Maj 2008, številka 5 / letnik V.  
Spoštovani!
Tako kot vsak mesec, vas tudi tokrat obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
•  Portal FinD
•  Pravna Praksa
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Aktualna kolumna o sodniški stavki.
 
 
  NOVOSTI


Brezplačen dostop do čistopisa noveliranega ZVCP-1

Tudi v družbi IUS SOFTWARE želimo prispevati k večji varnosti v cestnem prometu, zato smo se odločili, da vsem obiskovalcem portala IUS-INFO omogočimo brezplačen dostop do čistopisa noveliranega Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1). Novela zakona je vsebovala kar 106 členov sprememb in dopolnitev, zato je čistopis besedila še kako pomemben za jasen pregled veljavnih določb.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Število novih ali spremenjenih dokumentov oz. registrskih zapisov v sistemu IUS-INFO v mesecu aprilu:

zakoni v prvi objavi ali čistopisu14
podzakonski predpisi v prvi objavi ali čistopisu201
mednarodne pogodbe21
odločitve Ustavnega sodišča RS60
judikati Vrhovnega sodišča RS270
judikati Upravnega sodišča RS21
revizijska poročila Računskega sodišča RS2
izbrane uradne objave892
pravna mnenja in strokovni članki45
članki iz pravniških revij228
 

Izmed številnih novih ali spremenjenih zakonov in predpisov izdvajamo:

   
 
Korenita novela Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1), ki je v večini določb začela veljati 30. aprila, močno zvišuje globe za kršitve, ki so najpogostejši vzroki najhujših prometnih nesreč in ureja novo sankcijo zasega motornega vozila. VEČ
 
Novi Zakon o sodnih taksah (ZST-1) določa plačilo enkratne enotne takse za celoten postopek na posamezni stopnji in uvaja tudi nova načela: plačilo takse predlagatelja postopka, pospešitve postopka in vrnitve preveč plačane takse po uradni dolžnosti. VEČ
 
   
 
Novi Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) v primerjavi s starim ZPOmK-om določneje opredeljuje posamezne izraze uporabljene v tem zakonu, približuje ureditev preprečevanja omejevanja konkurence ureditvi v EU, predvsem pa povečuje pristojnosti Urada za varstvo konkurence in tudi kazni za kršitelje.  VEČ
 
Novela Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) med drugim dodatno zaostruje pogoje za delo v vzgojno-izobraževalnih institucijah storilcem kaznivih dejanj, predvideva dodatne pristojnosti Sveta staršev in določa obveznosti vzgojno izobraževalnih zavodov v zvezi z obeleževanjem državnih praznikov ter uporabo slovenske zastave in himne.  VEČ
 
   
 
 
Pravila o varovanju izpitne tajnosti pri pisnem delu pravniškega državnega izpita urejajo način varovanja izpitnega gradiva, ki se bo uporabljalo v postopku izvajanja pisnega dela pravniškega državnega izpita, ter druge ukrepe tajnosti, ki bodo veljali, dokler se ocenjene izpitne naloge ne bodo označile z osebnim imenom kandidata. VEČ
 
   
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Število novih dokumentov v sistemu EURO IUS-INFO v mesecu aprilu:

 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Novela Zakona o varnosti v cestnem prometu (ZVCP-1) je bistveno posegla v višino glob za kršitve ter uvaja novo sankcijo zasega motornega vozila. Poleg omenjene novele so številne nove prekrške prinesle tudi spremembe Zakona o graditvi objektov (ZGO-1)VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali ustavno pritožbo zoper sklep računskega sodišča:
Aktov Računskega sodišča RS po ustaljeni ustavnosodni presoji ni mogoče šteti za posamične akte, s katerimi bi bilo odločeno o kakšni pravici ali temeljni svoboščini pritožnice, zato ustavna pritožba zoper izpodbijani sklep ni dopustna. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev ter njihov preračun v tolarje skladno s tečajem zamenjave.Pregled novih uporabnih vrednosti iz prejšnjega meseca: 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom O stavki izpod peresa okrožnega sodnika mag. Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Eh, kje so tisti časi, še v rajnki Jugoslaviji, ko je Boštjan M. Zupančič glasno zastavil svojo besedo za trajnost mandata. Zato ker je prejšnji sistem jasno pokazal, kaj se zgodi, če sodnikom politika podaljšuje omejene mandate. In če bi bila kaj spervertiranost sodstva, bi to bila všečnost vsakokratni politiki." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Izpostavljamo letos še posebej aktualne 3. dneve prekrškovnega prava, ki se bodo že prihodnji teden odvijali v Portorožu. VEČ
 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Kako preverite količino prenešenih podatkov iz sistema IUS-INFO v tekočem mesecu?

Pregled uporabe baz najdete na osnovni strani sistema IUS-INFO ali v kateremkoli podoknu Podatkovnih baz sistema IUS-INFO.

S klikom odprete stran, kjer so podatki o uporabi sistema IUS-INFO v tekočem mesecu za uporabniško ime s katerim ste trenutno prijavljeni.


 

 
  Portal FinD - Finance in davki


Regres in koriščenje letnega dopusta po novem

Prihaja čas izplačila regresa, namenjenega koriščenju letnega dopusta. Tudi letos bo davčna obremenitev odvisna od dohodninskega razreda v katerega je davčni zavezanec vključen med letom, kar pomeni, da sprememb v obdavčitvi regresa ni, so pa na podlagi novele Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) določene spremembe v koriščenju letnega dopusta. VEČ

Več vsebin s finančega in davčnega področja najdete na portalu FinD - Finance in Davki.  
 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali:  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane