Oktober 2008, tedenska številka 3 (23.10.2008)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Letošnji Dnevi slovenskih pravnikov.
 
 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

V veljavi je nova Notarska tarifa, ki naj bi z odpravo točkovnega sistema zagotovila preglednejši način seznanitve s pristojbinami. Novost je tudi Izvleček posebnega dela notarske tarife, ki mora biti vidno izobešen v notarski pisarni. VEČ

Nova Uredba o napredovanju uradnikov v nazive ureja pogoje in postopek napredovanja uradnikov v višji naziv v organih državne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Uredba določa, da se napredovanje izvaja z namenom spodbujanja kariernega razvoja in nagrajevanja uradnikov. Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev se za vse uradnike izvede vsako koledarsko leto do 15. marca.

Letos je bilo sprejetih veliko novih kolektivnih pogodb, večina obstoječih pa je bila spremenjena - spremembe se nanašajo predvsem na prilagoditev Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) v javnem sektorju, v gospodarstvu pa so se v kolektivnih pogodbah zaradi uskladitve z inflacijo spremenile tarifne priloge. VEČ

Pravico do verske svobode ureja Zakon o verski svobodi (ZVS), ki je tudi podlaga za sprejem novega Pravilnika o organizaciji in izvajanju verske duhovne oskrbe v bolnišnicah in pri drugih izvajalcih zdravstvenih storitev. VEČ

Ministrstvo za pravosodje razpisuje prosto mesto višjega sodnika na Oddelku za kazensko sodstvo na Višjem sodišču v Kopru in prosto mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Krškem.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na potrjen predlog spremembe uredbe, ki ureja pristojnosti in priznavanje sodnih odločb v zakonskih sporih t.i. "mednarodnih" parov, kjer sta zakonca iz različnih držav članic EU.

S povečanjem mobilnosti prebivalstva tudi v EU narašča število zakonskih zvez med partnerji različnih narodnosti, posredno pa tudi število ločitev. Mednarodne ločitve ureja uredba št. 1347/2000, ki je do sedaj dopuščala izbiro med več merili za določitev pristojnosti, bistveni novosti spremembe pa sta predvsem možnosti, da zakonca za postopek razveze sporazumno izbereta pristojno sodišče in sporazumno določita pravne predpise, ki se uporabljajo za postopek razveze. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava razpolaganje s skupnim premoženjem zakoncev:

Premoženje zakonca upravljata in z njim razpolagata skupno in sporazumno in sicer tudi po razvezi zakonske zveze, če njuno skupno premoženje še ni bilo razdeljeno.
 VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev.Pregled novih vrednosti:


18.10.2008 notarska pristojbina glede na vrednost predmeta
  do 459 EUR 37 EUR
18.10.2008 notarska pristojbina glede na vrednost predmeta
  nad 688.500 EUR 689 EUR
18.10.2008 overitev podpisa na pogodbi
  glede na osnovo za odmero od 5 do 69 EUR
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo včerajšnjo kolumno z naslovom O izvedencih izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Izvedenci v najboljšem primeru predstavijo svoj izvid in mnenje, ki so ga sodišču v naprej posredovali pisno, postavi se par vprašanj in to je to. Nobenih powerpoint predstavitev, računalniških animacij, lutk v naravni velikosti, laserjev in podobnih učinkov." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Pretekli vikend so se zaključili tudi letošnji DNEVI SLOVENSKIH PRAVNIKOV, ki so bili tudi tokrat v znamenju zanimivih predavanj, razprav in predvsem izpopolnjevanja znanja. Posebej aktualna je bila okrogla miza z naslovom Pravo in politika.

Zveza društev pravnikov Slovenije je tudi letos podelila priznanja in nagrade za leto 2007, ki so jih prejeli:

prof. dr. Karel Zupančič - priznanje za življenjsko delo
prof. dr. Aleš Galič - priznanje pravnik leta
dr. Maja Brkan - priznanje mladi pravnici
dr. Etelka Korpič - Horvat - priznanje za delo v Zvezi ali njenih članih
Dušan Škrbec - priznanje za delo v Zvezi ali njenih članih

Druženje pravnikov ne bi bilo popolno, če se ne bi zaključilo z gala večerjo in družabnim srečanjem, ki ju je, tako kot vsako leto, organiziral medijski pokrovitelj in generalni sponzor družba IUS SOFTWARE.

 
  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane