September 2007 - številka 9 / V. letnik  
Spoštovani uporabnik/-ca,
tako kot vsak mesec, vas tudi tokrat obveščamo o novostih iz sistema IUS-INFO / EURO IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Finance in davki
•  Ustavna odločba
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
•  Pravna Praksa
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Davčne obveznosti in kdaj jih morate poravnati.
 
 
  NOVOSTI


Posodobitev programa IUS-Obresti

Z veseljem vas obveščamo, da smo posodobili program za izračun obresti in amortizacijskih načrtov – IUS-Obresti ter dodali veliko novih funkcionalnosti in možnosti.
Dovolite, da jih povzamemo le del, ki vam bodo na voljo po brezplačni posodobitvi programa:

vnos glavnice v EUR za obdobja z začetkom pred 01.01.2007 tudi pri zamudnih obrestih,

možnost avtomatskega preklopa iz konformnega na linearni način izračuna na dan 28.06.2003 (pri zamudnih obrestih),

izračun zamudnih obresti po zamudni obrestni meri, zmanjšani za TOM, od 01.01.2002 dalje,

vnos obrestne mere pri pogodbenih obrestih na 6 decimalnih mest natančno in zneska v vseh valutah tečajnice Banke Slovenije,

izbira deleža revalorizacije (TOM) v odstotkih ter izbira upoštevanja števila dni v izračunu,

izpis opomb pri spremembah dolga tudi na tiskalnik,

izpis na tiskalnik ali pošiljanje po elektronski pošti v obliki podrobnega izpisa ali zgolj dopisa (ki se ga da tudi urejati) s podatki o izračunu,

izvoz izračunov v obliki PDF, RTF, XLS, TXT ali HTML.


Izberite povezavo za posodobitev programa!

Še nimate programa IUS-Obresti? Namestite njegovo DEMO verzijo!  
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Število novih ali spremenjenih dokumentov oz. registrskih zapisov v sistemu IUS-INFO v mesecu avgustu:

zakoni v prvi objavi ali čistopisu4
podzakonski predpisi v prvi objavi ali čistopisu117
mednarodne pogodbe9
judikati Vrhovnega sodišča RS471
judikati Višjih sodišč RS574
povzetki judikatov nepremoženjske škode6
revizijska poročila Računskega sodišča RS6
izbrane uradne objave583
pravna mnenja in strokovni članki46
članki iz pravniških revij117
 

Izmed številnih novih ali spremenjenih zakonov in predpisov izdvajamo:

   
 
 
Spremembe in dopolnitve Uredbe o vrstah posegov v okolje za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, odpravljajo nekatere pomanjkljivosti dosedanje ureditve, natančneje opredeljujejo nekatere definicije ter v slovenski pravni red prenašajo evropsko direktivo o presoji vplivov projektov na okoljeVEČ
 
   
 
Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev natančno ureja to področje, predvsem zaradi vloge, ki jo imajo občinski redarji kot prekrškovni organi na področju javne varnosti in reda. Sprejet pa je bil tudi Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev, v okviru katerega so urejena vprašanja glede službenih vozil, tehnične in osebne opreme redarjev.  VEČ
 
Splošni akt o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij določa zbiranje, uporabo in način dostopa do podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij (telekomunikacije, radiokomunikacije in pošte) v Sloveniji - namen tako pridobljenih podatkov pa služi spremljanju razvoja trga elektronskih komunikacij. VEČ
 
   
 
Pravilnik o organizaciji in načinu verske duhovne oskrbe v policiji, ki je bil sprejet na podlagi Zakona o verski svobodi (ZVS), določa organizacijo in način izvrševanja pravice do verske duhovne oskrbe za 6178 uniformiranih in 1620 neuniformiranih policistov, ki delujejo na 108 policijskih postajah po Sloveniji. VEČ
 
V avgustu sta bila spremenjena tudi Pravilnik o sodnih tolmačih ter Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih, ki poleg ostalih sprememb sedaj omogočata predvsem, da sodni izvedenec, cenilec ali tolmač lahko postane tudi državljan katerekoli izmed držav članic Evropske unije ali EGS.  VEČ
 
   
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Število novih dokumentov v sistemu EURO IUS-INFO v mesecu avgustu:

 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Novi predpisi oziroma spremembe in dopolnitve obstoječih predpisov so vplivali na skoraj 170 prekrškov, največ s področja gospodarskega prava. Posebej opozarjamo na Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), ki prinaša kar 119 novih prekrškov. VEČ
 

 
  IUS-INFO Finance in davki


Ali veste kakšne so vaše davčne obveznosti in kdaj jih morate poravnati, če posedujete katerokoli obliko premoženja?

Različne vrste pravnih podlag, ki urejajo obdavčitev premoženja, ustvarjajo zmedo pri izpolnjevanju davčnih obveznosti. Premoženja fizičnih oseb in davke, ki jih iz tega naslova plačujemo, namreč urejajo številni zakoni ter podzakonski predpisi, na podlagi katerih se davek na posamezno vrsto premoženja odmeri in plača. VEČ
 

 
  IZBRANA USTAVNA ODLOČBA


Izmed novejših odločb, ki jih je obravnavalo Ustavno sodišče RS, smo izbrali:


Odločitev U-I-406/06, v kateri je sodišče obravnavalo področje sodelovanja javnosti pri pripravi in sprejemanju prostorskih aktov.

Pobudniki so izpodbijali novelo Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL), ker naj bi njihova zemljišča uvrstila v vplivno območje kulturnega spomenika in jim s tem omejila lastninsko pravico. VEČ


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v evrih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev ter njihov preračun v evrih skladno s tečajem zamenjave.

Pregled predpisov, ki so v preteklem mesecu spremenili uporabne vrednosti: 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste v preteklem mesecu spregledali aktualno kolumno z naslovom Kakšnega predsednika države (naj) si želimo izpod peresa našega sredinega kolumnista prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju. Med drugim je zapisal:

"... včasih je prav boleče gledati nekatere predsedniške kandidate, kako se zaradi nabiranja političnih točk trudijo biti to kar niso. Kako skušajo biti nekateri ljudski in drugi aristokratski, čeprav ne eni ne drugi to niso po svoji naravi. Kako nekateri nastopajo v raznih populističnih medijskih »šovih«, kjer se pretvarjajo, da so ljudski, ali kako nekateri dajejo velike »državniške« izjave, katerih teže se še dobro ne zavedajo."

VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke iz različnih pravnih področij: SEZNAM DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na seminar NOVOSTI UPRAVNEGA PROCESNEGA PRAVA, kjer bodo predstavili novo ureditev upravnega spora in njen vpliv na odločanje sodišč, upravnih organov in nosilcev javnih pooblastil.     VEČ  
 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Iskanje po vsebini ali samo po naslovih dokumentov

Pri iskanju po zbirkah sistema IUS-INFO / EURO IUS-INFO je mogoče iskati samo po naslovih dokumentov ali pa tudi po naslovih in njihovih besedilih.

Iskanje samo po naslovu dokumenta je smiselno uporabiti v primerih, ko je že z naslovom mogoče opredeliti iskane dokumente (npr. pri dokumentih zakonodaje), velikokrat pa se s takim iskanjem tudi omeji preveliko število zadetkov.


Iskanje po naslovu in besedilu je uporabnejše pri iskanju po zbirkah literature in sodne prakse, ko je iz samega naslova dokumenta težko ugotoviti njegovo vsebino, ali po vsebini zakonodaje, seveda pa je s tem tudi nabor zadetkov lahko večji. 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali:  

© 2006 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane