November 2008, tedenska številka 1 (13.11.2008)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Jesenska akcija naročništva na IUS-INFO je podaljšana do 30. novembra!
 


 
  AKTUALNONapočil je zaključni del izbora in že je znanih dvajset kandidatk in kandidatov, ki se potegujejo za uvrstitev med 10 najvplivnejših slovenskih pravnikov 2008.

Po abecednem vrstnem redu so to:
Barbara Brezigar, Miro Cerar, Aleksander Čeferin, Šime Ivanjko, Rajko Knez, Marijan Kocbek, Katarina Kresal, Franci Matoz, Vlasta Nussdorfer, Marko Pavliha, Nataša Pirc Musar, Jernej Potočar, Janja Roblek, Miro Senica, Jani Soršak, Lucija Šikovec Ušaj, Igor Šoltes, Lovro Šturm, Danilo Türk in Gregor Virant.


10 najvplivnejših pravnikov 2007

Podprite svojega kandidata, dopišete pa lahko tudi vprašanje zanj, ki mu ga bomo zastavili na vsakoletni okrogli mizi. GLASUJTE!  
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Skladno z Zakonom o državnem tožilstvu (ZDT), ki še vedno pozna institut pripravništva, je bil sprejet nov Pravilnik o državnotožilskem pripravništvu. Pripravništvo traja dve leti, v tem času pa se pripravniki - univerzitetni diplomirani pravniki, skladno s programom pripravništva usposobijo za samostojno pravniško delo v okviru državnega tožilstva ter pripravijo na pravniški državni izpit v okviru izbirnega usposabljanja. VEČ

Nov Pravilnik o obrazcu prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči določa vsebino in obliko obrazca ter vrsto dokazil o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice, ki jih mora predložiti prosilec. Obrazec, ki je priloga pravilnika, je brezplačno na razpolago tudi pri organu za brezplačno pravno pomoč. Prosilec mora obrazec izpolniti v celoti, opozoriti pa velja tudi, da je treba za vsakega družinskega člana izpolniti poseben list. VEČ

Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči, ki velja od 12. novembra, ureja pogoje, organizacijo in način dela te službe. Služba nujne medicinske pomoči je sestavni del mreže javne zdravstvene službe, njen namen pa je zagotavljanje neprekinjene pomoči in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju Slovenije. Pravilnik natančneje določa organizacijo in izvajanje službe nujne medicinske pomoči, ekipe za izvajanje službe, njihove naloge, delovanje in opremo, urejen pa je tudi nadzor nad delom službe. VEČ

Ministrstvo za pravosodje razpisuje mesto kandidata za sodnika na Sodišču Evropskih skupnosti v Luksemburgu, prosto mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Novem mestu, dve prosti mesti okrajnih sodnikov na Okrajnem sodišču v Brežicah, prosto mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Kranju in prosto mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Velenju.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
1.1.2009 Zakon o odvetniški tarifi (ZOdvT) VEČ
1.1.2009 Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK)
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na prenovljeno Direktivo št. 2008/92 ES o večji preglednosti cen plina in električne energije.

Preglednost cen energije je bistvenega pomena za vzpostavitev in tekoče delovanje notranjega energetskega trga ter lahko pomaga preprečevati diskriminacijo uporabnikov. Direktiva se uporablja le za zaračunavanje industrijskim končnim uporabnikom, bistvena novost pa je razširitev razredov, v katere se razvrščajo končni uporabniki. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli teden so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Objavljena je bila nova Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili, ki določa kar 36 novih prekrškov in globe v višini do 40.000 evrov.

Uredba določa pravila ravnanja ter pogoje za zbiranje in odstranjevanje neuporabnih zdravil in ostankov zdravil, medtem ko se v zvezi z zbiranjem in odstranjevanjem odpadnih zdravil ter splošnimi pogoji ravnanja z odpadnimi zdravili, ki z uredbo niso posebej urejena, uporabljajo drugi splošni predpisi o ravnanju z odpadki. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava ustavitev izvršilnega postopka:

Izpolnitev zakonskih pogojev za ustavitev izvršbe nima procesnega učinka, ampak je potreben sklep sodišča, s katerim se izvršilni postopek ustavi.
 VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste pretekli teden spregledali aktualno kolumno z naslovom Je novi Kazenski zakonik lex certa? izpod peresa Matije Jamnika, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Novi Kazenski zakonik (KZ-1) je bil že pred uveljavitvijo, pa tudi takoj po njej, deležen precej kritike na račun pretirane represivnosti in premalo premišljenih rešitev. Ob natančnem branju pa je tudi očitno, da marsikatera noviteta le stežka izpolnjuje ustavno in civilizacijsko zahtevo, da morajo biti zakonske norme jasne in nedvoumne." VEČ

  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane