Junij 2008, tedenska številka 3 (26.6.2008)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Sklenite ugodno naročništvo na IUS-INFO v poletni akciji!
 


 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

V veljavi so spremenjeni in dopolnjeni pravilniki o izvrševanju kazni zapora, o izvrševanju pripora in o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku. Namen vseh treh sprememb je predvsem razbremenitev strokovnih delavcev v zaporih, paznikov in zaporskega osebja nepotrebnih administrativnih opravil, poenostavitev postopkov ter poenostavljeno obračunavanje, izterjava in plačevanje stroškov kazenskega postopka. VEČ

Sprejeta je bila Uredba o cestninskih cestah in cestnini, ki v Prilogi 1 določa ceste, za uporabo katerih je določeno plačilo cestnine. Uredba še ureja način določitve višine cestnine in njenega plačevanja ter nadzor nad izvajanjem te uredbe in prekrške za njeno kršitev.

Izvajanje zgornje uredbe o cestninjenju dopolnjujeta Pravilnik o znakih in postopku, po katerem cestninski nadzorniki ustavljajo vozila v cestnem prometu in Pravilnik o službenem oblačilu, opremi in usposobljenosti cestninskih nadzornikov ter o oznakah vozil za nadzor nad cestninjenjem.

Posebej vas opozarjamo, da so včeraj v veljavo med drugim stopile tudi novele:
- zakona o financiranju občin,
- stanovanjskega zakona,
- zakona o vodah,
- zakona o zdravstveni dejavnosti in
- zakona o zdravniški službi  
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Veljati je začela Direktiva št. 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo. Direktiva, ki za države članice sicer ni zavezujoča, določa cilje glede kakovosti zraka, da bi se tako izognili škodljivim učinkom na zdravje ljudi in okolje kot celoto oziroma jih preprečili ali zmanjšali. Določen je tudi način ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka, direktiva pa prav tako spodbuja k večjemu sodelovanju med državami članicami pri zmanjševanju onesnaževanja zraka. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli teden so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Minuli teden so začele veljati novele kar štirih zakonov, prav tako pa tudi dve novi uredbi, ki prinašajo nove - spremenjene ali dodane prekrške. Posebej naj izpostavimo novelo Stanovanjskega zakona (SZ-1), ki ne posega v sam koncept in sistemske rešitve veljavnega zakona. Novost predstavlja določilo, da za izboljšave, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, odločajo solastniki, ki imajo več kot 75 odstotkov solastniškega deleža. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava pogodbeno kazen:

Če se naročnik v pogodbi z mobilnim operaterjem zaveže, da bo v naročniškem razmerju vsaj 24 mesecev, je, v primeru kršitve, dogovor o pogodbeni kazni dopusten. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev.Pregled novih uporabnih vrednosti iz prejšnjega tedna: 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom Nogomet, volitve in razvoj znanosti izpod peresa dr. Mateja Accetta, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: Vendarle pa se morda splača potrpeti, saj boste šele po spodnjih odstavkih zares razumeli širši družbeni pomen nogometa. Pravzaprav je ta kolumna prav za vas – nekakšen vodič z naslovom »Vse, česar si nikoli niste želeli izvedeti o nogometu, zaradi česar vam niti na kraj pameti prišlo, da bi koga vprašali« VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na posvet Novosti obračuna plač v javnem sektorju, ki bo 3. julija v Ljubljani.
Obravnavana bo aktualna problematika obračunavanja plač, nadomestil plač in dajatev (davkov in prispevkov), s poudarkom na novostih dohodninskega zakona in posebnostih, ki veljajo v javnem sektorju.  VEČ
  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane