September 2008, številka 9 / letnik VI.  
Spoštovani!
Tako kot vsak mesec, vas tudi tokrat izčrpneje obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Portal FinD
•  Dogodki
•  Nasvet
•  Aktualno
•  Pravna Praksa
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Spletna aplikacija: Koga naj volim?
 
 
  NOVOSTI


IUS Kolumne tudi v knjigi

Vlasta Nussdorfer je sklop svojih prvih kolumn, ki ste jih lahko prebirali vsak torek na portalu IUS-INFO, izdala v knjigi Abeceda življenja in jih tako približala širšemu krogu bralcev.

Seveda gre, kot smo pri njej že vajeni, za dobrodelno gesto, saj bo izkupiček od prodaje namenjen štipendiranju študentke oziroma študenta prava, ki je bil(a) žrtev družinskega nasilja.
VEČ 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJEIzmed številnih novih ali spremenjenih zakonov in predpisov izdvajamo:

   
 
Spremenjen Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih prinaša poseben obrazec, na katerem se vloži vloga za imenovanje za izvedenca ali cenilca, ukinja se komisija, ki je ugotavljala pogoje za razrešitev sodnih izvedencev in cenilcev, podrobneje pa so tudi določeni stroški za povračilo izvedencem in cenilcem v zvezi z njihovim delom. VEČ
 
Spremembe Zakona o osnovni šoli (ZOsn), ki so se začele uporabljati 1. septembra letos, naj bi omogočale večjo avtonomijo pri organizaciji in izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela, vpeljujejo pa se tudi nekatere novosti, kot je izvedba tečaja slovenščine za učence iz tujejezičnega okolja ter spremembe na področju obveznih in izbirnih predmetov. VEČ
 
   
 
24. avgusta je začela veljati novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), katere glavni namen je popraviti neustavno stanje na področju pogrebnin in posmrtnin ter pavšalnih prispevkov, ter določiti primernejšo ureditev določanja cen zdravil. VEČ
 
Konec julija sta začela veljati novelirana pravilnika o vodenju računov proračunskih uporabnikov, ki dokončno vzpostavljata pregled nad gotovinskimi in negotovinskimi plačilnimi transakcijami proračunskih uporabnikov, tako preko sistema EZR kot preko Banke Slovenije. VEČ
 
   
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na uredbo VIS - uredbo o vizumskem informacijskem sistemu in izmenjavi podatkov med državami članicami.

Uredba vzpostavlja enoten informacijski sistem prosilcev za vizume, ki naj bi preprečeval, da bi prosilci za vizum, ki so zavrnjeni v eni izmed držav, lahko zaprosili za vizum v drugi članici te povezave in ga na koncu tudi dobili. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Preko 200 novih ali spremenjenih prekrškov za kršitve predpisov prinaša globe v višini do največ 125.000 evrov (Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr)), največ - kar 60 novih prekrškov, pa prinaša Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji.
 VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava obstoj delovnega razmerja:

Ker je trenersko delo v določenih elementih delovnega razmerja netipično, lahko stranki razmerje uredita na civilnopravni podlagi ali pa skleneta delovno razmerje.
 VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev.Pregled novih vrednosti:


1.9.2008 državna štipendija za dijaka
  brez dodatkov 37,47 EUR
1.9.2008 državna štipendija za študenta
  brez dodatkov 56,21 EUR
1.9.2008 Zoisova štipendija za dijaka
  brez dodatkov 63,50 EUR
1.9.2008 Zoisova štipendija za študenta
  brez dodatkov 97,85 EUR
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če še niste prebrali današnje aktualne kolumne z naslovom So odvetniki nevarnejši od zdravil brez recepta? izpod peresa Matije Jamnika, vas vabimo k branju.

Med drugim se sprašuje, ali lahko [odvetnik] piše blog, na katerem razmišlja o odprtih pravnih ali drugih vprašanjih in ne o svoji dejavnosti? VEČ

 

 
  Portal FinD - Finance in davki


Tudi politične stranke imajo omejitve pri financiranju svojega delovanja

Politične stranke se lahko financirajo le iz virov, ki so opredeljeni v Zakonu o političnih strankah (ZPolS), opredeljuje pa tudi omejitve pri financiranju ter za kršitve zakona določa prekrške in globe v višini skoraj 21.000 evrov. VEČ


Več vsebin s finančega in davčnega področja najdete na portalu FinD - Finance in Davki.
 
 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na seminar Pravna ureditev nepremičnin, ki bo 10. septembra v Ljubljani.

Na seminarju bodo predavatelji poudarili naslednje izbrane teme:
- področje omejitev lastninske pravice, vključno z davki,
- evidentiranje nepremičnin in
- kolizija interesov pri lastninski pravici več oseb na isti stvari.  VEČ
 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Meni Hitri dostop

Ali ste vedeli, da se skoraj na vsaki strani sistema IUS-INFO nahaja vsaj en meni za hitri dostop do ostalih zbirk ali slovarjev?

Skoraj povsod v sistemu je na zgornji desni strani mogoče najti hitri meni, ki vsebuje bližnjice do ostalih podatkovnih zbirk in do pravnega terminološkega slovarja ter angleško - slovensko -angleškega slovarja, ki se odpreta v svojem oknu. 

 
  AKTUALNO


Koga naj volim?

Za lažjo odločitev, kateri stranki zaupati svoj glas, vam je lahko v pomoč program, ki poišče stranko, katere stališča so najbližje vašim.

Spletna aplikacija koganajvolim.si predstavlja najbolj dovršeno volilno aplikacijo do sedaj!
 VEČ
 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali:  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane