Oktober 2008, tedenska številka 1 (9.10.2008)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Dnevi slovenskih pravnikov 2008
že 16. oktobra!

 


 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Nova Notarska tarifa, ki bo začela veljati 18. oktobra, naj bi z odpravo točkovnega sistema zagotovila preglednejši način seznanitve s pristojbinami. Novost je tudi Izvleček posebnega dela notarske tarife, ki mora biti vidno izobešen v notarski pisarni. VEČ

Med novimi predpisi je tudi Pravilnik o kriterijih in merilih množičnega vrednotenja nepremičnin - gre za postopek oblikovanja modelov vrednotenja nepremičnin, sestavljen iz izbire načinov ocenjevanja vrednosti nepremičnin ter oblikovanja in umerjanja predlogov modelov vrednotenja nepremičnin.

Sprejet je bil Dogovor o spremembah in dopolnitvah Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije številka 1, ki velja od 17. septembra.

Državna volilna komisija je objavila Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v državni zbor, ki vsebuje vse uradne rezultate zadnjih volitev: od udeležbe volilcev, razdelitve glasov, do izvoljenih poslancev.

Ministrstvo za pravosodje razpisuje 18 prostih mest okrajnih sodnikov na Okrajnem sodišču v Mariboru, prosto mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Celju, štiri prosta mesta okrožnih sodnikov na Okrožnem sodišču v Ljubljani, prosto mesto višjega sodnika na Oddelku za civilno sodstvo na Višjem sodišču v Celju in dve prosti mesti okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas seznanjamo z novim predlogom za zmanjšanje vplivov na okolje.

Odbor Evropskega parlamenta za okolje je podprl strožja merila za trgovanje z izpusti, delitev bremen pri zniževanju izpustov ter shranjevanje ogljika, s čimer naj bi se zmanjšali vplivi na okolje in podnebne spremembe. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli teden so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Skoraj 30 novih prekrškov ter globe v višini do 10.000 evrov določa Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava splošne pogoje poslovanja:

Če odjemalec toplotne energije v stanovanjskem bloku zahteva odklop od centralnega sistema, je dolžan kriti le fiksne stroške upravljanja in vzdrževanja kotlovnice in sistema ogrevanja.
 VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev.Pregled novih vrednosti:


18.10.2008 notarska tarifa
  potrditev dejstev - sestava notarskega potrdila 37 EUR
18.10.2008 notarska tarifa
  potrditev dejstev - sestava notarskega zapisnika 46 EUR
18.10.2008 notarska tarifa
  predlog za vpis v sodni register 37 EUR
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo ponedeljkovo kolumno z naslovom Ločena mnenja izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "V relativno močno transparentnem modernem pravu je vsekakor naravno, da lahko posamezni sodniki izražajo tudi svoje morebitno nestrinjanje z večinskimi odločitvami. Toda tako kot vse zgodovinske vrste prava, je tudi moderno pravo zavezano tisti vrednoti, ki jo lahko poimenujemo kot zagotovitev integritete in avtoritete sodišč." VEČ

  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane