Januar 2009, tedenska številka 2 (22.1.2009)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali v sistem IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Pregledna zbirka POROČEVALCEV DZ
v sistemu IUS-INFO!

 
 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Objavljena je bila Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), ki natančneje razlaga naslednje člene KPJS:

      35. člen – Dodatek za delovno dobo;

      40. člen – Dodatek za izmensko delo;

      42. člen – Dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času.

Od 1. januarja se uporablja Sklep o valorizaciji vrednosti premoženja iz prvega odstavka 9. člena Zakona o varstvenem dodatku (ZVarDod), ki to vrednost premoženja usklajuje za 5,7% in ta v letu 2009 znaša 23.684,78 evrov.

V sistemu IUS-INFO že lahko najdete čistopisa dveh predpisov s področja kreditnega tveganja, katerih spremembe je objavila Banka Slovenije:

      Sklep o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic in

      Navodilo za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na nove predpise z davčnega področja.

Objavljeni sta bili sprememba Uredbe št. 1798/2003 o upravnem sodelovanju in sprememba Direktive št. 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost zaradi boja proti davčnim goljufijam, povezanimi s transakcijami znotraj Skupnosti, ter nova Direktiva št. 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarino. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Nova Uredba o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode določa dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov, med drugim ureja pravice in obveznosti proizvajalca in odkupovalca, postopke za ugotavljanje višine in plačilo dajatve, za kršitve določb pa je zagrožena globa v višini do 4.200 evrov. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-88/07-17 - z njo je odločilo, da je bil prvi odstavek 310. člena Kazenskega zakonika (KZ) v delu, ki se je nanašal na izvršitev kaznivega dejanja, storjenega s "protipravno hrambo strelnega orožja ali streliva, katerega promet je posameznikom omejen", v neskladju z ustavo.  VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.


Pregled novih vrednosti: 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali torkovo kolumno z naslovom Moj pogled na reševanje nasilja izpod peresa Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Ali imamo slabo zakonodajo ali je ne znamo uresničevati v praksi ali ...? Gre za nasilje v družini, v družbi, nasilje danes, ki pa je bilo tudi včeraj in ga najbrž jutri ne bo moč povsem izkoreniniti. Kako bomo uspešni, pa je odvisno ne le od zakonodaje, pač pa od ljudi, ki jo zlasti na svojih delovnih mestih znajo, zmorejo in želijo uresničevati ..." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Društvo za kazensko pravo in kriminologijo Slovenije vabi svoje člane na redni občni zbor v četrtek, 5. februarja 2009, ob 11. uri.   VEČ
 
  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane