September 2008, tedenska številka 1 (11.9.2008)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Spletna aplikacija: Koga naj volim?
 


 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami v zadnjih dneh posebej izpostavljamo:

Sprejet je bil Dogovor o izvedbi 50. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki med drugim določa:

Javnim uslužbencem pripada poračun četrtine celotnega nesorazmerja v osnovni plači od 1. maja 2008 dalje.
Razliko med izplačanim poračunom od 1. maja 2008 pri plači za mesec avgust 2008 in četrtino celotnega nesorazmerja od 1. maja 2008, se javnim uslužbencem izplača pri plači za mesec september 2008.

Obenem pa dogovor tudi dopolnjuje Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.

Nov Pravilnik o natančnejših zahtevah in postopku za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti zdravil definira bistveno podobnost zdravil, kar predstavlja podlago za določitev njihove medsebojne zamenljivosti. Pravilnik določa tudi postopek odločanja organa, ki je pristojen za zdravila, predpisuje zahteve, ki so potrebne za medsebojno zamenljivost zdravil, ter podrobneje ureja vsebino seznamov medsebojno zamenljivih zdravil. VEČ

Ministrstvo za pravosodje razpisuje tri prosta mesta okrajnih sodnikov na Okrajnem sodišču v Ljubljani, eno prosto mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Kranju in štiri prosta delovna mesta notarjev s sedeži v Hrastniku, Kamniku, Kranju in Radovljici.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, velja opozoriti na predlog direktive, po kateri bi pristojnim organom omogočili, da oglobijo voznike iz druge članice EU, ki v njihovi državi naredijo prometni prekršek.

Zaenkrat naj bi direktiva zajela le štiri vrste prekrškov - neupoštevanje hitrosti, vožnjo pod vplivom alkohola, neuporabo varnostnega pasu in vožnjo skozi rdečo luč - ti so namreč krivi za 75 odstotkov vseh smrti v prometu. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli teden so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


1. septembra je začela veljati novela Zakona o osnovni šoli (ZOsn), ki je vplivala tudi na spremembe prekrškovnih določb. Za prekršek se lahko kaznuje bodisi pravna in odgovorna oseba zaradi (ne)izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa oziroma zaradi odklonitve vpisa otroka iz svojega šolskega okoliša, z globo za prekršek pa se lahko kaznujejo tudi starši, če npr. otroka ne vpišejo v osnovno šolo oziroma če njihov otrok ne obiskuje pouka in drugih dejavnosti v okviru obveznega programa osnovne šole. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava kaznivo dejanje ogrožanja varnosti:

Za obstoj kaznivega dejanja ogrožanja varnosti zadostuje, da je grožnja resna in objektivno zmožna, ni pa pomembno, ali je storilec grožnjo nameraval uresničiti.
 VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev.Pregled novih vrednosti:


9.9.2008 plačilo sindikalnemu predstavniku
  v vzgojno-izobraževalnih zavodih od 5,96 EUR dalje
1.8.2008 rast cen življenjskih potrebščin
  - 0,6%
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo včerajšnjo kolumno z naslovom O obravnavanju posilstva na zmenku izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Predstavljajte si, kako je pri srcu sodniku, ki sedi v senatu z dvema gospema v najboljših letih in sprašuje o okoliščinah recimo ljubkovanja med obtoženim in oškodovanko. Sam sem glede teh stvari dokaj sramežljiva duša in mi je na tem mestu težko navesti vprašanja, ki bi služila za ilustracijo, a tako je." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Slovensko društvo za evropsko pravo in Urad vlade za komuniciranje vas vljudno vabita na predavanje doc. dr. Damjana Možina iz Pravne fakultete v Ljubljani, z naslovom:

Evropsko pogodbeno pravo in
Skupni referenčni okvir: razvoj in perspektive
,


ki bo potekalo v konferenčni dvorani hotela EMONEC na Wolfovi 12, v Ljubljani, v ponedeljek, 15. septembra 2008, z začetkom ob 17.00 uri.

Udeležba na dogodku je brezplačna.  VEČ
  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane