September 2008, tedenska številka 3 (25.9.2008)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Izkoristite jesensko akcijsko ponudbo sistema IUS-INFO in prihranite skoraj 200 EUR!
 


 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Nova Uredba o objavah v postopkih zaradi insolventnosti določa podrobnejša pravila za objave podatkov in vsebine procesnih dejanj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Spremenjena je bila Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, ki po novem določa pogoje, merila in obseg dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi za javne uslužbence v pravosodnih organih, to je na sodiščih, državnem tožilstvu in državnem pravobranilstvu.
O delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za direktorje v državnih organih, upravah pravosodnih organov in v upravah samoupravnih lokalnih skupnosti odloči predstojnik.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi števila mest državnih pravobranilcev in pomočnikov državnega pravobranilca po spremembi določa, da ima Državno pravobranilstvo generalnega državnega pravobranilca, 60 državnih pravobranilcev in 10 pomočnikov državnega pravobranilca.

Nov je tudi Pravilnik o pogojih in postopku za napredovanje sodnega osebja Ustavnega sodišča v plačne razrede, ki med drugim določa način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje.

Pravilnik o stroških postopka o prekršku podrobneje ureja povrnitev stroškov in napotuje na smiselno uporabo predpisov, ki urejajo povrnitev stroškov v kazenskem postopku. VEČ

Ministrstvo za pravosodje razpisuje prosti mesti okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Krškem in okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Kranju. Notarska zbornica Slovenije razpisuje prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki v Ljubljani, Sodni svet Republike Slovenije pa razpisuje prosto mesto višjega svetovalca v pravosodju.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas seznanjamo z mnenjem generalnega pravobranilca ES o starostnih upokojitvah. V primeru C-388/07 je razlagal, da zakonodaja, ki delodajalcem dovoljuje, da zaposlene po 65. letu prisilijo v upokojitev, ni nujno diskriminatorna.

Po njegovih besedah je diskriminacijo moč načelno upravičiti, če je "objektivno in razumno upravičena v okviru nacionalne zakonodaje z legitimnim ciljem, ki se veže na politiko zaposlovanja in delovanje trga dela, in če ni očitno, da sredstva v uporabi za dosego tega cilja v javnem interesu niso neprimerna in nepotrebna". VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli teden so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


V drugi polovici septembra je bila objavljena Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah. Uredba natančno določa obvezno ravnanje z odpadki ter za kršitve določb predvideva globe v višini do največ 10.000 evrovVEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Ustavnega sodišča RS, ki obravnava pridobitev statusa reprezentativnosti zbornice, in s katero je ustavno sodišče zadržalo izvrševanje prvega in drugega odstavka 4. člena ter 29. in 30. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ).
 VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev.Pregled novih vrednosti:


20.9.2008 spodbujanje učinkovite rabe energije
  največ 30% vrednosti investicije
20.9.2008 osnovno povračilo za izredni prevoz
  enkratni prevoz od 10 EUR dalje
20.9.2008 osnovno povračilo za izredni prevoz
  več prevozov od 20 EUR dalje
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno ponedeljkovo kolumno z naslovom O politični nekulturi (ob rob parlamentarnim volitvam 2008) izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Prav tako se ta nekultura med mnogimi politiki kaže v njihovem nezadostnem spoštovanju (lastnih) državnih institucij ter v prevečkrat žaljivem (tu in tam že kar prostaškem) in nestrpnem odnosu do političnih tekmecev in nekaterih drugih družbenih skupin ali posameznikov ter večkrat tudi do medijev." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na 3. evropsko konferenco informacijskih pooblaščencev, ki bo 28. septembra na Brdu pri Kranju.
Konferenca bo posvečena ključnim težavam pri posredovanju informacij javnega značaja, ki zavirajo učinkovito, predvsem pa hitro izvajanje pravice dostopa do informacij javnega značaja.
 VEČ
  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane