Oktober 2008, tedenska številka 2 (15.10.2008)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Od 18. oktobra v veljavi nova Notarska tarifa.
 
 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Pravilnik v zvezi z zahtevo za posredovanje podatkov Agenciji za zavarovalni nadzor, ki določa vrste podatkov in dokumentov, potrebnih za izvedbo postopka nadzora, dolžine rokov za posredovanje podatkov in razpone višine denarnih kazni za posredovanje nepravilnih, nepopolnih ali zavajajočih podatkov oziroma njihovo neposredovanje.

V noveliranem Pravilniku o celostni podobi organov državne uprave so bile spremenjene predvsem Priloge, ki urejajo logotipe, tipografijo in oblike dokumentov državnih organov.

Spremenjena so bila Pravila borze, ki po novem določajo, da lahko uprava borze za zagotovitev urejenega delovanja borznega trga v primeru večjih neravnovesij na borznem trgu s sklepom začasno omeji uporabo posameznih vrst naročil.

Nova sta tudi Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini in Seznam nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini.

Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom za vložitev kandidatur na prosta mesta: podpredsednika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, podpredsednika Okrožnega sodišča v Novi Gorici, predsednika Okrajnega sodišča v Murski Soboti, Cerknici, Grosupljem, Kamniku, Lenartu in na Ptuju, ter podpredsednika Okrajnega sodišča v Kočevju. Prijave oziroma kandidature je potrebno oddati do 8. novembra 2008.

Ministrstvo za pravosodje je objavilo dve prosti mesti okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Mariboru, dve prosti mesti okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Brežicah in eno mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Kranju ter prosto notarsko mesto s sedežem v Velenju in notarsko mesto v Ivančni Gorici. Notarska zbornica Slovenije pa razpisuje prosto mesto notarskega pomočnika v Ljubljani.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas obveščamo o novi Resoluciji št. 2008/C 253/01 o celovitem evropskem načrtu za preprečevanje ponarejanja in piratstva, ki jo je sprejel Svet Evropske unije.

Resolucija naj bi skladno z ureditvijo o pravicah intelektualne lastnine spodbujala zaščito intelektualne lastnine in boj proti ponarejanju in piratstvu oziroma preprečevanje ponarejanja in piratstva na notranjem trgu in na mednarodni ravni.  VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Ustavnega sodišča RS, ki obravnava ime društva; z njo je ugotovilo, da je prvi odstavek 10. člena Zakona o društvih (ZDru-1) v neskladju z ustavo.
 VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev.Pregled novih vrednosti:


11.10.2008 cestnina za vozila nad 3.500 kg
  1. cestninski razred 0,141483 EUR/km
11.10.2008 cestnina za vozila nad 3.500 kg
  2. cestninski razred 0,205150 EUR/km
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali evropsko obarvano kolumno z naslovom »Super torek« v Evropskem parlamentu izpod peresa mag. Mojce Drčar Murko, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Sedmi oktober, ko je odbor za okolje s prepričljivo večino izglasoval paket podnebnih zakonov, je spričo razsežnosti njihovega vpliva na evropsko gospodarstvo pri soočanju s segrevanjem Zemljinega ozračja, po pravici dobil naziv »super torek«." VEČ

  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane