Marec 2008, tedenska številka 1 (20.3.2008)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Kolumna sodnika mag.Martina Jančarja: O Kaznih
 


 
  NOVOSTI


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

V časovni lestvici je že na voljo čistopis noveliranega Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP), ki bo začel veljati 1. septembra. Novela naj bi omogočila dejanski dostop upravičencem do pravne pomoči, tako da socialni položaj posameznika ne bo več predstavljal nepremostljive ovire za sodno varstvo njegovih pravic. VEČ

V sistem smo dodali Zakon o trgovini (ZT-1), ki bo začel veljati 25. marca. Nov zakon izenačuje pogoje poslovanja ponudnikov blaga, odpravlja obveznost vodenja evidenc, ter še vedno določa kriterij minimalne stopnje izobrazbe za nekatere tipične poklice v trgovini. VEČ

Nov je tudi Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob), ki bo začel veljati 29. marca. Pri udeležbi delavcev pri dobičku in lastništvu, torej imetništvu delnic, veljata načelo prostovoljnosti, tako za družbo kot tudi za delavce, in načelo enakosti, saj zakon izrecno določa, da morajo biti pod enakimi pogoji pri dobičku udeleženi vsi delavci. VEČ

V veljavi je nov Pravilnik o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu, ki med drugim določa podrobnejši program sodniškega pripravništva ter vsebino in potek izpita. VEČ  
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Število novih ali spremenjenih dokumentov oz. registrskih zapisov v sistemu IUS-INFO v preteklem tednu:

zakoni v prvi objavi ali čistopisu11
podzakonski predpisi v prvi objavi ali čistopisu60
mednarodne pogodbe4
odločitve Ustavnega sodišča RS16
judikati Vrhovnega sodišča RS44
judikati Višjih sodišč RS3
povzetki judikatov nepremoženjske škode3
revizijska poročila Računskega sodišča RS5
izbrane uradne objave156
pravna mnenja in strokovni članki37
članki iz pravniških revij46
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Število novih dokumentov v sistemu EURO IUS-INFO v preteklem tednu:

UREDBE
v celoti zavezujoče za članice EU in neposredno uporabljive
132
DIREKTIVE
zavezujoče za članice EU glede cilja
52
ODLOČBE
v celoti zavezujoče za vse, na katere so naslovljene
95
 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli teden so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Od 11. marca velja Uredba o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, ki naj bi skladno z evropsko ureditvijo vplivala na zmanjšanje učinkov na okolje že v fazi snovanja izdelkov, za ta namen pa določa okvirna ekološka merila, ki jih morajo upoštevati proizvajalci. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki sodne prakse, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo primer, ki obravnava vrnitev v prejšnje stanje: Pri odločanju o utemeljenosti predloga za vrnitev v prejšnje stanje, se opravičljivost zamude ne presoja glede na to, ali je stranka o svoji zamudi obvestila sodišče ali ne.  VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


V preteklem tednu je zanimivo kolumno pripravil mag. Martin Jančar, ki je med drugim zapisal:

"Ob resni zahtevi po uvedbi kazni dosmrtnega zapora, (ponovnem) povečanju kazni za prometne prekrške in podobnem ni odveč, da se spomnimo, kaj kaznovanje sploh pomeni." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na aktualen seminar NOVOSTI ZAKONA O PREKRŠKIH, saj je zakon doživel korenite spremembe in dopolnitve: preurejen je sistem pravnih sredstev, spremenjena je razmejitev pristojnosti med prekrškovnim organom in sodiščem, uveden je pouk o pravicah kršitelja, spremenjene so določbe o plačilnem nalogu in posebnem plačilnem nalogu, povprečnina je nadomeščena s sodno takso itn.  
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v evrih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev ter njihov preračun v evrih skladno s tečajem zamenjave.

Pregled predpisov, ki so v preteklem tednu spremenili uporabne vrednosti: 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Vas ob branju prečiščenih besedil predpisov zanima, kaj se je pravzaprav spremenilo?

Neposredne povezave do sprememb, objavljenih v Uradnem listu RS, ki so podlaga za spremembo čistopisa, so v samem čistopisu predpisa, kot tudi na seznamu vseh sprememb v zbirnih podatkih predpisa v IUS-INFO Registru.


Če poznate letnik in številko Uradnega lista RS, lahko do objav v uredbenem delu, torej do objav predpisov in njihovih sprememb, občinskih odlokov in ostalih aktov, dostopate tudi preko kazal Uradnega lista.

Po izbiri letnika in številke Uradnega lista se odpre seznam vseh objav v uredbenem delu. Vse objave se odprejo neposredno v polnem besedilu, objave predpisov pa so s povezavo REGI povezane tudi z registrskimi podatki v IUS-INFO Registru.

Tako so samo v sistemu IUS-INFO v polnih besedilih na voljo vse objave uredbenega dela Uradnega lista RS od leta 1991 naprej!

  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane