April 2008, tedenska številka 2 (17.4.2008)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Kaznivo dejanje protizakonitega, pristranskega in krivičnega sojenja.
 


 
  NOVOSTI


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

V časovni lestvici si že lahko ogledate čistopis spremenjenega in dopolnjenega Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1), ki bo začel veljati 30. aprila 2008. S korenito novelo se močno zvišujejo globe za kršitve, ki so najpogostejši vzroki najhujših prometnih nesreč. VEČ

Med bodoče verzije zakonov je tudi že dodan Zakon o sodnih taksah (ZST-1), ki bo začel veljati 1. oktobra 2008. Med številnimi novostmi je tudi enkratno plačilo takse za postopek na posamezni stopnji, kar pomeni zmanjšanje števila postopkov plačevanja in preverjanja plačanih taks ter s tem pospešitev postopka, pa tudi spodbudo k racionalnejšemu sprožanju postopkov.

Nov je tudi Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1), ki bo začel veljati 26. aprila 2008. Novi zakon v primerjavi s starim ZPOmK-om določneje opredeljuje posamezne izraze, uporabljene v tem zakonu, približuje ureditev preprečevanja omejevanja konkurence ureditvi v EU, predvsem pa povečuje pristojnosti Urada za varstvo konkurence in tudi kazni za kršitelje. VEČ  
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Število novih ali spremenjenih dokumentov oz. registrskih zapisov v sistemu IUS-INFO v preteklem tednu:

zakoni v prvi objavi ali čistopisu10
podzakonski predpisi v prvi objavi ali čistopisu39
mednarodne pogodbe3
odločitve Ustavnega sodišča RS7
revizijska poročila Računskega sodišča RS2
izbrane uradne objave154
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Število novih dokumentov v sistemu EURO IUS-INFO v preteklem tednu:

UREDBE
v celoti zavezujoče za članice EU in neposredno uporabljive
42
DIREKTIVE
zavezujoče za članice EU glede cilja
131
ODLOČBE
v celoti zavezujoče za vse, na katere so naslovljene
72
 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli teden so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Sredi meseca aprila se je začela uporabljati novela Zakona o graditvi objektov (ZGO-1), ki je med drugim vplivala tudi na spremembo kazenskih določb. Dodanih je bilo nekaj novih prekrškov, spremembe in dopolnitve pa so vplivale tudi na ostalih 139 prekrškov, ki jih zakon določa, hkrati pa določa nekoliko višje globe, s katerimi se kaznujejo tisti, ki kršijo zakon. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo primer, ki obravnava vrnitev v prejšnje stanje v nepravdnem postopku:
V nepravdnem postopku za stranke ne velja prekluzija iz 286. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) in lahko opravijo katerokoli dejanje vse do zaključka postopka. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev ter njihov preračun v tolarje skladno s tečajem zamenjave.Pregled novih uporabnih vrednosti iz prejšnjega tedna: 

 
  IUS KOLUMNA


V preteklem tednu je zanimivo kolumno z naslovom Popačenje prava pripravil mag. Martin Jančar, ki je med drugim zapisal:

"Pa ga bomo dobili! Čisto pravo, novo kaznivo dejanje, samo za nas, sodnike namreč. Bodoči Kazenski zakonik, ki bo kot kaže, kljub vsem pomislekom strokovne javnosti sprejet kakršen pač je, uvaja kaznivo dejanje Protizakonitega, pristranskega in krivičnega sojenja." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na aktualen seminar Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP), na katerem bodo predstavljene vse novosti, ki jih zakon prinaša v zdravstveni sistem.  VEČ
  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane