April 2008, tedenska številka 3 (24.4.2008)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Predkupna pravica v stečajnem postopku
 


 
  NOVOSTI


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Nov je Pravilnik o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt, ki prinaša dva nova obrazca: Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta in Gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta.

Spremenjen je bil Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom, ki se med drugim dopolnjuje z novim Potrdilom o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom.

Pravilnik o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev celoviteje ureja tematiko pridobivanja delovnih dovoljenj ter omogoča izvajanje decembra lani sprejete novele Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT). Bistvena novost je predvsem zmanjšanje števila obrazcev in dokazil, ki so potrebni za pridobitev delovnega dovoljenja. VEČ  
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Število novih ali spremenjenih dokumentov oz. registrskih zapisov v sistemu IUS-INFO v preteklem tednu:

podzakonski predpisi v prvi objavi ali čistopisu23
mednarodne pogodbe11
judikati Vrhovnega sodišča RS42
izbrane uradne objave210
pravna mnenja in strokovni članki12
članki iz pravniških revij85
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Število novih dokumentov v sistemu EURO IUS-INFO v preteklem tednu:

UREDBE
v celoti zavezujoče za članice EU in neposredno uporabljive
86
DIREKTIVE
zavezujoče za članice EU glede cilja
144
ODLOČBE
v celoti zavezujoče za vse, na katere so naslovljene
38
 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli teden so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Sredi meseca objavljene spremembe in dopolnitve Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) v spremenjenem 136.a členu med drugim določajo, da se za prekršek z globo 1.000 evrov kaznuje pravna oseba, če vzgojno-izobraževalni zavod ne izobesi zastave na predpisan način. Z globo 500 evrov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori navedeni prekršek.  VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo primer, ki obravnava predkupno pravico v stečajnem postopku:
Zakonita predkupna pravica solastnika po določilih Stvarnopravnega zakonika (SPZ) velja tudi v postopku prodaje premoženja stečajnega dolžnika v stečajnem postopku.  VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev ter njihov preračun v tolarje skladno s tečajem zamenjave.Pregled novih uporabnih vrednosti iz prejšnjega tedna: 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom "Krog odnosov, krog življenja" izpod peresa naše torkove kolumnistke Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.
Med drugim je zapisala:

"Koliko črnila bo še prelitega, koliko debat, simpozijev, okroglih miz, kongresov in še česa, da bi se naučili najpomembnejšega; spoštovanja slehernega bitja, ne glede na spol."

VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na aktualno predavanje Izzivi in novosti Lizbonske pogodbe v organizaciji Akademskega društva pravnik, ki bo danes, 24. aprila 2008, ob 17.30 uri, v modri predavalnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2. Vabljeni! VEČ
  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane