Januar 2009, tedenska številka 3 (29.1.2009)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali v sistem IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  Dogodki
•  IUS Kolumna
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Pohitite, izteka se akcija ugodnega naročništva!
 


 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Od 15. januarja velja Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ), ki subvencionira delodajalca s 60 evri na mesec na delavca s krajšim delovnim časom (36 ur na teden), če delodajalec izpolnjuje vse zakonsko zahtevane pogoje in vloži vlogo za dodelitev subvencije do 30. septembra 2009. VEČ.

Zadnja sprememba Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) omogoča koriščenje 30% davčne olajšave za leto 2008 v maksimalni višini 30.000 evrov oziroma v višini davčne osnove za investicije v opremo in neopredmetena osnovna sredstva. VEČ

Od 1. februarja se uporabljajo spremenjeni obrazci v Pravilniku o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (priloge 1, 2 in 2a).

Spremembe Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, ki se uporabljajo od 24. januarja, določajo splošne elemente za oblikovanje cen teh storitev, spreminjajo opredelitev stroškov dela, uvajajo nove obrazce ter določajo, da se med stroške dela ne vključujejo premije kolektivnega dodatnega zavarovanja.

Ustavno sodišče RS je objavilo javni natečaj za uradniška mesta Svetovalca Ustavnega sodišča I in Svetovalca Ustavnega sodišča II za področje kazenskega prava ter Svetovalca v službi za analize in mednarodno sodelovanje.
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISIBesedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je od svoje objave leta 1998 doživelo kar 19 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, razveljavitve in zadržanja izvrševanja členov so upoštevana samo v IUS-INFO čistopisu ZIZ-a.

V Časovni lestvici je na voljo tudi vseh 20 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave leta 1998.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, si preberite najnovejšo sodbo Sodišča Evropskih skupnosti v zvezi s koriščenjem letnega dopusta.

Sodišče je skladno z Direktivo št. 2003/88/ES o delovnem času odločilo, da delavci ne smejo izgubiti pravice do plačanega dopusta, če je zaradi bolniške odsotnosti niso uspeli izkoristiti v predvidenih časovnih rokih. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava zastaranje preživnine in izvrševanje sklepa o izvršbi:

Dolžnikov dolžnik mora izvršiti sklep o izvršbi tako, kot se glasi, če pa se izvršilni naslov in sklep o izvršbi ne ujemata, se mora držati sklepa o izvršbi.
 VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.


Pregled novih vrednosti:


1.2.2009 elementi cen socialno varstvenih storitev
  rast povprečne plače do 22,5%
1.2.2009 elementi cen socialno varstvenih storitev
  rast drugih stroškov dela 6,2%
1.2.2009 elementi cen socialno varstvenih storitev
  rast stroškov materiala in storitev 2,1%
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Društvo za kazensko pravo in kriminologijo Slovenije vabi svoje člane na redni občni zbor v četrtek, 5. februarja 2009, ob 11. uri, v prostorih Inštituta za kriminologijo.
 VEČ
  
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom Beseda strank ali zakaj je dobro prisluhniti izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Prav to pa je srž vsakega pravnega postopka - slišati obe plati, tudi v kazenskem pravu. Če je v končni besedi tožilec natančno predstavil svoje argumente za utemeljitev svoje verzije dogodka in če je enako kvalitetno zagovornik predstavil svoje, potem sem pri odločanju o tem v bistveno boljšem položaju." VEČ

 

 

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane