September 2008, tedenska številka 2 (18.9.2008)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Spletna aplikacija: Koga naj volim?
 


 
  NOVOSTI


Izkoristite akcijsko ponudbo in prihranite skoraj 200 EUR!

Bogata jesenska ponudba sistema IUS-INFO:

10-dnevna brezplačna uporaba
brez pristopnine
20% popust pri plačilu mesečne naročnine*

*Popust velja za prva dva meseca od sklenitve naročništva

Ponudba velja do 15.11.2008 ob sklenitvi naročništva za najmanj eno leto.
Več informacij na prodaja@ius-software.si ali na tel. št. 01 / 438 01 80
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami v zadnjih dneh posebej izpostavljamo:

S področja javne uprave sta bila sprejeta Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih in Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede.

Sprejet je bil tudi nov Pravilnik o notranjem redu na železnici, ki določa notranji red na železniškem območju in v vlakih, velja pa tako za potnike, kot druge osebe, ki se nahajajo na železniškem območju ter v vlakih. VEČ

Ministrstvo za pravosodje razpisuje dve prosti mesti okrožnih sodnikov na Okrožnem sodišču v Mariboru, eno prosto mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Kranju in dve prosti mesti okrajnih sodnikov na Okrajnem sodišču v Brežicah.

Notarska zbornica Slovenije razpisuje prosto mesto notarskega pomočnika pri notarju v Novem mestu.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, velja opozoriti na nov trgovinski sporazum med Bosno in Hercegovino ter Evropsko skupnostjo.

Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah naj bi zagotovil razvoj trgovinskih povezav ter okrepil in razširil že vzpostavljene odnose. Sporazum, ki je skladen z določbami STO ter Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994 (GATT 1994), ureja vprašanja prostega pretoka blaga, in sicer glede industrijskih izdelkov ter kmetijstva in ribištva, posebne določbe pa urejajo tudi vprašanje odpravljanja carin in prepoved fiskalne diskriminacije. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava kaznivo dejanje grdega ravnanja:

Zadostuje, da je v obtožnem predlogu nastanek posledice kaznivega dejanja dovolj konkretno opredeljen že v abstraktnem delu, natančnejša konkretizacija pa sodi v obrazložitev sodbe.
 VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev.Pregled novih vrednosti: 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom Obračun sodnih oaz ali kako bi Nemci (lahko) ustavili Sodišče ES izpod peresa dr. Mateja Accetta, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "V vsakem od preteklih desetletij je torej nemško ustavno sodišče postreglo s po eno pomembno sodbo, s katero je želelo pristriči peruti preveč ambicioznemu dojemanju nadrejenosti prava EU na evropskih političnih in sodnih dvorih." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na seminar o Noveli Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki bo 25. septembra v Ljubljani.
Na seminarju bodo predstavljene številne novosti Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki je bil v letošnjem letu kar dvakrat spremenjen in dopolnjen.
 VEČ
  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane