December 2007 - številka 12 / V. letnik  
Spoštovani/-a uporabnik/-ca,
tako kot vsak mesec, vas tudi tokrat obveščamo o novostih, ki smo jih za vas pripravili
na portalu IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Ustavna odločba
•  Finance in davki
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
•  Pravna Praksa
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Obdavčitev novoletnih daril in božičnice
 
 
  NOVOSTI


ZAKLJUČEN JE IZBOR 10. NAJVPLIVNEJŠIH PRAVNIKOV

Tudi letos smo s pomočjo vašega glasovanja izbrali 10. najvplivnejših slovenskih pravnic in pravnikov, ki so pomembno zaznamovali leto 2007, tako na pravnem, kot tudi širšem družbenem področju.
Ker gre za edini tovrstni izbor v Sloveniji, ga bomo tudi letos zaokrožili s slavnostno podelitvijo priznanj in okroglo mizo, ki bosta v petek, 7. decembra 2007, ob 10.00 uri v dvorani Karantanija ljubljanskega Hotela Lev.

Najvplivnejši pravniki leta 2007 bodo argumentirali svoja stališča o aktualnih družbenih vprašanjih, tako da tudi letos pričakujemo zanimivo razpravo.

Vabljeni!  
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Število novih ali spremenjenih dokumentov oz. registrskih zapisov v sistemu IUS-INFO v mesecu novembru:

zakoni v prvi objavi ali čistopisu25
podzakonski predpisi v prvi objavi ali čistopisu235
mednarodne pogodbe5
odločitve Ustavnega sodišča RS19
judikati Vrhovnega sodišča RS375
povzetki judikatov nepremoženjske škode30
izbrane uradne objave857
pravna mnenja in strokovni članki89
članki iz pravniških revij225
 

Izmed številnih novih ali spremenjenih zakonov in predpisov izdvajamo:

   
 
Spremenjen Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) naj bi prispeval k večji fleksibilnosti delovnih razmerij, omogočil lažje in hitrejše zaposlovanje ter prispeval k večji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, po drugi strani pa naj bi se ohranila in zagotovila ustrezna raven socialne varnosti zaposlenih. VEČ
 
Spremembe Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV) so odgovor na nedavna dogajanja v zvezi z zasebnim varovanjem. Tako so določeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati varnostniki, poostreni so pogoji za pridobitev licence, odpravljene pa so tudi druge pomanjkljivosti zakona. VEČ
 
   
 
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1) naj bi s celovito strukturo podpore podjetjem spodbudil nadaljnji razvoj podjetništva v Sloveniji. V ta namen zakon opredeljuje podjetniško, inovativno in finančno okolje, ki naj bi prek svojih mehanizmov ustvarili učinkovito podporno okolje.  VEČ
 
Novela Obrtnega zakona (ObrZ) zmanjšuje administrativne ovire glede vstopa v obrtno dejavnost, vzpostavlja vstopno točko VEM, spreminja raven potrebne poklicne usposobljenosti za nekatere obrtne dejavnosti ter za člane Obrtno-podjetniške zbornice določa plačilo le ene članarine. VEČ
 
   
 
Novela Zakona o zavarovalništvu (ZZavaR) ne prinaša bistvenih novosti, temveč zgolj nadgrajuje obstoječi zakon ter njegovo besedilo usklajuje z direktivo 2005/68/ES o pozavarovanju ter jasneje določa delovanje tujih pozavarovalnic v Sloveniji. VEČ
 
Z zakonom o varnosti in kakovosti človeških tkiv, ki vključujejo tudi krvotvorne matične in reproduktivne celice ter celice zarodka in odraslega človeka, naj bi bili vzpostavljeni visoki standardi in varnost pridobivanja, testiranja, shranjevanja in razdeljevanja teh tkiv. VEČ
 
   
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Število novih dokumentov v sistemu EURO IUS-INFO v mesecu novembru:

