April 2008, tedenska številka 1 (10.4.2008)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Med kolumnisti znova prof. dr. Miro Cerar.
 


 
  AKTUALNO


Ugodna IUS-INFO izobraževanja

Sistem IUS-INFO mnogi že dobro poznate, vseeno pa vas želimo opozoriti na nova izobraževanja, ki smo jih prilagodili nadgrajenemu sistemu.

Če želite prihraniti čas in pridobiti oziroma izpopolniti svoje znanje pri uporabi sistema IUS-INFO, izkoristite 30% popust, ki ga ponujamo ob prijavi na nove delavnice.

Vabimo vas, da si podrobnejše informacije o izobraževalnih delavnicah ogledate na naši spletni strani in si zagotovite ustrezne termine.

Dodatna vprašanja lahko naslovite tudi na elektronski naslov prodaja@ius-software.si oziroma pokličete na tel. št. 01/438-01-84 in z veseljem vam bomo postregli z odgovori. VEČ
 

 
  NOVOSTI


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Sklep o objavi višin mejnih vrednosti za postopke javnega naročanja, ki velja od 8.4.2008, je na podlagi noveliranih evropskih direktiv (2004/17/ES in 2004/18/ES) sprememenil mejne vrednosti za postopke javnega naročanja v Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS). VEČ

24. aprila bo začel veljati Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI), ki celovito ureja področje eksplozivov in pirotehničnih izdelkov, torej celoten proces od razvoja in načrtovanja do proizvodnje, trgovine z eksplozivi in pirotehničnimi izdelki, njihovo uporabo vključno z izvajanjem ognjemetov, skladiščenjem, pripravo eksplozivov na delovišču, uničevanjem, uvozom, izvozom in tranzitom, ter prenosom znotraj Republike Slovenije in znotraj EU.

1. maja bodo začela veljati Pravila o varovanju izpitne tajnosti pri pisnem delu pravniškega državnega izpita. Pravila urejajo način varovanja izpitnega gradiva, ki se bo uporabljalo v postopku izvajanja pisnega dela pravniškega državnega izpita, ter druge ukrepe tajnosti, ki bodo veljali, dokler se ocenjene izpitne naloge ne bodo označile z osebnim imenom kandidata.

Spremenjen in dopolnjen Pravilnik o zagotavljanju pravne pomoči policistom v zvezi z opravljanjem uradnih nalog in posameznikom v zvezi z dano pomočjo policiji bo začel veljati 19. aprila. Postopek v zahtevkih za zagotovitev pravne pomoči, vloženih pred to novelo, pa se izvede in dokonča po novih določbah. VEČ 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Število novih ali spremenjenih dokumentov oz. registrskih zapisov v sistemu IUS-INFO v preteklem tednu:

zakoni v prvi objavi ali čistopisu4
podzakonski predpisi v prvi objavi ali čistopisu62
mednarodne pogodbe7
odločitve Ustavnega sodišča RS24
judikati Vrhovnega sodišča RS181
izbrane uradne objave164
pravna mnenja in strokovni članki33
članki iz pravniških revij78
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Število novih dokumentov v sistemu EURO IUS-INFO v preteklem tednu:

UREDBE
v celoti zavezujoče za članice EU in neposredno uporabljive
92
DIREKTIVE
zavezujoče za članice EU glede cilja
56
ODLOČBE
v celoti zavezujoče za vse, na katere so naslovljene
52
 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


V začetku meseca aprila je bilo objavljenih več uredb s področja varstva okolja, ki se sicer uveljavljajo 22. aprila, prinašajo pa številne nove prekrške. Opozorimo naj na novo Uredbo o ravnanju z odpadki, ki določa obvezno ravnanje z odpadki, pogoje za izvajanje zbiranja, prevažanja, posredovanja, trgovanja, predelave in odstranjevanja odpadkov, opredeljuje pa tudi klasifikacijski seznam odpadkov ter določa obveznost poročanja Evropski Komisiji. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki sodne prakse, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo primer, ki obravnava zastaranje terjatev iz naslova dobave toplotne energije:
Če je ogrevanje izvršeno za potrebe gospodarske družbe kot lastnice stanovanja, velja triletni zastaralni rok, ne glede na to, da je v stanovanju dejansko živela družina.  VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev ter njihov preračun v tolarje skladno s tečajem zamenjave.Pregled novih uporabnih vrednosti iz prejšnjega tedna:


1.1.2008 povprečna mesečna bruto plača
  1.342,80 EUR 1.326,19 EUR
1.4.2008 temeljna obrestna mera (mesečno)
  april 0,6 %
1.4.2008 temeljna obrestna mera (letno)
  6,07 % 7,57 %
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Z veseljem vas obveščamo, da je za pisanje kolumen na našem portalu ponovno našel čas prof. dr. Miro Cerar, ki že od januarja predava v ZDA. Če ste spregledali njegovo prvo kolumno z naslovom Učenec in učitelj (1. del), vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Seveda je pravih in popolnih učiteljev izredno malo. Toda prav je, da se skušamo, kadar nastopamo v vlogi učiteljev (pri otrocih, prijateljih in znancih, v službi, v šoli itd.), usmerjati po idealu popolnega učitelja." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na aktualen seminar Novela Zakona o delovnih razmerjih (ZDR), na katerem bodo predstavljene vse spremembe in dopolnitve zakona ter njihove posledice.  VEČ
  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane