Statut
  Kontakt
 

Obvestila

Spoštovane članice, člani in prijatelji Slovenskega društva za evropsko pravo!

Slovensko društvo za evropsko pravo in Center Evropa vljudno vabita na okroglo mizo z naslovom

»Bo demokracija vzdržala?«
ki jo bo vodil

prof. dr. Miro Cerar

sodelujejo
dr. Matej Acceto, dr. Zvone Bergant, ga. Darja Lavtižar Bebler, g. Lojze Peterle, ki bodo predstavili svoj pogled na stanje parlamentarne demokracije


in ki bo v Centru Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani potekala v sredo,
21. decembra 2011, z začetkom ob 17.30 uri.


Po predavanju bomo nazdravili bližajočim se praznikom in novemu letu. Udeležba na dogodku je brezplačna.

Lepo vas pozdravljam,

prof. dr. Verica Trstenjak
PREDSEDNICA DRUŠTVA
Spoštovane članice, člani in prijatelji Slovenskega društva za evropsko pravo!

Slovensko društvo za evropsko pravo in Center Evropa vljudno vabita na predavanje z naslovom

»Izkušnje iz prakse pred slovenskimi sodnimi in upravnimi organi pri uporabi prava EU«
ki ga bo imel

odvetnik Oliver Kljajić, LL.M.
Odvetniška družba Kljajić, o.p., d.o.o.

Predavanje bo v Centru Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani potekalo

v četrtek,
16. decembra 2010, z začetkom ob 17.00
uri.

Po predavanju bo prednovoletno družabno srečanje članov društva. Udeležba na dogodku je brezplačna.

Lepo vas pozdravljam,

prof. dr. Verica Trstenjak
PREDSEDNICA DRUŠTVA

VABILOSpoštovane članice, člani in prijatelji Slovenskega društva za evropsko pravo!

Slovensko društvo za evropsko pravo in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

vljudno vabita na
predavanje
dr. Marka Ilešiča
sodnika Sodišča Evropske unije

z naslovom
»Vloga Sodišča Evropske unije po uveljavitvi Lizbonske pogodbe – večja ali manjša?«

ki bo v prostorih Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, v četrtek 27. maja 2010 z začetkom ob 16.30 uri.


Po predavanju bo redni letni občni zbor Slovenskega društva za evropsko pravo.

Udeležba na dogodku je brezplačna.

Lepo vas pozdravljam,

Mag. Petra Ferk
Generalna sekretarka Slovenskega društva za evropsko pravo
Metelkova 17
1000 Ljubljana
Spoštovane članice, člani in prijatelji Slovenskega društva za evropsko pravo!

Vljudno vas vabim na letni
OBČNI ZBOR,

ki bo v četrtek, 27. maja 2010 ob 17:30 uri
v prostorih Pravne fakultete Univerze v Ljubljani

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev in izvolitev organov občnega zbora
2. Potrditev dnevnega reda
3. Poročilo o delovanju društva v letu 2009
4. Sprejem Delovnega programa društva za leto 2010
5. Predlog spremembe statuta
6. Status društva v javnem interesu
7. Določitev članarine za leto 2010
8. Razno
8.1. Srečanje pravnikov na Ptuju
8.2. Ugodnosti ob naročilu na Revus
Veselilo me bo, če se lahko pridružite občnemu zboru in boste s seboj pripeljali še kakšnega novega člana.


Pred občnim zborom, s pričetkom ob 16:30 uri bo predavanje dr. Marka Ilešiča, sodnika Sodišča Evropske unije z naslovom: »Vloga Sodišča Evropske unije po uveljavitvi Lizbonske pogodbe – večja ali manjša?«

Z izrazi spoštovanja in z željo, da se srečamo na občnem zboru

prof. dr. Verica Trstenjak
PREDSEDNICA DRUŠTVA
Obvestila

Spoštovane članice, člani in prijatelji Slovenskega društva za evropsko pravo!

Slovensko društvo za evropsko pravo v sodelovanju z EvroPP dne 25. in 26. marca 2010 organizira 3. Konferenco evropskega in primerjalnega prava, ki bo v Hotelu Mons v Ljubljani.


V priponki vam posredujemo program konference s prijavnico z mislijo, da se srečamo na dogodku!.

Program konference s prijavnico

Lepo vas pozdravljam,

Mag. Petra Ferk
Generalna sekretarka Slovenskega društva za evropsko pravo
Metelkova 17
1000 Ljubljana
Spoštovane članice, člani in prijatelji Slovenskega društva za evropsko pravo!

Vljudno vas vabimo na predstavitev in okroglo mizo z naslovom "Socialna omrežja - tudi za pravnike: Facebook, LinkedIn, Twitter, Google Wave, forumi, blogi in še kaj", ki jo bo vodil Anton Tomažič, univ. dipl. prav., sodelovala pa bosta Edi Kurnik, specialist za internetni marketing in Branko Kašnik, univ. dipl. prav..


Predstavitev in okrogla miza bosta v Centru Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani potekala v četrtek, 17. decembra 2009, z začetkom ob 15.00 uri.

Po predavanju bo prednovoletno družabno srečanje.

Upam, da se srečamo!

Mag. Petra Ferk
Generalna sekretarka Slovenskega društva za evropsko pravo
Metelkova 17
1000 Ljubljana
Spoštovane članice, člani in prijatelji Slovenskega društva za evropsko pravo!

Slovensko društvo za evropsko pravo in Center Evropa vljudno vabita na predavanje Maje Smrkolj, LLM (Heidelberg) z naslovom "Sodba Nemškega zveznega ustavnega sodišča v Zadevi Lizbonska pogodba", ki bo v Centru Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani potekalo v ponedeljek, 16. novembra 2009, z začetkom ob 17.00 uri.


Po predavanju bo Martinovo družabno srečanje.

V upanju, da se srečamo na predavanju, vas lepo pozdravljam!

Mag. Petra Ferk
Generalna sekretarka Slovenskega društva za evropsko pravo
Metelkova 17
1000 Ljubljana
Spoštovane članice in člani Slovenskega društva za evropsko pravo ter prijatelji društva, ki ste izkazali zanimanje za udeležbo na strokovni ekskurziji,

Sporočamo vam, da zaradi premalo zainteresiranih za udeležbo na strokovni ekskurziji v letošnjem letu žal dogodka ne bo mogoče organizirati. V veliki meri je to povezano s splošno gospodarsko krizo, zato si bomo prizadevali, a se dogodek v načrtovani obliki organizira v prihodnosti.


Lepo vas pozdravljam,

Mag. Petra Ferk
Generalna sekretarka Slovenskega društva za evropsko pravo
Metelkova 17
1000 Ljubljana
Spoštovane članice in člani Slovenskega društva za evropsko pravo!

V priponki vam posredujemo dva predloga (letalo in avtobus) za strokovno ekskurzijo v Bruselj in Luksemburg sredi meseca novembra, ki jo bo v primeru zadostnega števila interesentov organiziralo Slovensko društvo za evropsko pravo v sodelovanju z Zvezo društev pravnikov in Zvezo društev za gospodarsko pravo. Prosila bi, če lahko do petka 18.9.2009 na elektonski naslov sdepinfo@gmail.com sporočite, ali ste zainteresirani za udeležbo na strokovni ekskurziji, da bi lažje izvedli nadaljnjo organizacijo dogodka.


Lepo vas pozdravljam,

Mag. Petra Ferk
Generalna sekretarka Slovenskega društva za evropsko pravo
Metelkova 17
1000 Ljubljana
2A_ARITOURS_BUS.doc
2B_ARITOURS_LETALO.doc

Spoštovani,

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji v okviru letošnjega Tedna Evrope v sodelovanju z MEDIA Deskom Slovenija, Kinodvorom, Cankarjevim domom, veleposlaništvom Češke republike v Sloveniji in informacijskimi točkami Evropske komisije Europe Direct prireja Filmski teden Evrope. Festival sodi med aktivnosti obeležitve 5. obletnice širitve Evropske unije in 20. obletnice demokratičnih sprememb v Vzhodni Evropi. Gledalci si bodo lahko med 4. in 9. majem v ljubljanskem Kinodvoru brezplačno ogledali šest evropskih filmov, ki jih je v okviru programa MEDIA finančno podprla Evropska komisija. Izbrani filmi bodo brezplačno na ogled tudi v Mariboru, Celju, Novi Gorici, Murski Soboti, Črnomlju in Kočevju. Dan Evrope, 9. maj, pa bo posebej obeležen s scenarističnimi delavnicami, kjer bosta prvič sodelovala domač in tuj strokovnjak za scenarije. Podrobnejši program festivala je na voljo na spletni strani: http://www.kinodvor.org

Slovensko društvo za evropsko pravo in Center Evropa vljudno vabita na predavanje

Renate Zagradišnik, LLM
svetovalke na ustavnem sodišču RS

z naslovom

»»Ni vse zlato, kar se sveti – zlata delnica in evropsko pravo«

ki bo v Centru Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani potekalo v ponedeljek, 4. maja 2009, z začetkom ob 17.00 uri.


Po predavanju bo redni letni občni zbor Slovenskega društva za evropsko pravo z družabnim srečanjem.

Udeležba na dogodku je brezplačna.


Vabilo na Občni zbor

Slovensko društvo za evropsko pravo v sodelovanju s Pravniškim društvom v Mariboru

vljudno vabi na predavanje

Dr. Mateja Accetta
docenta za evropsko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

z naslovom

»Dolžnost lojalnega sodelovanja (nacionalnih sodišč) kot splošno načelo prava EU«

ki bo v četrtek, 2. aprila 2009 na Pravni Fakulteti Univerze v Mariboru, Mladinska ul. 9, 2000 Maribor, z začetkom ob 18.30 uri v mansardi A.
V upanju, da se srečamo na konferenci, vas lepo pozdravljamo.

Udeležba na dogodku je brezplačna.

Spoštovani!

Vljudno vas vabimo na 2. Konferenco evropskega in primerjalnega prava, ki bo dne 19. in 20. marca 2009 v GH Bernardin v Portorožu.

Program konference se nahaja v priponki.
V upanju, da se srečamo na konferenci, vas lepo pozdravljamo.

Program konference-priloga

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji vas obvešča,

da je od 29. avgusta 2008 do 31. decembra 2013 v uporabi Uredba o splošnih skupinskih izjemah na področju politike državnih pomoči EU.

Osnovni cilj Uredbe je poenostavitev in boljša ciljna naravnanost državnih pomoči za rast in delovna mesta. Nova uredba zmanjšuje količino upravnih postopkov v zvezi z dodeljevanjem državnih pomoči s povečanjem števila kategorij državnih pomoči, ki jih ni treba priglasiti Komisiji, na 26 in s konsolidacijo v eno samo besedilo in ukladitvijo pravil, ki so prej obstajala v petih različnih uredbah.
Vseh 26 kategorij državnih pomoči je tistih, ki bodo v resnično korist za ustvarjanje delovnih mest in konkurenčnost Evrope. Zato ta uredba poleg zmanjšanja upravnega bremena za javne organe in Komisijo tudi spodbuja države članice, da kar najbolj učinkovito porabijo omejena sredstva.
Uredba je posebej pomembna za mala in srednja podjetja, saj so nekateri ukrepi zasnovani prav posebej zanje.
Več podrobnejših informacij o novi uredbi lahko dobitev v priponki spodaj.

Uredba o splošnih skupinskih izjemah-priloga

Vabimo Vas na

2. konferenco evropskega in primerjalnega prava, ki bo 19. in 20. marca 2009 v kongresnem centru Bernardin v Portorožu.

Konferenco bomo posvetili obravnavi raznolikih in aktualnih vprašanj prava Evropske unije. Obravnavali bomo vprašanja varstva potrošnikov, boja proti terorizmu, vprašanja harmonizacije procesnega prava EU in prihodnost sodstva EU ter aktualna vprašanja gospodarskega prava EU. Pozornost pa bomo namenili tudi obravnavi področja javnih naročil, koncesij in javno-zasebnih partnerstev ter področja delovnega prava v EU. V priponki vam posredujemo program konference in vas vljudno vabimo, da se nam pridružite!

2.KONFERENCA EVROPSKEGA IN PRIMERJALNEGA PRAVA-priloga

Vabimo Vas na

predavanje Dr. Maje Brkan, pravne svetovalke na Sodišču ES z naslovom »Novejša sodna praksa na področju prava konkurence Skupnosti« in na prednovoletno druženje članov Slovenskega društva za evropsko pravo in udeležencev predavanja, ki bo po predavanju.

Dogodek organizirata Slovensko društvo za evropsko pravo in Družba Mobitel d.d. ter bo v četrtek, 18. decembra 2008 v veliki sejni sobi v prostorih Mobitela na Vojkovi 78A (nasproti Ministrstva za obrambo RS) z začetkom ob 15.00 uri.

Udeležba na dogodku je brezplačna.
Parkirati je mogoče pred stavbo, kjer je dovolj veliko parkirišče. Prosimo seznanite vratarja, da ste namenjeni na predavanje društva.

Iz organizacijskih razlogov in omejenega prostora vljudno prosimo, da svojo udeležbo do ponedeljka 15. decembra 2009 sporočite na elektronski naslov sdepinfo@gmail.com ali mojca.stros@mobitel.si

Vabimo Vas na

predavanje z naslovom »Projektno financiranje s poudarkom na javno-zasebnem partnerstvu«

ki ga bo imel Dejan Podhraški, univ.dipl.prav. v sredo, 10.decembra 2008 v veliki predavalnici v 2. nadstropju Fakultete za management Koper, Cankarjeva 5, z začetkom ob 18.00 uri.


Predavanje organizirata Slovensko društvo za evropsko pravo in Fakulteta za management Koper, Univerza na Primorskem.
Udeležba na dogodku je brezplačna. Po predavanju bodo udeleženci vabljeni na prednovoletni kozarček.

Vabilo-Projektno financiranje

PREDSTAVITVE IZ PREDAVANJ V LETU 2008

Matej Avbelj - Ali je napočil čas za evropo dveh hitrosti?

Petra Ferk - Javne službe po Lizbonski pogodbi

Janja Hojnik - Svoboda opravljanja storitev in sindikalno varovanje delavskih pravic v EU

Vabimo Vas na

2. konferenco evropskega in primerjalnega prava

19. in 20. marca 2009


Kotizacija za udeležbo z gradivom je 474,00€ z DDV. Člani Slovenskega društva za evropsko pravo in naročniki Pravne prakse imajo 10-odstotni popust.

Konferenca-evropskega-primerjalnega-prava-2009.pdf

Slovensko društvo za evropsko pravo, Center Evropa in Urad vlade za komuniciranje vas vljudno vabijo na predavanje in okroglo mizo, ki bosta v sredo, dne 29. oktobra s pričetkom ob 18.00 uri v Centru Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani.

mag. Matej Avbelj

Ali je napočil čas za Evropo več hitrosti?

Udeležba na dogodku je brezplačna.

VABILO-PREDAVANJE-IN-OKROGLA-MIZA.doc

Društvo pravnikov v gospodarstvu Maribor, Slovensko društvo za evropsko pravo in Urad vlade za komuniciranje

vas vljudno vabijo na predavanje

mag. Andreja Kristana z naslovom


»Tri proizvodne strategije za evropsko obče pravo«


ki bo v četrtek 9. oktobra 2008 ob 18.30 uri na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, Mladinska ulica 9, Maribor


Udeležba na dogodku je brezplačna.

VABILO-PREDAVANJE_9_10_08.doc

Spoštovane članice in člani društva!


Dne 26.10.2008 se bo v Ljubljani odvijal tradicionalni "LJUBLJANSKI MARATON".


Več informacij ter pogoje udeležbe si lahko preberete na spletni strani http://www.ljubljanskimaraton.si/.


Za vse zainteresirane, ki bi želeli nastopiti bo Slovensko društvo za evropsko pravo sponzoriralo majice v katerih bi nastopili.
Za več informacij prosim, da se obrnete na Barbaro Korošec (e-mail: barbara.korosec@gmail.com), ki tudi zbira prijave in sicer najkasneje do vključno 10.10.2008.
Pogoj za udeležbo na "LJUBLJANSKEM MARATONU" za Slovensko društvo za evropsko pravo je podpisana izjava spodaj.

IZJAVA.doc

Slovensko društvo za evropsko pravo in Urad vlade za komuniciranje vas vljudno vabita na predavanje


doc. dr. Damjana Možina iz Pravne fakultete v Ljubljani,
z naslovom

»Evropsko pogodbeno pravo in Skupni referenčni okvir: razvoj in perspektive«


ki bo v konferenčni dvorani hotela EMONEC na Wolfovi 12 v Ljubljani potekalo v ponedeljek, 15. septembra 2008, z začetkom ob 17.00 uri.


Udeležba na dogodku je brezplačna.


VABILO - PREDAVANJE - EVROPSKO POGODBENO PRAVO - 15_9_08.doc

 


 

Slovensko društvo za evropsko pravo, Urad vlade za komuniciranje in Center Evropa vas vljudno vabijo na predavanje

mag. Petre Ferk

z naslovom

»Javne službe po Lizbonski pogodbi«

ki bo v Centru Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani potekalo v ponedeljek, 16. junija 2008, z začetkom ob 17.00 uri.
  

Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar vas prosimo, da svojo prisotnost potrdite na telefonski številki
(01) 438 22 70 ali na  info@center-evropa.si.  

VABILO - Javne službe po Lizbonski pogodbi


 

Spoštovani,

Območna zbornica Ljubljana v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije pripravlja osrednji dogodek gospodarstva ljubljanske regije
INOVATIVNOST- IZZIVI GOSPODARSKEGA RAZVOJA
Gospodarsko razstavišče Ljubljana, hala Kupola (A), 5. in 6. junij 2008 med 9.30 in 17. 00 uro
(prost vstop)


Vabljeni na promocijsko predstavitev najuspešnejših podjetij iz osrednjeslovenske regije in stično mesto za več poslovnega sodelovanja in partnerskih povezav. Inovativnost - izzivi gospodarskega razvoja je gospodarski oder, na katerem se bodo predstavila inovativna podjetja in projekti, ki jih financira Evropska unija. Predvsem pa bo to priložnost za inovativne in ambiciozne podjetnike, da najdejo širše poslovne priložnosti, ki jih nudi naše članstvo v EU.
Oba dneva se bodo na Evropskem odru in stojnicah med 10. in 17. uro predstavilo več zanimivih projektov in poslovnih zamisli. Poudarili bomo predvsem tiste, ki so usmerjeni v inovativnost, promocijo podjetništva, enake možnosti na trgu dela in človeške vire.
V večernih urah bo 5. junija slavnostna podelitev nagrad za inovacije za leto 2007 z družabnim in kulturnim programom.
Za formalni zaključek evropskega odra bo v petek, 6. junija ob 15.h izvirna modna revija zaključnih letnikov Fakultete za tekstilne tehnologije na temo "Hommage Plečniku".
Prireditev bo moderirala Bernarda Žarn.
Vabljeni, da

- se udeležite poslovnih izmenjav "match-making",
- si ogledate predstavitev uspešnih evropskih projektov na Evropskem odru,
- prisluhnete ponudbam predstavnikov podjetij iz tujine in jih tudi kaj vprašate,
- sodelujete na predstavitvah uspešnih slovenskih podjetnikov z izkušnjami na evropskem in ruskem tržišču.
Več informacij o dogodku in program lahko najdete na spletni strani

http://www.gzs.si/slo/regije/oz_ljubljana/38770

 

 

 

Slovensko društvo za evropsko pravo, Urad vlade za komuniciranje in Center Evropa vas vljudno vabijo na predavanje

dr. Janje Hojnik, asistentke na katedri za gospodarsko pravo
Pravne fakultete v Mariboru

z naslovom

»Svoboda opravljanja storitev in sindikalno varovanje delavskih pravic v EU«

ki bo v Centru Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani potekal v sredo, 19. marca 2008, z začetkom ob 17.00 uri.
  

Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar vas prosimo, da svojo prisotnost potrdite na telefonski številki

(01) 438 22 70 ali na  info@center-evropa.si.  

Več>>

 

 

Slovensko društvo za evropsko pravo v sodelovanju s Pravno prakso organizira


1. KONFERENCO EVROPSKEGA IN PRIMERJALNEGA PRAVA,
ki bo 27. in 28. marca 2008 v Kongresnem Centru Bernardin v Portorožu.

Vljudno vabljeni!

Več>>

 

 

Spoštovane članice, spoštovani člani,

Vljudno vas vabim na redni letni

OBČNI ZBOR,

ki bo v sredo, 19. marca 2008 ob 18. uri
na Dalmatinovi 4 v Centru Evropa v Ljubljani.

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Otvoritev in izvolitev organov občnega zbora
  2. Potrditev dnevnega reda
  3. Poročilo predsednice društva o delovanju društva v letu 2007
  4. Sprejem Delovnega programa društva za leto 2008
  5. Sprejem Pravilnika o  materialno-finančnem poslovanju društva
  6. Določitev članarine za leto 2008
  7. Razno

 

Veselilo me bo, če se boste lahko pridružili občnemu zboru in boste s seboj pripeljali še kakšnega novega člana.

Vabilo na občni zbor je objavljeno tudi na spletni strani Slovenskega društva za evropsko pravo, ki se nahaja na portalu družbe Ius Software,
Http://www.ius-software.si/sdep/default.htm.

Pred občnim zborom, s pričetkom ob 17.00 uri bo predavanje dr. Janje Hojnik, asistentke na katedri za gospodarsko pravo Pravne fakultete v Mariboru z naslovom Svoboda opravljanja storitev in sindikalno varovanje delavskih pravic v EU, prejeli boste tudi ločeno vabilo na predavanje.

Po končanem občnem zboru bo mogoče poravnati tudi članarino za leto 2008.

Z izrazi spoštovanja in z željo, da se srečamo na občnem zboru

 

prof. dr. Verica Trstenjak, l.r.

PREDSEDNICA DRUŠTVA

 

 

THE DRAFT COMMON FRAME OF REFERENCE

Trier, od 6 do 7 marca 2008.

Konferenca bo posvečena poenotenju pogodbenega prava v EU in s tem povezanimi aktualnimi vprašanji.

Predavala bo tudi generalna pravobranilka na Sodišču Evropskih Skupnosti, prof. dr. Verica Trstenjak

108RV02 Prog EN

108RV02 Prog FR

 

DAMAGES CLAIMS IN EU LAW
UKAEL jointly with Centre for European Law & Integration, Leicester University
Venue: Institute for Advanced Legal Studies, 17 Russell Square, London WC1

Friday, 22 February 2008

09.00-09.20 Registration and Welcome by Professor Mads Andenas, Leicester

09.20-09.30 Opening Remarks by Professor Sir Francis Jacobs, King’s College

09.30-12.30 First Panel chaired by Nicholas Green QC, Brick Court Chambers

 

More >>

 

PPP in CEE and SEE
Summit
Promoting Public and Private
Sector Initiatives
23rd – 25th April 2008, Vienna,

Hotel InterContinental

JF_BA FC_77_M_EB

Programm_8._Betriebswirtschaftliches_Symposium-Bau_2008

 

FIDE XXIII CONGRESS

28. -31. MAY 2008

Od 28. do 31. maja 2008 bo v organizaciji FIDE potekal mednarodni kongres, katerega soorganizator in član je od lanskega leta tudi Slovensko društvo za evropsko pravo. Na kongresu se bodo obravnavala aktualna vprašanja s področja prava EU, sodelovali pa bodo sodelovali tudi predstavniki in člani Slovenskega društva za evropsko pravo.

V primeru zadostnega števila prijavljenih, bo Slovensko društvo za evropsko pravo organiziralo prevoz na kongres FIDE 2008.
Pripeto vam posredujem brošuro z podrobnejšimi informacijami glede programa in poteka dogodka in vas obveščam, da se na konferenco lahko prijavite tudi on-line na spletni strani http://www.fide2008.org/.

FIDE XXIII Kongress Linz 2008_Letzte_Fassung_aktuell

Flyer_Slovenian_Association_2

 

FOUR VISIONS OF CONSTITUTIONAL PLURALISM


CONVENORS/MODERATORS:

Matej Avbelj
(PhD Researcher, EUI Florence) and
Jan Komárek (D.Phil. candidate, University of Oxford)


DISCUSSANTS:


Julio Baquero Cruz (Research Fellow, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid)
Mattias Kumm (Professor of Law, NYU School of Law)
Miguel Poiares Maduro (Advocate General at the ECJ, Professor of Law, EUI)
Neil Walker (Professor of European Law, EUI)


VENUE:

Sala Europa, Villa Schifanoia | European University Institute | Florence,
Italy


DATE & TIME:
11 January 2008, 14:00 - 17:00


The event takes place within the framework of the EUI Legal Theory Discussion Group and is sponsored by the Academy of European Law, EUI, Florence.

More >>

 
 

3rd international
competition
conference

Friday, 23 November 2007
The Plaza Hotel, Brussel

The Brussels Bar, Flemish Section on 23 November 2007
organises the third edition of the International Competition
Conference. This year’s conference once again brings together
an exceptional group of speakers and panellists. The morning
session will be devoted to the current and future law on abuses
of a dominant position. During the afternoon, various workshops
will address current enforcement issues.

More >>

 
 

Conference in Paris

Claire Meunier, Secretary General of the French Association for European Law, has asked us to invite you on a Conference in Paris.

More about conference >>

 

 
© 2007 Slovensko društvo za evropsko pravo