 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Ohranjanje narave in varstvo okolja je tako v Evropski uniji kot v Republiki Sloveniji zelo pomembno, kar se kaže tudi v številu sprejetih predpisov s tega področja. Posebej izpostavljamo vprašanje uporabe biogoriv za pogon motornih vozil ter s tem predpisom povezane prekrške. VEČ
 

 
  IZBRANA USTAVNA ODLOČBA


Izmed novejših odločb, ki jih je obravnavalo Ustavno sodišče RS, smo izbrali:


Odločitev U-I-195/07, s katero je sodišče zavrnilo pobudo za oceno ustavnosti prvega do četrtega odstavka 19. člena ZZVZZ-H. Nosilec zavarovanja mora za oblikovane rezervacije, po razlagi sodišča, zagotoviti kritni sklad, sredstva rezervacij pa voditi in izkazovati ločeno od preostalega premoženja zavarovalnice ter jih prikazovati kot posebno obveznost do svojih zavarovancev. VEČ
 

 
  IUS-INFO Finance in davki


Obdavčitev novoletnih daril in božičnice

Prihaja čas obdarovanj, ki se odraža tako v obdarovanju poslovnih partnerjev, kot v obdarovanju zaposlenih, njihovih otrok in dodatnem plačilu zaposlenim – božičnici. Vsi ti - bodisi dohodki z vidika prejemnikov, bodisi odhodki z vidika izplačevalcev - pa so različno davčno opredeljeni in davčno omejeni, o čemer je potrebno razmisliti še pred obdarovanjem ali izplačilom dohodkov.  VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v evrih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev ter njihov preračun v evrih skladno s tečajem zamenjave.

Pregled predpisov, ki so v preteklem mesecu spremenili uporabne vrednosti:


1.1.2007 najnižja pokojninska osnova
  467,20 EUR 476,54 EUR
1.1.2007 najvišja pokojninska osnova
  1.868,80 EUR 1.906,16 EUR
1.1.2007 znesek državne pokojnine
  155,58 EUR 158,69 EUR
1.9.2007 neto plača za mesec september
  820,47 EUR
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste v preteklem mesecu spregledali zanimivo branje z naslovom Zapisnik, izjave in zvočni zapisi izpod peresa okrožnega sodnika mag. Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Oni dan, ko sem se vrnil domov po še eni obravnavi, sem se počil v kavč in gledal neko „pravno“ nadaljevanko. Priznam, da se mi le redka izmuzne in prav z užitkom gledam sojenja v anglosaksonskem sistemu. Dostikrat seveda tudi vzdihnem od hrepenenja po nekaterih stvareh, ki so tam samoumevne ..." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Med preteklimi dogodki meseca novebra izpostavljamo Nacionalno konferenco o ponovni uporabi informacij javnega sektorja, na kateri so strokovnjaki iz javnega in gospodarskega sektorja podrobneje predstavili pravno podlago in različne vidike izkoriščanja informacij javnega sektorja. VEČ  
 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Kako prenašamo besedila iz sistema IUS-INFO v urejevalnik besedil?

Besedila v sistemu IUS-INFO so oblikovana v tabelah in če le-teh ne želite prenesti v Word, je potrebno uporabiti t.i. Posebno lepljenje.

Pogosto je potrebno besedilo, zaradi kasnejšega urejanja dokumenta, prenesti v enega od urejevalnikov besedil, npr. v MS Word. To naredite tako, da želeno ali kar celotno besedilo označite (Ctrl+A) in kopirate (meni Urejanje (Edit) -> Kopiraj (Copy) oz. kliknete desni miškin gumb in izberete Kopiraj (Copy)), nato se pa postavite v MS Word.

Besedila v sistemu IUS-INFO so urejena znotraj tabel, ki pa jih običajno ne želimo prenesti v urejevalnik besedil, zato v meniju Urejanje (Edit) izberite Posebno lepljenje (Paste Special). V oknu, ki se je odprlo, izberite Neoblikovano besedilo (Unformatted Text) ter potrdite z V redu (OK).


 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali:  

© 2006 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane