Avgust 2007 - številka 8 / V. letnik  
Spoštovani uporabnik/ca sistema IUS-INFO / EURO IUS-INFO,
tako kot vsak mesec vas tudi tokrat obveščamo o novostih, ki so bile v preteklem mesecu dodane v Združeni pravni informacijski sistem IUS-INFO / EURO IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Ustavna odločba
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
•  Pravna Praksa
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Kje preverite svojo uporabo sistema IUS-INFO v tekočem mesecu?
 
 
  NOVOSTI


IUS-INFO JE ZAKON

V mesecu juliju je sistem IUS-INFO praznoval svoj 18. rojstni dan. Polnoletnost je primeren trenutek, ko se lahko ozremo nazaj na prehojeno pot, in še bolj primeren trenutek za ambiciozno načrtovanje poti v prihodnje.
Ustanovitelj sistema IUS-INFO Anton Tomažič je ob tej pomembni obletnici v svoji kolumni med drugim zapisal:

"Verjamem, da si danes marsikdo težko predstavlja, da je bil informacijski sistem s tako bogato vsebino (in celo uporabniško prijazen!) sploh možen v času, ko se nam o internetu še sanjalo ni… Pa je bil – in še kako!" VEČ

 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Število novih ali spremenjenih dokumentov oz. registrskih zapisov v sistemu IUS-INFO v mesecu juliju:

zakoni v prvi objavi ali čistopisu42
podzakonski predpisi v prvi objavi ali čistopisu273
mednarodne pogodbe20
odločitve Ustavnega sodišča RS106
judikati Vrhovnega sodišča RS225
judikati Višjih sodišč RS287
povzetki judikatov nepremoženjske škode30
revizijska poročila Računskega sodišča RS34
izbrane uradne objave1147
pravna mnenja in strokovni članki28
članki iz pravniških revij227
 

Izmed številnih novih ali spremenjenih zakonov in predpisov izdvajamo:

   
 
V veljavi so spremembe in dopolnitve Zakona o sodiščih (ZS), ki kot ukrep za zmanjševanje sodnih zaostankov uvajajo tako imenovane leteče sodnike. Namen novele je uskladitev zakona s spremembo Zakona o sodniški službi (ZSS) in uveljavitev novih rešitev za odpravo sodnih zaostankov. Novela tudi ureja možnost nagrade za sodnike ob povečanem obsegu dela v skladu s projektom Lukenda.  VEČ
 
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) na novo ureja odkrivanje in preprečevanje financiranja terorizma. Določeni so ukrepi, pristojni organi ter postopki za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, s tem pa je v slovenski pravni red prenešena Direktiva št. 2005/60/ESVEČ
 
   
 
Novela Zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb (ZPNOVS) v skladu s spremembami parlamentarnega poslovnika odvzema Komisiji DZ za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb zakonodajne pristojnosti in usklajuje določbe 4. člena tega zakona z Zakonom o kazenskem postopku (ZKP)VEČ
 
Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID) se nanaša na delniške družbe, ki so pravne naslednice pooblaščenih investicijskih družb. Ureja varstvo delničarjev, obveznost obveščanja in poročanja ter uvaja nekatere posebne določbe glede na ureditev v zakonih, ki urejajo trg vrednostnih papirjev, gospodarske družbe in prevzeme. VEČ
 
   
 
Zakon o službi v Slovenski vojski (ZSSlov) opredeljuje naloge Slovenske vojske ter ureja posebnosti delovno pravnega značaja, zagotovljena pa je tudi pravna podlaga za učinkovito delovanje poklicne vojske s pogodbeno rezervo, njeno kadrovsko popolnjevanje in prehajanje kadrov v civilne poklice po končani vojaški karieri. VEČ
 
Zakon o štipendiranju (ZŠtip) pregledno in enotno ureja področje štipendiranja in spodbud za izobraževanje, povečuje dostopnost do pridobitve štipendij ter število štipendistov, vzpodbuja podjetja za kadrovsko štipendiranje ter tako podpira trajnostni razvoj družbe in načrtovanje kadrov, omogoča pa tudi lažje izvajanje kontrole. VEČ
 
   
 
Novela Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO) bolj jasno opredeljuje osebne okoliščine in področja družbenega življenja, na katerih je prepovedana diskriminacija, opredeljeni so povračilni ukrepi, ki se nanašajo tako na diskriminirane osebe, kot na priče ali druge ljudi, ki pomagajo žrtvi diskriminacije, na novo pa je tudi opredeljen položaj zagovornika načela enakosti. VEČ
 
Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ureja področje vrednostnih papirjev ter vzpostavlja trden finančni sistem in stabilno delovanje trga finančnih instrumentov. Določa pogoje za ponudbo vrednostnih papirjev, obveznosti glede razkrivanja informacij, pravila trgovanja na organiziranih trgih ter ureja prepovedana dejanja. VEČ
 
   
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Število novih dokumentov v sistemu EURO IUS-INFO v mesecu juliju:

 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


V preteklem mesecu so novi predpisi oziroma spremembe in dopolnitve obstoječih predpisov vplivale na kar 235 prekrškov, največ s področja upravnega in kaznovalnega prava. Posebej opozarjamo na nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT), ki prinaša kar 90 prekrškov. VEČ
 

 
  IZBRANA USTAVNA ODLOČBA


Izmed odločb, ki jih je Ustavno sodišče RS obravnavalo v preteklem mesecu, smo izbrali:


Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na zahtevo Informacijske pooblaščenke, odločilo, da se prvi in drugi odstavek 114. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN) razveljavita v delu, kjer določata javnost registra nepremičnin in se nanašata na podatke o lastniku, uporabniku, najemniku in upravljavcu nepremičnine, v kolikor je ta fizična oseba.

Pri vseh javno dostopnih evidencah je tako treba zagotoviti varstvo osebnih podatkov na način, kot ga določa Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)VEČ


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v evrih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev ter njihov preračun v evrih skladno s tečajem zamenjave.

Pregled predpisov, ki so v preteklem mesecu spremenili uporabne vrednosti: 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste v preteklem mesecu spregledali aktualno kolumno z naslovom "O kot OBLAST" izpod peresa naše torkove kolumnistke Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.
Med drugim je zapisala:

"Rada bi doživela čas, ko ne bo pomembno katera politična opcija nekaj predlaga, pač pa kakšen je ta njen predlog. To bo trenutek, ko bomo ravnali pametno in preudarno."

VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke iz različnih pravnih področij: SEZNAM DOGODKOV


Znani so že program in predavatelji tradicionalnih Dnevov slovenskih pravnikov, ki se bodo odvijali v Portorožu med 11. in 13. oktobrom.
Pravočasno si zagotovite udeležbo, da se boste lahko seznanili z najsodobnejšimi tokovi v pravu in aktivno sodelovali v razvoju stroke. VEČ.  
 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Ali veste, kje pogledate svojo uporabo sistema IUS-INFO v tekočem mesecu?

Če želite preveriti, koliko podatkov ste že prenesli iz portala IUS-INFO v tekočem mesecu, kliknite meni Uporaba baz.

Pregled uporabe baz najdete na osnovni strani sistema IUS-INFO ali v kateremkoli podoknu Podatkovnih baz sistema IUS-INFO.

Odpre se stran, na kateri najdete podatke o uporabi sistema IUS-INFO v tekočem mesecu za uporabniško ime, s katerim ste trenutno prijavljeni.


 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali:  

© 2006 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane