Maj 2008, tedenska številka 1 (15.5.2008)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Uvedba vinjet prinaša tudi nove prekrške
 
 
  NOVOSTI


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

V časovni lestvici si že lahko ogledate čistopis spremenjenega in dopolnjenega Zakona o tujcih (ZTuj-1), ki bo začel veljati 6. junija. Novela bo tujcem olajšala postopke pridobitve vizumov in dovoljenj za prebivanje, tistim tujcem, ki v RS že prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje, pa zagotavlja pogoje za vključitev v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje. VEČ.

Objavljena je tudi novela Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk), ki bo prav tako začela veljati 6. junija. Spremembe prinašajo možnost pridobitve elektronske osebne izkaznice, s katero bo omogočen dostop do elektronskih storitev e-uprave ter zdravstvenih storitev. Po novem bodo do osebne izkaznice upravičeni tudi državljani zunaj meja države. Ob morebitni izgubi, kraji ali pogrešitvi osebne izkaznice pa ne bo več potreben preklic v Uradnem listu RS. VEČ.

Hkrati z noveliranim zakonom o osebni izkaznici bo začel veljati tudi spremenjen in dopolnjen Zakon o potnih listinah (ZPLD-1), ki prinaša za državljane prijaznejšo ureditev izdaje potnih listin, saj izgubljene, ukradene ali pogrešane potne listine ne bo več treba preklicati v uradnem listu. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Število novih ali spremenjenih dokumentov oz. registrskih zapisov v sistemu IUS-INFO v preteklem tednu

zakoni v prvi objavi ali čistopisu24
podzakonski predpisi v prvi objavi ali čistopisu151
mednarodne pogodbe11
odločitve Ustavnega sodišča RS3
judikati Vrhovnega sodišča RS132
izbrane uradne objave94
članki iz pravniških revij39
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Število novih dokumentov v sistemu EURO IUS-INFO v minulem tednu:

UREDBE
v celoti zavezujoče za članice EU in neposredno uporabljive
86
DIREKTIVE
zavezujoče za članice EU glede cilja
28
ODLOČBE
v celoti zavezujoče za vse, na katere so naslovljene
45
 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli teden so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Skladno z odločitvijo o uvedbi vinjet kot sredstva za plačilo cestnine za uporabo avtocest, je bil spremenjen Zakon o javnih cestah (ZJC). S spremembo se uvaja cestnina za določen čas (pol leta oziroma eno leto), urejen pa je tudi nadzor nad cestninjenjem. Novela prinaša tudi 10 novih prekrškov, ki so vezani na plačevanje cestnine ter globe v višini do 800 evrov za nespoštovanje pravil. Seznam vseh prekrškov
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo primer, ki obravnava izvršbo neposredno proti družbeniku družbe z neomejeno odgovornostjo:

Na podlagi verodostojne listine – izpiska iz knjigovodske kartice, ki se glasi na družbo z neomejeno odgovornostjo, ni mogoče predlagati izvršbe neposredno proti družbeniku te družbe. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev ter njihov preračun v tolarje skladno s tečajem zamenjave.Pregled novih uporabnih vrednosti iz prejšnjega meseca:


1.2.2008 poročilo o gibanju plač za februar
  864,43 EUR 864,50 EUR
1.9.2008 subvencija za dnevni topli obrok dijakov
  2,42 EUR
 

 

 
  IUS KOLUMNA


V preteklem tednu je zanimivo kolumno z naslovom Zdravstvena pismenost pripravila mag. Mojca Drčar Murko, ki je med drugim zapisala:

"Zdravstveno pismen je posameznik, ki je sposoben razumeti zgodnje simptome bolezni, poiskati pravega zdravnika, pa tudi razumeti pomen natančnega upoštevanja navodil za uporabo predpisanih zdravil oziroma da jih je treba po izteku roka trajanja varno odstraniti." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na XVI. posvet Gospodarski subjekti na trgu, na katerem bo govora o aktualnih novostih na področju dograjevanja korporacijske zakonodaje, skladno z zahtevami in težnjami v Evropski uniji. VEČ
  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane