December 2008, tedenska številka 1 (11.12.2008)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Predavanje o sodni praksi na področju prava konkurence Skupnosti
 


 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

V tem letnem času je aktualen Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI), ki je sicer začel veljati že spomladi. Nov zakon je uveljavil prepoved prodaje, posesti in uporabe pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok. Ob prekršku se globe za posameznike oziroma fizične osebe gibljejo od 400 do 1.200 evrov. Kazni zaradi morebitnih kršitev lahko izrekajo vsi organi nadzora, tako inšpektorat za notranje zadeve kot tudi policisti, carina in tržni inšpektorat.

Manjšo spremembo je doživel Pravilnik o elektronskem dostopu do informatizirane glavne knjige - po novem se za vsakokratno poizvedovanje prek oddaljenega elektronskega dostopa plača nadomestilo v višini 1,31 evra.

Spremenjen in dopolnjen je bil tudi Pravilnik o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih. Novela spreminja podatke za vpis v Pn vpisnik in Odl vpisnik, spremenjeni pa so tudi obrazci od 1 do 5, ki so priloga pravilnika. Spremembe in dopolnitve se začnejo uporabljati 1. januarja 2009.

Nova je Uredba o merilih in pogojih za izdajanje poroštev po 86.a členu Zakona o javnih financah, ki je začasne narave in velja od 6. decembra 2008 do 31. decembra 2010. Uredba določa merila in pogoje ter višino provizije za poroštva, ki so namenjena omejitvi učinkov finančne krize.

Ministrstvo za pravosodje razpisuje dve prosti mesti okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Brežicah.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
1.1.2009 Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK)
1.1.2009 Zakon o odvetniški tarifi (ZOdvT) VEČ
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na novo Direktivo št. 2008/104/ES o delu prek agencij za zagotavljanje začasnega dela.

Direktiva odpravlja razlike pri uporabi dela prek agencij za zagotavljanje začasnega dela glede pravnega položaja, statusa in delovnih pogojev delavcev, zaposlenih pri njih. Vzpostavljen je pravni okvir za varnost začasno zaposlenih delavcev, ki izenačuje delovne pogoje za vse delavce, tako redno zaposlene kot zaposlene prek agencij za začasno delo. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava zastaranje zamudnih obresti:

Za zastaranje zamudnih obresti, ki izvirajo iz pravnomočne sodne odločbe in so zapadle po izdaji odločbe, velja triletni zastaralni rok.
 VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.


Pregled novih vrednosti:


1.12.2008 osebna prtljaga potnikov
  oprostitev plačila DDV in trošarin pri uvozu do 300 EUR
1.12.2008 osebna prtljaga potnikov
  oprostitev plačila DDV in trošarin (zračni in pomorski promet) do 430 EUR
1.12.2008 količinske omejitve pri uvozu
  tobačni izdelki, oproščeni plačila DDV in trošarin do 200 cigaret
1.12.2008 količinske omejitve pri uvozu
  tobačni izdelki, oproščeni plačila DDV in trošarin do 50 cigar
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali izčrpno kolumno z naslovom Naravno stanje države članice v pravu EU izpod peresa dr. Mateja Accetta, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Statistika, ki lahko države članice v tem pogledu bolj skrbi, pa je relativna uspešnost Komisije v njenih tožbah. Leta 2007 je Komisija ob 143 izdanih sodbah (z upoštevanjem združenih zadev kot ene sodbe) dosegla obsodbo države članice v 127 primerih ali kar 89 % vseh sodb, le 16 sodb je bilo zavrnilnih." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


V četrtek, 18. decembra, ste vabljeni na predavanje Novejša sodna praksa na področju prava konkurence Skupnosti. Udeležba na dogodku je brezplačna.  VEČ
  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane