November 2007 - številka 11 / V. letnik  
Spoštovani uporabnik/-ca,
tako kot vsak mesec, vas tudi tokrat obveščamo o novostih iz sistema IUS-INFO / EURO IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Ustavna odločba
•  IUS Kolumna
•  Finance in davki
•  Številčni podatki
•  Dogodki
•  Nasvet
•  Pravna Praksa
•  Anketa
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Zaključek Dnevov slovenskih pravnikov 2007
 
 
  NOVOSTI


IZBOR 10 NAJVPLIVNEJŠIH PRAVNIKOV 2007Pravo pomembno posega na vsa področja družbenega in zasebnega življenja, zato je tudi položaj pravnikov v družbi kar se da izpostavljen. V družbi IUS SOFTWARE zato tudi letos izbiramo pravnice in pravnike, ki so v pravni in širši javnosti pustili močan vtis s svojim strokovnim delom ter prispevali k ugledu in razvoju slovenske pravne stroke.

Sodelujte v našem izboru in tudi vi predlagajte kandidate, ki po vašem mnenju sodijo med deset najvplivnejših pravnikov v Sloveniji.

V prvem krogu izbora lahko glasujete le še do 11. novembra 2007.  
 

 
  AKTUALNO


Partnerska družba Inform d.o.o. se vse bolj uveljavlja s storitvami ponujanja pametnih elektronskih obrazcev

V zadnji številki revije Moj mikro je avtor portal www.informiran.si uvrstil na drugo mesto med slovenskimi elektronskimi storitvami za državljane.

V družbi so posebej ponosni na dejstvo, da je avtor izbora portal www.informiran.si postavili za zgled tudi e-upravi. 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Število novih ali spremenjenih dokumentov oz. registrskih zapisov v sistemu IUS-INFO v mesecu oktobru:

zakoni v prvi objavi ali čistopisu38
podzakonski predpisi v prvi objavi ali čistopisu196
mednarodne pogodbe42
odločitve Ustavnega sodišča RS36
judikati Vrhovnega sodišča RS101
povzetki judikatov nepremoženjske škode10
revizijska poročila Računskega sodišča RS3
izbrane uradne objave757
članki iz pravniških revij178
 

Izmed številnih novih ali spremenjenih zakonov in predpisov izdvajamo:

   
 
Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), sprejeta po nujnem postopku, vzpostavlja ustrezno pravno podlago v zvezi z dokazovanjem plačila sodne takse in določitvijo krajšega, 8 dnevnega roka za naknadno plačilo takse, odpravljena pa so bila tudi neskladja zakona z evropsko zakonodajo. VEČ
 
Nov Zakon o družbah tveganega kapitala (ZDTK) ureja status in naložbe družb tveganega kapitala, določa davčne olajšave, ki bodo vzpodbujale ustanavljanje in delovanje družb tveganega kapitala ter ureja ustanovitev družbe tveganega kapitala v lasti države ali pravnih oseb javnega prava. VEČ
 
   
 
Zakon o zdravilstvu (ZZdrav) ureja področja zdravilstva, določa vrste zdravilstva, izvajalce ter načine opravljanja zdravilske dejavnosti, določa osnovno znanje zdravilcev z licenciranjem in zagotavlja njihovo kakovostno in transparentno delo ter strokovno kontrolo, hkrati pa opredeljuje zdravilske izdelke ter ureja nadzor nad zdravilci. VEČ
 
Novela Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1) skladno z evropskimi predpisi izenačuje pogoje poslovanja slovenskih družb z družbami iz drugih držav članic, poenostavlja poslovanje družb, ki upravljajo vzajemne sklade, ter uvaja možnost preoblikovanja vzajemnih skladov. VEČ
 
   
 
Spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju (ZZVZZ) določajo obseg podatkov, ki jih morajo izvajalci zdravstvenih storitev v zvezi z izdanimi zdravili, medicinskimi pripomočki in opravljenimi storitvami posredovati zavarovalnicam, ki izvajajo dopolnilno prostovoljno zdravstveno zavarovanje. VEČ
 
 
   
 
S sklepom o vzpostavitvi centralnega registra oporok je bil 15. oktobra vzpostavljen register oporok, ki ga vodi Notarska zbornica, sicer pa je postopek v zvezi z vpisom in vpogledom v centralni register oporok ter obveznostih predlagateljev podrobneje določen s Pravilnikom o centralnem registru oporokVEČ
 
Nov socialni sporazum daje jasne usmeritve za nadaljnje reforme v Sloveniji, teži k ekonomsko, socialno in okoljsko uravnoteženemu razvoju, pomembnejši del sporazuma pa je poglavje o plačah, ki naj bi realno rasle, pri usklajevanju pa naj bi se upoštevali tako inflacija kot produktivnost. VEČ
 
   
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Število novih dokumentov v sistemu EURO IUS-INFO v mesecu oktobru:

 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Med več kot 200 prekrški, večinoma s področja predpisov o družbah ter varstva okolja in voda, posebej izpostavljamo kršitve s področja zdravstvenega varstva, ki jih prinaša nov zakon o zdravilstvuVEČ
 

 
  IZBRANA USTAVNA ODLOČBA


Izmed novejših odločb, ki jih je obravnavalo Ustavno sodišče RS, smo izbrali:


Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) v 92. členu določa, da lahko tožbo na ugotovitev očetovstva vloži polnoleten otrok najkasneje v petih let od dneva, ko postane polnoleten.

Tako določen prekluziven rok naj bi nesorazmerno omejil pravico otroka, da izve za svoj izvor. Ta namreč po preteku petletnega roka nima več možnosti sodno uveljavljati svoje pravice, pri čemer pa je sporen predvsem način določitve roka. Ustavno sodišče je tako razveljavilo del 1. odstavka 92. člena, razveljavitev pa začne učinkovati 5. novembra 2008. VEČ


 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste v preteklem mesecu spregledali zanimivo kolumno z naslovom Scila in Karibda odvetnikove vesti izpod peresa našega sredinega kolumnista dr. Mateja Accetta, vas vabimo k branju. Med drugim je zapisal:

"Na portoroških Dneh slovenskih pravnikov je dr. Peter Čeferin provokativno postavil in ilustriral tezo, da je odvetnikovo osnovno etično vodilo to, kaj mora storiti za svojega klienta, in da pri njegovi uporabi sredstev iz zakona o kazenskem postopku nikoli ne moremo govoriti o zlorabi pravice. Je takšno stališče res najboljše"? VEČ


 

 
  IUS-INFO Finance in davki


Davčni nadzor in predložitev podatkov

Davčna uprava Republike Slovenije pogosto opozarja na ugotovljene nepravilnosti davčnih zavezancev ter na poostren davčni nadzor določenih skupin potencialnih kršiteljev.

Z novim Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) so bile uvedene določene novosti pri izvajanju davčnega nadzora, kot tudi sprejeti podzakonski akti na tej osnovi, ki določajo novosti pri predložitvi podatkov davčnemu organu.  VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v evrih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev ter njihov preračun v evrih skladno s tečajem zamenjave.

Pregled predpisov, ki so v preteklem mesecu spremenili uporabne vrednosti: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


V Portorožu se je zaključilo tudi letošnje največje slovensko pravniško srečanje, ki je bilo že 33. po vrsti. Rekordno število udeležencev se je na predavanjih seznanilo z najsodobnejšimi tokovi v pravu in izmenjalo svoja stališča tudi na spremljevalnem družabnem dogajanju.  VEČ
 
 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Povezave slovenskih in evropskih predpisov iz istega področja

Ali ste vedeli, da so v sistemu IUS-INFO / EURO IUS-INFO slovenska in evropska zakonodaja vsebinsko povezani?

Vsak slovenski predpis, ki ima sorodne predpise tudi na evropski strani, med zbirnimi podatki vsebuje tudi povezave do sekundarne zakonodaje iz istega področja.
Tako so nekateri slovenski predpisi povezani tudi z nekaj deset dokumenti evropske zakonodaje v polnih besedilih, povezave pa seveda vodijo tudi nazaj.


 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali: 

 
  ANKETA


Vabljeni k sooblikovanju sistema IUS-INFO s sodelovanjem v kratki anketi.
 
  

© 2006 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane