Maj 2008, tedenska številka 2 (22.5.2008)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Aktualna kolumna o (ne)pravilnosti odločitve o dovolitvi istospolnih porok.
 


 
  NOVOSTI


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Uredba o obveznem organiziranju službe varovanja določa dejavnosti, ki so povezane npr. z radioaktivnimi ali jedrskimi snovmi, okolju nevarnimi snovmi, letališči ipd. in so zaradi posebnega varnostnega pomena podvržene posebnemu varovanju. Uredba še posebej izpostavlja vprašanje varovanja javnih prireditev, za katere morajo organizatorji pripraviti oceno stopnje tveganja ter načrt fizičnega varovanja, v primeru utemeljenih razlogov javne varnosti in interesa države pa je mogoče tudi sodelovanje s Policijo na podlagi pisnega dogovora. VEČ.

17. maja je začel veljati Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli, ki določa potek postopnega uvajanja enega izmed naslednjih jezikov: nemščine, italijanščine, madžarščine, hrvaščine, francoščine in angleščine. Šola izbere en drugi tuji jezik in ga izvaja v celotnem obdobju postopnega uvajanja tega jezika, pri čemer se upoštevajo določbe pravilnika o projektnih skupinah, obveščanju in soglasju staršev ter pravicah učencev.

Uprava borze je z namenom uskladitve z veljavno zakonodajo in uvedbe nove segmentacije borznega trga sprejela nova Pravila borze, ki bodo stopila v veljavo 24. maja. Z novimi pravili, ki nadomeščajo Pravila borze iz leta 2002 (nekatere določbe v zvezi s prehodom na novo segmentacijo borznega trga, glede razkrivanja informacij in v zvezi s trgovanjem se še uporabljajo), so določena pravila o o vrednostnih papirjih, o borznih članih ter pravila borznega trgovanja. 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Število novih ali spremenjenih dokumentov oz. registrskih zapisov v sistemu IUS-INFO v preteklem tednu

podzakonski predpisi v prvi objavi ali čistopisu18
judikati Vrhovnega sodišča RS80
judikati Upravnega sodišča RS41
izbrane uradne objave245
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Število novih dokumentov v sistemu EURO IUS-INFO v minulem tednu:

UREDBE
v celoti zavezujoče za članice EU in neposredno uporabljive
49
DIREKTIVE
zavezujoče za članice EU glede cilja
8
ODLOČBE
v celoti zavezujoče za vse, na katere so naslovljene
154
 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli teden so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Na področju varstva okolja je Uredba o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin prinesla kar 27 novih prekrškov. Ti so povezani s škodljivimi učinki na okolje, zlasti na vode, zrak, tla, živalstvo, rastlinstvo, kulturno dediščino in pokrajino, ter kakršnimi koli tveganji za zdravje ljudi, ki nastanejo kot posledica ravnanja z odpadki. Seznam vseh prekrškov
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo primer, ki obravnava odgovornosti pasivih družbenikov za obveznosti izbrisane družbe:

Pasivni družbeniki so tisti, ki se niso zavedali, da so družbeniki družbe, prav tako niso imeli ne vedenja ne interesa sodelovati pri upravljanju take družbe. Za presojo odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisane družbe ni pomembno, ali je šlo za t.i. »družinsko podjetje«, temveč se upošteva odstotek udeležbe v osnovnem kapitalu družbe ter možnost vplivanja na poslovanje družbe. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev ter njihov preračun v tolarje skladno s tečajem zamenjave.Pregled novih uporabnih vrednosti iz prejšnjega tedna: 

 
  IUS KOLUMNA


V tem tednu je zanimivo kolumno z naslovom Učenec in učitelj (4. del) pripravil Prof. dr. Miro Cerar, ki je med drugim zapisal:

"...odločitev kalifornijskega vrhovnega sodišča [o razveljavitvi zakona o prepovedi istospolnih porok] je v direktnem nasprotju ne le z voljo zakonodajalca izpred mnogih let, pač pa tudi z nedavno izraženo večinsko voljo državljanov..."VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na seminar Uporaba Zakona o upravnem sporu v sodni praksi, ki bo potekal 23. maja v Ljubljani. Seminar bo razjasnil predvsem praktična vprašanja glede pravilnega ravnanja strank v upravnih sporih, razloge za odločitve sodišč, posledice posameznih procesnih ravnanj, možnosti sodnega ukrepanja, pravna sredstva in druga konkretna vprašanja sodnega postopka. VEČ
  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane