Januar 2009, tedenska številka 1 (15.1.2009)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
IUS Caffe: Mediacija med žrtvami in storilci
 


 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Objavljena je bila Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti, ki je v 2. členu Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1) določena kot vodilna obrestna mera Evropske centralne banke, povečana za 8 odstotnih točk.

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti velja za šestmesečno obdobje, ki se začne 1. januarja 2009, in znaša 10,5 odstotkov.

V skladu z Zakonom o sodiščih (ZS) je Sodni svet sprejel čistopis Poslovnika Sodnega sveta, ki ureja način dela in organizacijo Sodnega sveta. Z novim poslovnikom se predsedniku, podpredsedniku in članom sveta bistveno povečujejo sejnine. VEČ

Objavljen je bil Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosta mesta predsednikov in podpredsednikov sodišč v Ormožu, Trbovljah, Litiji, Krškem in Slovenj Gradcu.

Ministrstvo za pravosodje pa razpisuje prosto mesto okrožnega sodnika na Gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Celju.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na t.i. uredbo o preživninah.

Uredba št. 4/2009 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah poenostavlja ter ceni postopek za uveljavitev preživnin v čezmejnih primerih. Predpis bo začel veljati 30. januarja letos, uporablja pa se za preživninske obveznosti, ki izhajajo iz družinskih razmerij, starševstva, zakonske zveze ali svaštva. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Uredba o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki, ki velja od 14. januarja 2009, prinaša 19 novih prekrškov, za katere so predpisane globe v višini do 15.000 evrov. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Ustavnega sodišča RS, ki obravnava fiktivno vročitev - z njo je sodišče zadržalo izvrševanje četrtega in petega odstavka 143. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.


Pregled novih vrednosti: 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo ponedeljkovo kolumno z naslovom Kriza, varčevalci in (anti)elitizem izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Toda ob tej krizi moramo vsi, vsak po svojih močeh, povzdigniti tudi svoj glas in reči, da je resnično nesprejemljivo, da nam denar in bogastvo tako močno slepita vid ter da je še posebej slabo, da tisti, ki imajo vsega tega ogromno, ne uvidijo, koliko resnično dobrega lahko s tem storijo." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Akademsko društvo Pravnik vabi na IUS Caffe z naslovom: "Mediacija med žrtvami in storilci", ki bo danes, 15.1.2009, ob 18. uri na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana. VEČ
  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane