Februar 2009, številka 2 / letnik VII.  
Spoštovani!
Tako kot vsak mesec, vas tudi tokrat izčrpneje obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  Portal FinD INFO
•  IUS Kolumna
•  Nasvet
•  Pravna Praksa
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Spremenjeni poslovniki vseh treh sodišč ES.
 
 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Nekaj manjših sprememb je doživela Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih - predvsem je bilo preimenovanih nekaj direktoratov in ustanovljenih nekaj novih (za migracije in integracijo, za gospodarsko diplomacijo in razvojno sodelovanje, za investicije in po novem sta ločena direktorata za znanost ter visoko šolstvo). Ministrstva morajo akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest uskladiti s to uredbo najpozneje v dveh mesecih od uveljavitve te uredbe - to je do 31.3.2009.

Nova sta pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih in načinu njihovega zbiranja za: javna naročila po ZJN-2 in javna naročila po ZJNVETPS.

Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2009, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela določa za letošnje leto kvoto v skupni višini 24.000 dovoljenj. VEČ

Spremenjena so bila navodila za predložitve letnih poročil:
           -Navodilo o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov,
           -Navodilo o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava in
           -Navodilo o predložitvi letnih poročil društev

Višje sodišče v Mariboru objavlja javni natečaj za zasedbo šestih prostih uradniških delovnih mest višjih pravosodnih svetovalcev.

Delovno sodišče v Mariboru objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta višjega pravosodnega svetovalca (PDI) – strokovnega sodelavca na delovnem sodišču v Mariboru za določen čas do 30. 12. 2010 (projekt Lukenda).
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISIBesedilo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) je od svoje objave leta 2002 doživelo kar 18 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, razveljavitve in zadržanja izvrševanja členov so upoštevana samo v IUS-INFO čistopisu ZSPJS.

V Časovni lestvici je na voljo tudi vseh 19 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave leta 2002.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na spremembe poslovnikov Sodišča Evropskih skupnosti.

Sodišče ES sestavljajo Sodišče, Sodišče prve stopnje ter Sodišče za uslužbence, njihovo delovanje pa je opredeljeno s poslovniki. Zadnje spremembe vseh treh poslovnikov se nanašajo na volitve sodnikov. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Največ novih prekrškov določa Uredba o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki, ki velja od 14. januarja 2009 dalje. Ta za kršitve določb o posebnih gradbeno-tehničnih značilnostih, umestitvi v prostor, varstvu okolja, ustreznem zavarovanju in drugem predvideva globe v višini do največ 15.000 evrov. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava zastaranje kazenskega pregona po razveljavitvi pravnomočne sodbe:

V primeru, ko je pravnomočna sodba v postopku za izredno pravno sredstvo razveljavljena, je v novem sojenju zastaralni rok dve leti od razveljavitve sodbe.
 VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.


Pregled novih vrednosti: 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Podjetniki in kmečka gospodinjstva lahko za leto 2008 uveljavljajo 30% investicijsko olajšavo

Z zadnjimi spremembami Zakona o dohodnini (ZDoh-2) lahko kmečka gospodinjstva in samostojni podjetniki uveljavljajo 30% investicijsko olajšavo, ne da bi bili pri tem omejeni z absolutnim zneskom oziroma bi bilo potrebno izpolnjevati kakršnekoli zaposlitvene pogoje. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO Finance in Davki.
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali včerajšnjo kolumno z naslovom Zvezdništvo na Sodišču Evropskih skupnosti izpod peresa dr. Mateja Accetta, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Pravzaprav so na luksemburškem Sodišču, kolikor je »zvezdništvo« že prisotno, pravi zvezdniki kvečjemu večje gospodarske družbe, kadar se znajdejo pred Sodiščem v konkurenčnih ali avtorskih sporih, kot recimo Microsoft v znameniti zadevi pred Sodiščem prve stopnje." VEČ

 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Tiskanje s pomočjo bližnjice za tiskanje

Za tiskanje priporočamo uporabo bližnjice za tiskanje, ki odpre tiskalniku prijazno obliko trenutno odprtega dokumenta brez nepotrebnih grafičnih elementov in istočasno tudi okno za tiskanje.

Na tem oknu označite ali želite tiskati cel dokument (Vse – All) ali samo nekaj strani, izberite tiskalnik (če jih imate več) ter nato potrdite OK (Print). 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali:  
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane