Julij 2007 - številka 7 / V. letnik  
Spoštovani uporabnik/-ca sistema IUS-INFO / EURO IUS-INFO,
tako kot vsak mesec vas tudi tokrat obveščamo o novostih, ki so bile v preteklem mesecu dodane v Združeni pravni informacijski sistem IUS-INFO / EURO IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Ustavna odločba
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
•  Pravna Praksa
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Slovenski prevodi evropske zakonodaje.
 
 
  NOVOSTI


Bogata zbirka pravnih člankov

Tokrat bi vas radi posebej opozorili na podatkovno bazo LITERATURA, ki je sestavni del sistema IUS-INFO in predstavlja bogato zbirko strokovnih člankov s pravnih področij.

V zbirki, ki se redno dopolnjuje, je tako zbranih že 19.641 različnih pravnih člankov.

Zbirka omogoča iskanje člankov po kazalih:

publikacij,

avtorjev,

področij in

rubrik.  
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Število novih ali spremenjenih dokumentov oz. registrskih zapisov v sistemu IUS-INFO v mesecu juniju:

zakoni v prvi objavi ali čistopisu20
podzakonski predpisi v prvi objavi ali čistopisu281
odločitve Ustavnega sodišča RS95
judikati Vrhovnega sodišča RS156
judikati Višjih sodišč RS192
povzetki judikatov nepremoženjske škode20
revizijska poročila Računskega sodišča RS5
izbrane uradne objave1525
pravna mnenja in strokovni članki135
članki iz pravniških revij166
 

Izmed številnih novih ali spremenjenih zakonov in predpisov izdvajamo:

   
 
Z novelo Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS) postaja postopek pred sodiščem učinkovitejši. Spremenjen in razširjen je krog predlagateljev za oceno ustavnosti in zakonitosti, natančneje je opredeljena vsebina vlog za začetek postopka pred ustavnim sodiščem, merila o dovoljenosti ustavne pritožbe so sistemsko preurejena, uvedena pa je bila tudi funkcija generalnega sekretarja. VEČ
 
Novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP) prinaša manj zahtevne spremembe in dopolnitve, saj ne posega v sam koncept pravdnega postopka, temveč se pravdni postopek prilagaja modernizaciji pravosodnega sistema, katere cilj je uvedba elektronskega poslovanja, elektronskih vlog, elektronskih odločb ter elektronskega vpogleda v stanje vlog.  VEČ
 
   
 
Sprejete so bile novele Zakona o sodniški službi (ZSS), Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra) in Zakona o državnem tožilstvu (ZDT), ki so povezane z novelo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), s katero se celovito in v skladu z odločbo ustavnega sodišča ureja področje plač v pravosodju in javnem sektorju.  VEČ
 
Novela Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) usklajuje določbe zakona z odločbo Ustavnega sodišča RS ter spreminja nekatere določbe zaradi prilagoditve bolonjskemu procesu, usklajuje izhodiščne in osnovne plače ter na novo ureja delovno uspešnost zaposlenih v javnem sektorju. VEČ
 
   
 
Spremenjen in dopolnjen Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT) med drugim odpravlja administrativne ovire pri pridobivanju delovnih dovoljenj s poudarkom na spremembah postopka pridobivanja prvega delovnega dovoljenja ter raziskovalcem in študentom omogoča enostavnejši vstop na slovenski trg dela. VEČ
 
Novela Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN) uvaja prilagoditve novi zakonodaji s tega področja, spremembe pa se nanašajo na drugačno obravnavo morebitnih napak v ponudbah oziroma nedoslednosti v postopku javnega naročanja ter na postopek revizije. VEČ
 
   
 
Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP), ki je v veljavi od 16. junija in se bo začel uporabljati 1. decembra 2007, ima za cilj doseči visoko raven varstva potrošnikov z razvijanjem poštenih poslovnih praks podjetij v razmerju s šibkejšo stranko in prispevati k nemotenemu delovanju notranjega trga ter tako vzpodbujati čezmejno poslovanje. VEČ
 
Izmed novosti Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP) opozarjamo na ustreznejše zavarovalno kritje ter obravnavanje odškodninskih zahtevkov in povrnitev premoženjske škode, spremenjeno pa je tudi obravnavanje posebnih vozil, varstvo pešcev in drugih udeležencev v prometu. VEČ
 
   
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Število novih dokumentov v sistemu EURO IUS-INFO v mesecu juniju:

 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


V preteklem mesecu so novi predpisi oziroma spremembe in dopolnitve obstoječih predpisov vplivale le na 30 prekrškov, pri čemer pa posebej opozarjamo na nov Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP), katerega cilj je doseči visoko raven varstva potrošnikov. VEČ
 

 
  IZBRANA USTAVNA ODLOČBA


Izmed odločb, ki jih je Ustavno sodišče RS obravnavalo v preteklem mesecu, smo izbrali:


Meseca aprila je bilo najprej s sklepom U-I-117/07-7 začasno zadržano izvajanje določb novele Zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod), nato je Ustavno sodišče RS sklenilo, da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno in je tako z odločbo U-I-117/07-19 z dne 21. junija 2007 odločilo, da sta 1. in 3. člen ZFPPod-B v neskladju z Ustavo RS, 2. in 4. člen pa se razveljavita. VEČ


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v evrih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev ter njihov preračun v evrih skladno s tečajem zamenjave.

Pregled predpisov, ki so v preteklem mesecu spremenili uporabne vrednosti: 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste v preteklem mesecu spregledali aktualno kolumno "Letališče Jože Pučnik" izpod peresa našega sredinega kolumnista prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k zanimivemu branju.
Prof. dr. Cerar se v svoji kolumni med drugim sprašuje: "...ali lahko neka prihodnja vlada, v neki politično bistveno drugačni sestavi, ime letališča Jože Pučnik ponovno preimenuje?" VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke iz različnih pravnih področij: SEZNAM DOGODKOV


Znani so že program in predavatelji tradicionalnih Dnevov slovenskih pravnikov, ki se bodo odvijali v Portorožu med 11. in 13. oktobrom.
Pravočasno si zagotovite udeležbo, ker se boste le tako lahko seznanili z najsodobnejšimi tokovi v pravu in aktivno sodelovali v razvoju stroke. VEČ.  
 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Slovenski prevodi evropske zakonodaje

Ali ste vedeli, da je v zbirki sekundarne zakonodaje EU, ki se nahaja v sistemu EURO IUS-INFO, mogoče najti tudi predpise, prevedene v slovenščino?

V primeru, da prevod predpisa obstaja, ga odprete s klikom na slovensko zastavico, ki se nahaja ob naslovu predpisa.

Če se prevod v novem oknu ne odpre, je lahko odpiranje pojavnih oken (popup) v vašem računalniku onemogočeno, na vrhu zaslona pa se pojavi rumena vrstica, ki vas na to opozarja. Po kliku na to vrstico je potrebno izbrati možnost »Vedno dovoli pojavna okna iz tega mesta…«.Ker se novo okno s prevodom verjetno še vedno ne bo odprlo (zaradi nastavitev Windows XP SP2), v meniju Orodja --> Internetne možnosti --> na zavihku Varnost --> izberite »Omogoči« pri možnostih »Prenos datoteke« in »Samodejno pozivanje za prenos datotek«. 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali:  

© 2006 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane