Julij 2008, tedenska številka 3 (24.7.2008)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Sklenite ugodno naročništvo na IUS-INFO v poletni akciji!
 


 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Včeraj je začela veljati novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki zvišuje kriterije za razvrščanje družb po velikosti, predvsem majhnih in srednje velikih, vsebuje tudi zahteve po razkrivanju zunajbilančnih transakcij in uvaja obveznost oblikovanja revizijske komisije v javni delniški družbi. VEČ

Nova Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo, ki se začne uporabljati 1. avgusta, vsebuje določila parafiranega osnutka, po katerem regres za letni dopust v letu 2009 znaša vsaj 735 evrov, pri delodajalcih z izgubo v preteklem poslovnem letu pa najmanj 635 evrov. Delodajalci so pristali na zahteve sindikata po dodatnem dnevu dopusta za zaposlene od petega do osmega tarifnega razreda in dodatnih dnevih letnega dopusta za delo pri zadnjem delodajalcu.

Državna volilna komisija je zbrala vse podatke in objavila Poročilo o izidu glasovanja in o izidu posvetovalnega referenduma o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji ter statusu Mestne občine Ljubljana, ki vsebuje natančne izdide glasovanj po referendumskih območjih.

Sodni svet je objavil dva sklepa (3226 in 3227) z javnim pozivom sodnikom za vložitev kandidatur na prosta mesta: podpredsednika Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni, podpredsednika Okrajnega sodišča v Postojni in podpredsednika Okrajnega sodišča v Brežicah.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas opozarjamo, da je za potovanja v Združene države Amerike še vedno potrebna viza.

Državljani 12 članic EU, vključno s Slovenijo, potrebujejo za vstop v ZDA vizum, zaradi česar Evropska unija zahteva, da se do konca letošnjega leta vseh 27 držav vključi v program visa-waiver. Ta omogoča poslovne in turistične obiske ZDA do 90 dni brez vizuma. Če zahteve ne bodo upoštevali, bo komisija predlagala protiukrepe - na primer začasno ponovno uvedbo vizumov za ameriške diplomate, ki naj bi veljali od 1. januarja 2009.  
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli teden so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Na področju varstva okolja sta v minulem tednu začeli veljati dve pomembni uredbi, ki skupaj prinašata kar 78 novih prekrškov, medtem ko je vseh novih in spremenjenih prekrškov v preteklem tednu skoraj 100.

Med njimi naj še posebej opozorimo na novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki uvaja nov - posebni prekršek družbe in poslovodstva, ki velja v primeru, ko družba ne odsvoji ali umakne delnic, katerih delež presega 10% osnovnega kapitala, nova prekrška pa se nanašata tudi na pravilno sestavo letnega poročila družbe (seznam vseh prekrškov).  
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava kršitev nedotakljivosti stanovanja:

Izraz »tuj« prostor ali stanovanje se v opisu kaznivega dejanja ne uporablja v lastninskem smislu, ampak glede zakonite pravice določene osebe, da prostor uporablja.  VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev.Pregled novih uporabnih vrednosti iz prejšnjega tedna:


1.7.2008 predpisana obrestna mera zamudnih obresti
  ostaja 12%
9.7.2008 nominalna osnova za delo v tujini
  od 1400 EUR do 3900 EUR
1.6.2008 rast cen življenjskih potrebščin
  junija + 0.8%
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če še niste prebrali današnje aktualne kolumne z naslovom Potrpežljiva roka mednarodne kazenske pravice izpod peresa Matije Jamnika, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal:"Je šlo res za kravje kupčije z mednarodno skupnostjo oziroma nekaterimi državami, kot je bilo pogosto slišati, ker naj bi obdolženi vedel preveč? Tega najbrž ne bomo nikoli vedeli, ne bi pa nas smelo presenetiti, če se izkaže za resnično ..." VEČ

  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane