December 2008, tedenska številka 2 (18.12.2008)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Novi zakoni
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Ustavno sodišče z odločbo U-I-159/08 pritrdilo sodnikom.
 


 
  AKTUALNO


OKROGLA MIZA: NOVA ZAKONODAJA V TEORIJI IN PRAKSI

Na podlagi vaših glasov izbrani najvplivnejši slovenski pravniki in pravnice so prejeli priznanja in na zelo zanimivi okrogli mizi razpravljali o kazenskem zakoniku, morebitnih spremembah ustave, aktualnih zakonskih novelah, vinjetah, sodniški normi, varovanju osebnih podatkov, nasilju v družini in meji s Hrvaško. Okroglo mizo je povezovala mag. Urška Kežmah, asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v Mariboru.


(Nataša Pirc Musar, Aleksander Čeferin, Franci Matoz, dr. Miro Cerar, Vlasta Nussdorfer, dr. Marko Pavliha, Janja Roblek in dr. Igor Šoltes).


Več o okrogli mizi
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Objavljeni sta bili Dopolnitev Sodnega reda in sprememba Dopolnitve Sodnega reda, ki veljata od 13. decembra 2008. S klikom na povezavo si lahko ogledate veljaven čistopis Sodnega reda. Dopolnjen 40. člen pa po novem določa, da se pri vsakem okrožnem sodišču lahko organizira oddelek za družinskopravno področje, ne glede na število sodnikov sodišča.

Od 15. decembra je v veljavi Pravilnik o obrazcu zdravniškega potrdila o upravičeni odsotnosti z naroka glavne obravnave ali drugega procesnega dejanja pred sodiščem, ki v prilogi vsebuje obrazec tega potrdila.

Objavljen je bil Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosta mesta podpredsednikov sodišč, v katerem Sodni svet poziva sodnike k vložitvam kandidatur na prosta mesta podpredsednika Okrožnega sodišča v Celju, podpredsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani in podpredsednika Okrajnega sodišča v Sevnici.

Ministrstvo za pravosodje razpisuje prosto mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Krškem ter prosti mesti okrožnega državnega tožilca in pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju.

Okrožno sodišče v Ljubljani pa objavlja natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta višjega pravosodnega svetovalca (PDI) – strokovnega sodelavca (2 prosti delovni mesti za nedoločen čas).
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas opozarjamo na predloge sprememb Direktive št. 2003/88/ES o določenih vidikih organizacije delovnega časa.

S spremembami direktive, poimenovane tudi direktiva o delovnem času, je predvidena postopna ukinitev odstopanj od 48-urnega delovnega tedna in vključitev pripravljenosti v delovni čas. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Ustavnega sodišča RS U-I-159/08, s katero je bilo odločeno, da so nekateri členi zakona o sistemu plač v javnem sektorju, kolikor se nanašajo na sodnike, in izpodbijani člen zakona o sodniški službi v neskladju z ustavo. DZ mora neskladje odpraviti v šestih mesecih. VEČ

Odločba U-I-159/08 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
1.1.2009 Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK)
1.1.2009 Zakon o odvetniški tarifi (ZOdvT) VEČ
 
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.


Pregled novih vrednosti:


1.11.2008 cene življenjskih potrebščin
  - 0,7%
16.12.2008 trošarine za energente
  neosvinčeni bencin (1000 l) 384,5200
20.12.2008 jamčenje za zajamčene vloge
  prej do 22.000 EUR zdaj neomejeno
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo ponedeljkovo kolumno z naslovom Pravna država (1. del) izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "... niti sodstvo niti druga področja pravne dejavnosti ne bodo dosti boljša, dokler njihovi vodilni akterji ne bodo pokazali visoke stopnje poštenosti, poguma (da bi to poštenost udejanjali) in seveda znanja (da bi jo znali udejanjiti na pravilen in praven način). " VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane