Junij, tedenska številka 2 (18.6.2008)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 


 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


21. junija bo začel veljati Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB), ki ureja vlogo, položaj, pooblastilo, dejavnosti, lastništvo in organiziranost specializirane banke, s pooblastilom za izvajanje spodbujevalnih in razvojnih nalog in storitev na področjih mednarodne trgovine, gospodarskega in razvojnega sodelovanja, podjetniških, inovacijsko – raziskovalnih in izobraževalnih dejavnosti, ekologije in energetike ter izgradnje infrastrukture in na drugih področjih, pomembnih za razvoj Republike Slovenije.

17. junija so začele veljati nove ali spremenjene Kolektivne pogodbe za posamezne dejavnosti znotraj javnega sektorja. Tako so med drugimi bile sprejete kolektivne pogodbe s tarifnim delom za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, za dejavnost obvezne socialne varnosti, za dejavnost okolja in prostora, za kmetijsko dejavnost, za gozdarsko dejavnost, za dejavnost poklicnega gasilstva, za zdravnike in zobozdravnike itd. Seznam vseh kolektivnih pogodb si lahko ogledate v okviru podatovne baze Kolektivne pogodbe.

14. junija je začel veljati nov Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru, ki ureja postopek izdaje in prenehanja veljavnosti obrtnega dovoljenja, vpise v register ter njegovo vodenje. Obrtni register je javna knjiga, ki se vodi kot centralna informatizirana baza, vanj pa se vpisujejo osebe, ki opravljajo obrtne dejavnosti, pod določenimi pogoji pa tudi obrti podobne dejavnosti. Pravica do opravljanja obrtne dejavnosti se pridobi šele z vpisom v register.  
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Ministri EU za promet so na zasedanju v Luxembourgu s kvalificirano večino dosegli politični dogovor vseh treh zakonodajnih predlogih svežnja o cestnem promet, ki pomeni ravnotežje med nadaljnjim izboljšanjem učinkovitosti trga cestnih prevozov in hkrati vzpostavlja pravičnejši in bolj pregleden okvir za celoten sektor cestnih prevozov.
Cestni sveženj sestavljajo trije zakonodajni predlogi za liberalizacijo cestnega prometa: o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga, ki vključuje kabotažo, o skupnih pravilih o pogojih za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o skupnih pravilih za dostop do trga avtobusnih prevozovVEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli teden so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


17. junija je začela veljati Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov, ki določa kar 27 kršitev, povezanih z iztovarjanjem, prodajo ribiških proizvodov ter dokumentacijo, s katero naj bi bili opremljeni ti proizvodi. Z globo se lahko kaznuje tudi poveljnik ribiškega plovila, če ne vodi ladijskega dnevnika ali ne izpolni ali pomanjkljivo izpolni deklaracije o iztovoru.
Globe se lahko izrečejo v višini do 41.000 evrov, za nadzor nad uredbo pa je prisojen Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo o odmeri kazenske sankcije:

Mnenje, da bi moralo sodišče prve stopnje pri odmeri kazenske sankcije upoštevati, da se obtoženec nahaja v kazenskem postopku zaradi istovrstnega kaznivega dejanja in čeprav še ni bil obsojen, naj bi sodišče to okoliščino moralo upoštevati kot okoliščino, ki se nanaša na njegovo osebnost, ni pravilno. Pri odmeri kazenske sankcije potek drugega kazenskega postopka zaradi suma storitve istovrstnega kaznivega dejanja ni mogoče upoštevati kot oteževalno okoliščino. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev.Pregled novih uporabnih vrednosti iz prejšnjega tedna:


1.5.2008 minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja
  maj/mesečna raven 0,14%
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Prof. dr. Miro Cerar je v najnovejši kolumni Učenec in učitelj (6) poskušal izluščiti lekcije, ki se jih lahko naučimo iz lanskoletnega in letošnjega ameriškega predvolilnega procesa.

Kot prvo je izpostavil, da (tudi) v politiki o ključnih zadevah ne odloča razum, pač pa emocionalni in drugi ne-razumski dejavniki, temu pa tesno sledi strah oziroma zastraševanje. VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na seminar o Vodenju sodelavcev v javni upravi, ki bo 30. junija v Ljubljani. Udeleženci seminarja se bodo seznanili z najmodernejšimi spoznanji na področju vodenja ljudi. VEČ
 


 

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane