so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


21. februarja bo začela veljati spremenjena Uredba o določitvi prekrškov za kršitve določb Uredb Skupnosti s področja skupne ribiške politike, ki spreminja ali na novo določa kar 31 prekrškov ter predpisuje globe v višini največ 41.000 evrov. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava ekonomski interes posestnega varstva:

Sodišče mora nuditi sodno varstvo, četudi ni prišlo do trajne spremembe posestnega stanja, ampak le do kratkotrajne blokade motornega vozila.
 VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.


Pregled novih vrednosti:


14.2.2009 odškodnina za poklicne bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu
  od 12.912,56 EUR do 45.299,96 EUR
1.1.2009 Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja
  mesečno 0, 15%
1.12.2008 trošarina za plinsko olje za pogonski namen
  na 1000 litrov 331,55 EUR
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno torkovo kolumno z naslovom Evtanazija - jo dovoliti ali prepovedati? izpod peresa Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Med drugim se sprašuje: "Ob italijanskem primeru se sprašujemo ali je sedemnajst let dolga priključitev na aparature dovolj, da odpovedo vsi upi za normalno vrnitev dekleta v življenje ali ne. Koliko let bi lahko dekle še viselo med življenjem in smrtjo in zbujalo hudo pomilovanje vseh, ki bi jo videli in zanjo vedeli?" VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


5. marca bo v Ljubljani potekal aktualen seminar o novih ukrepih vlade za zmanjšanje gospodarske krize na področju zaposlovanja ter o zaposlovanju delavcev in ohranjanju delovnih mest v času krize.

Na seminarju boste izvedeli več o ukrepih za ublažitev posledic prihajajoče finančne in gospodarske krize in o možnostih, ki jih v zvezi s tem ponuja Zakonu o delnem subvencioniranju polnega delovnega časaVEČ
  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane