Februar 2009, tedenska številka 1 (12.2.2009)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na Portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
IUS Kolumna: Ali je politika nemoralna?
 
 
  AKTUALNO


Spremljanje dela stečajnih upraviteljev

Glede na vprašanja, ki se je v javnosti pojavljajo v zvezi z nadzorom nad delom stečajnih upraviteljev, je Ministrstvo za pravosodje na podlagi druge alinee tretjega odstavka 67. člena Zakona o sodiščih (ZS) zaprosilo vsa višja sodišča, da ministrstvu posredujejo določene informacije.
 VEČ
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Spremenjen je bil 22. člen Pravilnika o vsebini in načinu vodenja uradnih evidenc s področja zaposlovanja glede predložitve delovne knjižice, spričevala in diplome.

Dopolnjen je bil seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor) ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor.

Sprememba Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin med drugim določa, da se postopek konsolidacije za pravne osebe javnega prava iz tega pravilnika opravi na podlagi računalniške obdelave.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil dva javna razpisa za spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb oziroma zaposlovanja za krajši delovni čas. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZKP?

Besedilo Zakona o kazenskem postopku (ZKP) je od svoje objave leta 1994 doživelo kar 26 posegov, v letu 2008 celo šest. Vse te spremembe, dopolnitve, popravki, razveljavitve in zadržanja izvrševanja členov so upoštevana samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZKP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 27 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave leta 1994.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, si preberite tudi več o varnosti na spletu.

Vodilna internetna podjetja, kot so Facebook, MySpace, Yahoo in drugi, so podpisala evropski sporazum za izboljšanje varnosti mladoletnikov, ki uporabljajo spletišča za socialno mreženje. Ker uporaba socialnih omrežij strmo narašča, naj bi sporazum omogočal obvladovanje možnih tveganj, s katerimi se na spletu soočajo predvsem najstniki - sem spadajo npr. ustrahovanje ali razkrivanje osebnih podatkov. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-45/08-21 - z njo je zavrglo zahtevo za oceno ustavnosti prvega, drugega in tretjega odstavka 21. člena Zakona o slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA).
 VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.


Pregled novih vrednosti:


10.2.2009 nove cene orožnih listin
  orožni list 13,10 EUR
10.2.2009 nove cene orožnih listin
  pooblastilo za nošenje orožja 4,80 EUR
10.2.2009 nove cene orožnih listin
  evropska orožna prepustnica 7,90 EUR
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo ponedeljkovo kolumno z naslovom Ali je politika nemoralna izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim se sprašuje: "Ali je vstop v politiko res nekakšen skok v napol ali še bolj umazano reko, ki neizogibno umaže vsakogar, ki se nameni v njej plavati, četudi ima pri tem osebno najboljše namene? Ali oblast res vsakogar
(po)kvari?"
VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane