Januar 2008 - številka 1 / letnik VI.  
Spoštovani/-a uporabnik/-ca,
tako kot vsak mesec, vas tudi tokrat obveščamo o novostih, ki smo jih za vas pripravili
na portalu IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Ustavna odločba
•  FinD
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
•  Pravna Praksa
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Okrogla miza 10 najvplivnejših pravnikov
 
 
  NOVOSTI


FINANČNI, RAČUNOVODSKI, DAVČNI IN PRAVNI PORTAL

V družbi IUS SOFTWARE, kjer združujemo tradicijo in izkušnje pri posredovanju e-informacij, vam predstavljamo nov finančni, računovodski, davčni in pravni portal:

Ali pogosto iščete ažurne, preverjene in zanesljive informacije, ki so ključnega pomena za doseganje vaše poslovne odličnosti?

…..edina prava rešitev je portal FinD


Za brezplačno seznanitev z vsebinami se lahko registrirate in prosto dostopate na portal do 31. marca 2008!


Bistvena prednost portala je na enostaven način v najkrajšem času pridobiti preverjene informacije!

Od primerljivih portalov se FinD razlikuje po:

največjem številu povezav med sorodnimi dokumenti (zakonodajo, standardi in sodno prakso ipd.),
ažurnostjo in visoko kakovostjo,
odlikujeta ga strokovnost in zanesljivost,
enostaven dostop in učinkovito iskanje informacij,
preglednost s smiselno umeščenimi vsebinami,
stalna uporabniška pomoč,
povezljivost z vsebinami portalov IUS-INFO, EURO IUS-INFO, IUS-INFO Prekrški in Informiran.si.


Nov produkt je namenjen: finančnim strokovnjakom, računovodjem in računovodskim servisom, davčnim svetovalcem, poslovnežem in vsem tistim, ki se srečujejo s finančno, računovodsko in davčno problematiko.


PREIZKUSITE GA! >>> www.findinfo.si  
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Število novih ali spremenjenih dokumentov oz. registrskih zapisov v sistemu IUS-INFO v mesecu decembru:

zakoni v prvi objavi ali čistopisu26
podzakonski predpisi v prvi objavi ali čistopisu326
mednarodne pogodbe6
odločitve Ustavnega sodišča RS42
judikati Vrhovnega sodišča RS191
judikati Višjih sodišč RS109
judikati Upravnega sodišča RS20
povzetki judikatov nepremoženjske škode10
revizijska poročila Računskega sodišča RS4
izbrane uradne objave704
članki iz pravniških revij126
 

Izmed številnih novih ali spremenjenih zakonov in predpisov izdvajamo:

   
 
Novela Zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI) predvsem zasleduje cilj zmanjšanja dolgih čakalnih dob za vstop v sodniško pripravništvo, usklajuje pa tudi pogoje strokovne usposobljenosti za opravljanje pripravništva z novimi strokovnimi in znanstvenimi naslovi, pridobljenimi v okviru t.i. bolonjskih študijskih programov. VEČ
 
Novela Zakona o zaščiti prič (ZZPrič) vzpostavlja učinkovitejšo in ustreznejšo pravno podlago za mednarodno izmenjavo zaščitenih oseb. Ta je možna le z državami, ki so pogodbenice ustreznih mednarodnih pogodb oziroma konvencij, saj je to edina možnost zagotavljanja določenih standardov, ki jih morajo države pogodbenice spoštovati. VEČ
 
   
 
Novela Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK) zožuje določitev izjem, za katere se zakon ne uporablja, dodatno opredeljuje uvrščanje kreditov v posamezne kategorije ročnosti oziroma zneskov ter razširja pristojnosti urada za varstvo potrošnikov, uvedeni pa so tudi novi prekrški in sankcije zanje. VEČ
 
Nova Uredba o delovnem času v organih državne uprave poleg delovnega časa javnih uslužbencev ureja tudi razporejanje delovnega časa v okviru predpisane dnevne, tedenske in mesečne delovne obveznosti ter odsotnosti z dela, ki se štejejo v delovni čas in jih ni potrebno nadomestiti z delom. VEČ
 
   
 
Novela Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb) odpravlja administrativne ovire na področju prijave prebivališča, uvaja institut naslova za vročanje ter na enoten način ureja prijavno-odjavno obveznost tako za državljane Republike Slovenije kot za tujce, ki prebivajo v Sloveniji. VEČ
 
Nov Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ) razveljavlja Zakon o azilu (ZAzil) ter določa temeljna načela, postopek za priznanje in odvzem mednarodne zaščite, njeno trajanje in vsebino ter obseg pravic in dolžnosti prosilcev za zaščito in oseb, ki so mednarodno zaščito že pridobile. VEČ
 
   
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Število novih dokumentov v sistemu EURO IUS-INFO v mesecu decembru:

UREDBE
v celoti zavezujoče za članice EU in neposredno uporabljive
416
DIREKTIVE
zavezujoče za članice EU glede cilja
758
ODLOČBE
v celoti zavezujoče za vse, na katere so naslovljene
185

V mesecu decembru je bila sprejeta pomembna
direktiva o plačilnih storitvah na notranjem trgu, prav tako pa je začela veljati nova uredba o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Največ novih prekrškov ter visokih glob, ki so zagrožene za kršitev predpisov, prinašajo novele zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti, zakona o gozdovih in zakona o prijavi prebivališča.  VEČ
 

 
  IZBRANA USTAVNA ODLOČBA


Izmed novejših odločb, ki jih je obravnavalo Ustavno sodišče RS, smo izbrali:Ukinitev obveznosti staršev, da preživljajo svoje polnoletne invalidne otroke, ki nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, je sicer ustavno skladna, ker pa istočasno ni bila urejena obveznost države iz naslova socialnega varstva teh invalidov, njihov pravni položaj ni zadostno urejen. Tako je nastala pravna praznina, ki jo mora zakonodajalec v roku leta dni od ugotovitve neskladja odpraviti. VEČ
 

 
  FinD - Finance in davki


Vsi, ki prejemate dohodek iz naslova oddajanja premičnega in nepremičnega premoženja v najem, morate do 15. januarja vložiti napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz premoženja za preteklo leto.

Seznanite se s posebnostmi določanja davčne osnove, problemi pri oddajanju napovedi in globami za neizpolnitev obveznosti. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v evrih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev ter njihov preračun v evrih skladno s tečajem zamenjave.

Pregled predpisov, ki so v preteklem mesecu spremenili uporabne vrednosti:


1.10.2007 povprečna mesečna neto plača
  816,45 EUR 819,49 EUR
4.12.2007 davčna regijska olajšava
  do 20% od vlaganj v projekte
22.12.2007 tarifa poštnih storitev
  vrednost točke 9,79 EUR
1.1.2008 splošna olajšava po ZDoh-2
  2.959,60 EUR
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste v preteklem mesecu spregledali zanimivo branje z naslovom Med sodniško neodvisnostjo in aktivizmom izpod peresa dr. Mateja Accetta, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Položaj sodstva v državni ureditvi je skoraj povsod po svetu ujet med potrebo po zagotovitvi polne neodvisnosti sodnikov, ki naj kot predstavniki neodvisne veje oblasti zagotavljajo vladavino prava, ter težnjami po zagotavljanju njihove odgovornosti za svoje delo. Iskanje pravega ravnovesja neizogibno pomeni, da se položaj včasih zatrese ..." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Najodmevnejši dogodek preteklega meseca je bila seveda okrogla miza, ki jo vsako leto organiziramo ob zaključku slovenskega izbora 10 najvplivnejših pravnikov.

Letošnji nosilci prestižnega naslova so razpravljali o vplivu pravne teorije v slovenskem prostoru in argumentirali svoja stališča o aktualnih družbenih vprašanjih.   VEČ
 
 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Iskanje nekega izraza na trenutno odprti strani

Če na neki trenutno odprti strani iščete besedo ali besedno zvezo, uporabite iskanje po strani.

Za iskanje po strani izberete – meni Urejanje (Edit) -> ukaz Najdi (Find) ali direktno s kombinacijo tipk Ctrl+F preko tipkovnice. Želeno besedo ali besedno zvezo vpišite v polje, vendar brez zvezdice in nato potrdite z ukazom Najdi (Find next).


 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali:  

© 2006 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane