Oktober 2006 - številka 10 / IV. letnik  
Spoštovani, tako kot vsak mesec, vas tudi tokrat obveščamo o novostih, ki smo jih dodali v Združeni pravni informacijski sistem IUS-INFO / EURO IUS-INFO.

Pred letošnjimi že XXXII. dnevi slovenskih pravnikov smo se odločili, da vam predstavimo posodobljeno in obogateno izdajo elektronskega mesečnega obvestila.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
•  Pravna Praksa
 

  Vstopite v sistem  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
NOVA TABELA
povprečnih mesečnih neto in bruto plač v RS z dodanim izračunom v evrih.
 
 
  NOVOSTI


NOV IN IZBOLJŠAN PROGRAM ZA IZRAČUN OBRESTI

Program IUS-Obresti 4.0 je nov program za izračun zakonitih zamudnih obresti, pogodbenih obresti in kreditnih amortizacijskih načrtov, ki med drugim omogoča tudi vnos vmesnih poplačil in osveževanje obrestnih mer prek interneta.

V preteklosti se je način izračuna obresti večkrat povsem spremenil, zato je izračun brez posebnega programa in podatkov o predpisanih tekočih (mesečnih) obrestnih merah v preteklih obdobjih praktično nemogoč. Program uporablja podatke o temeljni obrestni meri (TOM) in obrestni meri zamudnih obresti (ZOM), ki sta veljali v preteklosti in načine kot so bili določeni v posameznih preteklih obdobjih.
 VEČ
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Število novih ali spremenjenih dokumentov oz. registerskih zapisov v sistemu IUS-INFO v mesecu septembru:


zakoni v prvi objavi ali čistopisu1
podzakonski predpisi v prvi objavi ali čistopisu189
judikati Vrhovnega sodišča RS323
judikati Višjih sodišč RS157
povzetki judikatov nepremoženjske škode11
revizijska poročila Računskega sodišča RS2
izbrane uradne objave1020
 

Izmed številnih novih ali spremenjenih zakonov in predpisov izdvajamo:

   
 
Novela Zakona o visokem šolstvu (ZVis) določa možnosti za oblikovanje enovitih študijskih programov, racionalnejšem zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu ter o financiranju prve in druge stopnje študija. Urejeni so tudi položaji dosedanjih in prihodnjih diplomantov ter primerljivost ravni pridobljene izobrazbe. Novela prav tako določa, da bodo vsi letniki prve in druge stopnje po bolonjskem programu brezplačni. VEČ
 
Uredba o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu, ki je bila sprejeta zaradi reforme kmetijske politike, v okviru katere je Slovenija obravnavana kot ena regija, uvaja proizvodno nevezana plačila v obliki enotnega plačila, ki ga je mogoče izplačati na ravni preteklih pravic na posamezno gospodarstvo ali glede na hektar zemljiških površin. Z uredbo se tako določa nacionalna ovojnica, ki za Republiko Slovenijo znaša 143,9 milijonov evrov. VEČ
 
   
 
Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih je bila sprejeta zaradi porasta stroškov prevoza na delo in z dela v javni upravi ter številnih zlorab v zvezi z upravičenostjo do teh povračil s ciljem racionalizacije obračunavanja in izplačila potnih stroškov. Uredba velja od 27. septembra, stroški prevoza pa se bodo zaposlenim začeli obračunavati od meseca decembra 2006 dalje. VEČ
 
Pravilnik o uporabi prisilnih sredstev v carinski službi določa način uporabe prisilnih sredstev, ki jih opredeljuje Zakon o carinski službi (ZCS-1). Za razliko od sredstev, ki jih uporabljajo v policiji (med drugimi obsegajo sredstva za vklepanje in vezanje, sredstva za pasivizacijo, vodni curek, palico in strelno orožje (50. člen ZPol)), so ta v carinski službi omejena na sredstva za vklepanje, fizično silo, palico ter sredstva za pasivizacijo. VEČ
 
   
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Število novih dokumentov dodanih v sistem EURO IUS-INFO v mesecu septembru:

UREDBE
v celoti zavezujoče za članice EU in neposredno uporabljive
358
DIREKTIVE
zavezujoče za članice EU glede cilja
111
ODLOČBE
v celoti zavezujoče za vse, na katere so naslovljene
537


Med številnimi predpisi sekundarne zakonodaje so bili v preteklem mesecu sprejete večinoma uredbe, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavne za omejeno obdobje. Izmed ostalih predpisov opozarjamo predvsem na uredbo in direktivo iz področja dela investicijskih družb ter njihovega vodenja evidenc in poročanja. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki prinašajo nove prekrške oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe.


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin je na voljo padajoča TABELA povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v evrih.


Pregled predpisov, ki so v preteklem mesecu spreminili uporabne vrednosti:

 

 

 
  IUS KOLUMNA


Prof. dr. Miro Cerar je v svoji kolumni v preteklem mesecu razmišljal o avtoriteti argumenta in argumentu avtoritete:"Ali nas prepričajo argumenti ali avtoriteta tistega, ki jih predstavlja?" VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke iz različnih pravnih področij: SEZNAM DOGODKOV


Posebej vas želimo opozoriti na tradicionalne letos že XXXII. DNEVE SLOVENSKIH PRAVNIKOV, ki se bodo odvijali v Portorožu od 12. do 14. oktobra 2006. VEČ
 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Ali ste vedeli, kje lahko najdete objave sodišč?

Med izbranimi objavami razglasnega dela Uradnega lista RS so v sistemu IUS-INFO zbrane tudi objave sodišč, kjer se nahaja vrsta pomebnih podskupin: od različnih oklicev, prisilnih poravnav, stečajev in likvidacij, izvršb, zavarovanj, kolektivnih delovnih sporov do objav zemljiško knjižnih zadev.

Na strani Izbrane uradne objave izberete povezavo na Objave sodišč, kjer so objave dostopne tako po posameznih podskupinah kot tudi po številkah uradnih listov. 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali: 


 

© 2006 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane