Julij 2008, tedenska številka 2 (17.7.2008)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Sklenite ugodno naročništvo na IUS-INFO v poletni akciji!
 


 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Novela Energetskega zakona (EZ), ki velja od 12. julija, spodbuja povečanje deleža obnovljivih virov primarne energije ter energetske učinkovitosti, s pomočjo upoštevanja višjih normiranih odhodkov pa naj bi tudi dosegli večje investiranje v elektrarne na obnovljive vire in elektrarne s soproizvodnjo. VEČ.

9. julija je začel veljati Zakon o enkratnem pokojninskem dodatku (ZEPokDod), katerega namen je izboljšati socialno varnost uživalcev nizkih pokojnin. Tisti, katerih pokojnina, izplačana za mesec julij 2008, ne presega 500 evrov, bodo prejeli enkratni pokojninski dodatek (v višini od 80 do 150 evrov, odvisno od višine pokojnine). Dodatek se bo izplačal meseca avgusta, sredstva pa zagotavlja Republika Slovenija iz državnega proračuna.

Uveljavljena je Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, ki na novo ureja plače in druge prejemke javnih uslužbencev na slovenskih diplomatskih predstavništvih, konzulatih in drugih uradih v tujini, velja pa tudi za vse druge javne uslužbence, ki so napoteni na delo v tujino.

Nova Uredba o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu omogoča posebno pomoč ob dogodkih v kmetijstvu, kot so požar ali strela na kmetijskem gospodarstvu, nenadni pomori čebel, degradiranost okolja ter bolezen rejnih živali, ko povračilo ni urejeno z drugimi ukrepi. Namen izvajanja ukrepov po uredbi je ohranjanje kmetijske dejavnosti ter ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja.  
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Nekateri stroški za gostovanje v tujih omrežjih mobilne tehnologije so bili na podlagi uredbe komisije deloma že znižani, v jeseni pa naj bi znižale tudi cene SMS sporočil. Roaming pri SMS sporočilih lahko v tujini stane tudi do 10-krat več kot domača SMS sporočila, njihove cene pa naj bi po novem urejala uredba o roamingu SMS. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli teden so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Ta teden je največ novih prekrškov, 24, prinesel nov Zakon o revidiranju (ZRev-2), ki velja od 15. julija dalje, različne uredbe ter sprememba zakona o trgu finančnih instrumentov pa skupaj vplivajo na skoraj 60 novih, dodanih ali spremenjenih prekrškov. ZRev-2 za kršitve zakona, ki jih povzroči bodisi revizijska družba, pooblaščen revizor, pooblaščen ocenjevalec ali druge osebe, predvideva globe v višini do 21.000 evrov
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava nujno sosporništvo

Ob zapustnikovi smrti nastane glede dediščine med sodediči skupnost, ki vsaj praviloma traja vse dotlej, dokler sodediči dediščine ne razdelijo med seboj. V primeru spora med sodediči in tretjimi osebami oziroma med sodediči samimi velja, da so ti vedno enotni sosporniki. Tožnikov zahtevek, ki ni naperjen proti vsem dedičem, zaradi zgrešene pasivne legitimacije ni utemeljen. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev.Pregled novih uporabnih vrednosti iz prejšnjega tedna:


4.7.2008 službena pot znotraj države (javni sektor)
  8-12 ur 10,68 EUR
4.7.2008 službena pot znotraj države (javni sektor)
  nad 12 ur 21,39 EUR
1.7.2008 jubilejna nagrada
  10 let delovne dobe 288,76 EUR
1.7.2008 jubilejna nagrada
  20 let delovne dobe 433,13 EUR
1.7.2008 jubilejna nagrada
  30 let delovne dobe 577,51 EUR
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom Roparski baroni izpod peresa Mateja Kovača, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Ko se je zahod že sprijaznil z dejstvom, da je veliko bogastvo posameznika pogosteje posledica podjetnosti in inovativnosti kot pa dedovanja ali nepoštene poslovne prakse in ni v nasprotju z meritokratskimi principi, so privatizacijske priložnosti v postkomunističnih državah naplavile nove barone, tokrat tajkune in oligarhe."VEČ

  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane