Avgust 2008, tedenska številka 2 (21.8.2008)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v sistem  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Ugodna sklenitev naročništva na IUS-INFO le še do konca meseca!
 


 
  AKTUALNO


Ugodna izobraževanja

Sistem IUS-INFO mnogi že dobro poznate, vseeno pa vas želimo opozoriti na nova izobraževanja, ki smo jih prilagodili nadgrajenemu sistemu.

Če želite prihraniti čas in pridobiti oziroma izpopolniti svoje znanje pri uporabi sistema IUS-INFO, izkoristite 30% popust, ki ga ponujamo ob prijavi na nove delavnice.

Pripravljamo tudi delavnice o uporabi portala FinD - Finance in Davki, ki je že postal nepogrešljivo vsakodnevno delovno orodje številnih finančnih in davčnih strokovnjakov.

Vabimo vas, da si podrobnejše informacije o izobraževalnih delavnicah ogledate na naši spletni strani in si zagotovite ustrezne termine.

Dodatna vprašanja lahko naslovite tudi na elektronski naslov prodaja@ius-software.si oziroma pokličete na tel. št. 01/438-01-84 in z veseljem vam bomo postregli z odgovori.  
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami v zadnjih dneh posebej izpostavljamo:

Pravilnik o vodenju seznama upraviteljev in o vsebini ter načinu obveščanja določa podrobnejša pravila o vodenju seznama upraviteljev ter podrobnejša pravila o vsebini in načinu obveščanja sodišč, ki na prvi stopnji vodijo postopke zaradi insolventnosti o vpisu vsake spremembe v seznam upraviteljev s strani Ministrstva za pravosodje, ter obveščanje ministrstva s strani sodišč o podatkih postopka zaradi insolventnosti ali prisilne likvidacije iz 4. točke drugega odstavka 110. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

Pravilnik bo začel veljati 29. avgusta, seznam upraviteljev pa bo objavljen na spletnih straneh za objave v postopkih zaradi insolventnosti, katere upravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Pravilnik o obrazcih o pisnih izjavah volje pacienta določa njihovo vsebino in obliko. Novi obrazci, ki se začnejo uporabljati 26. avgusta, so:
- Privolitev v zdravstveno oskrbo po pojasnilu,
- Zavrnitev zdravstvene oskrbe po pojasnilu,
- Privolitev za sodelovanje v medicinski raziskavi,
- Izjava o izključitvi oseb, ki so po zakonu upravičene odločati o zdravstveni oskrbi pacienta,
- Vnaprejšnja zavrnitev zdravstvene oskrbe,
- Privolitev v prisotnost drugih oseb in
- Privolitev oziroma prepoved obdelave osebnih podatkov sporočanja informacij o zdravstvenem stanju.

Ministrstvo za pravosodje je v uradni objavi Ob-7002/08 razpisalo prosta notarska mesta v Litiji, Mariboru, Žalcu, Ribnici in dve prosti notarski mesti s sedežem na Ptuju.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
24.8.2008 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
26.8.2008 Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) VEČ
26.8.2008 Zakon o zdravniški službi (ZZdrS)
26.8.2008 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)
1.9.2008 Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI)
1.9.2008 Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) VEČ
1.9.2008 Zakon o subvencioniranju dijaške prehrane (ZSDijP)
1.9.2008 Zakon o visokem šolstvu (ZVis)
1.9.2008 Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB)
1.9.2008 Zakon o štipendiranju (ZŠtip)
1.9.2008 Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG)
1.9.2008 Zakon o osnovni šoli (ZOsn)
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas opozarjamo na novo evropsko uredbo št. 820/2008, ki določa ukrepe za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva. Uredba, ki velja od 20. avgusta, razveljavlja istoimensko uredbo iz leta 2003, bistvena novost pa se nanaša predvsem na objavljanje nekaterih ukrepov, ki so potrebni za zagotavljanje varnosti letalstva.

Veliko število ukrepov, ki so se nanašali na merila za zmogljivost opreme in njeno testiranje ob prevzemu, podrobne postopke, ki vključujejo občutljive informacije, ali podrobna merila za izjeme pri varnostnih ukrepih, je bilo tajnih in se niso objavljali. Skladno z novo uredbo bodo te določbe nekoliko omiljene: nekateri ukrepi bodo sicer še vedno ostali zaupni, vendar bodo sprejeti ločeno z odločbo, pri sprejemanju ukrepov pa se bodo tudi upoštevale razlike med letališči glede na lokalno oceno tveganja ter glede na vrsto letalske dejavnosti. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli teden so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


V minulem tednu je začelo veljati 5 novih uredb, ki skupaj prinašajo preko 160 prekrškov, največ, skoraj 60, jih določa Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji.
12. avgusta je prav tako začel veljati nov Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr), ki za kršitve določb zakona predvideva globe v višini največ 125.000 evrov, prekrški pa se nanašajo bodisi na kršitve pravic bolnikov, bodisi na kršitve določb glede izvajanja psihiatričnega zdravljenja ali drugih socialnovarstvenih storitev. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Ustavnega sodišča RS:
Z odločbo U-I-163/08-7 je ustavno sodišče zadržalo izvrševanje prvega odstavka 30. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) in 1. točke drugega odstavka 138. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, kolikor se nanašata na otroka, s katerim zavarovanec živi v skupnem gospodinjstvu. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev.Pregled novih vrednosti: 

 
  IUS KOLUMNA


Če še niste prebrali zanimive kolumne iz preteklega tedna z naslovom Si upate na blogu napisati, da je Laško pivo zanič? izpod peresa Matije Jamnika, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal:"V internetu, orodju in okolju, ki vsakomur omogoča, da učinkovito, preprosto in z minimalnimi stroški uresniči svojo ustavno pravico do svobode izražanja in širjenja mnenj, utegne ta pravica kmalu trčiti ob resne ovire." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na seminar Novi izzivi pri uveljavljanju terjatev v izvršbi in osebnem tečaju, ki bo 24. septembra v Ljubljani.
Na seminarju bo posebej obravnavan tudi postopek osebnega stečaja, saj bodo od 1. oktobra 2008 za zadeve osebnega stečaja nad posamezniki pristojni izvršilni sodniki.
 VEČ
  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane