IUS-INFO - Register predpisov EU
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Zakonodaja > Register predpisov EU
 

Register predpisov Evropske unije

Na vrh01 Splošne, finančne in institucionalne zadeve

01.07 Statistika

01.10 Načela, cilji in naloge pogodb ES

01.20 Splošna ureditev

01.30 Področje uporabe pogodb ES

01.40 Predpisi o institucijah

01.40.10 Splošno

01.40.20 Parlament

01.40.30 Svet

01.40.40 Komisija

01.40.50 Sodišče Evropskih skupnosti

01.40.60 Računsko sodišče

01.40.65 Odbor regij

01.40.70 Ekonomsko-socialni odbor

01.40.75 Evropska centralna banka

01.40.80 Evropska investicijska banka

01.40.85 Evropski monetarni inštitut

01.40.90 Posvetovalni odbor ESPJ

01.40.95 Evropski sistem centralnih bank

01.50 Upravni in kadrovski predpisi

01.60 Finančni in proračunski predpisi

01.60.10 Obračunska enota

01.60.20 Proračun

01.60.30 Lastna sredstva

01.60.40 Evropska skupnost za premog in jeklo (ESPJ)

01.60.50 Drugi prihodki

01.60.60 Finančni nadzor

Na vrh02 Carinska unija in prosti pretok blaga

02.05 Splošno

02.07 Statistika

02.10 Splošni carinski predpisi

02.10.10 Skupno carinsko območje

02.10.20 Predložitev blaga in začasna hramba

02.10.30 Definicija deklaranta

02.10.40 Nastanek, izterljivost in ugasnitev carinskega dolga

02.10.60 Povračilo ali odpust carinskih dajatev

02.10.70 Naknadni obračun carinskega dolga

02.10.80 Informacije, zavezujoče za carinsko upravo

02.20 Temeljni carinski instrumenti

02.20.10 Carinske tarife

02.20.10.10 Skupna carinska tarifa

02.20.10.20 Enotna carinska tarifa ESPJ

02.20.10.30 Integrirana tarifa Evropske skupnosti (Taric)

02.20.20 Carinska vrednost

02.20.30 Poreklo blaga

02.20.30.10 Skupna definicija, ki se uporablja v nepreferencialnem blagovnem prometu

02.20.30.20 Pravila o poreklu blaga v okviru preferencialnih dogovorov

02.20.30.21 države Efte

02.20.30.22 Sredozemske države

02.20.30.23 Afriške, karibske in pacifiške države (AKP) ter čezmorske države in ozemlja (OCT)

02.20.30.25 Države, ki imajo ugodnosti iz splošnega sistema preferencialov

02.30 Uporaba skupne carinske tarife

02.30.10 Uvrščanje v carinsko tarifo

02.30.20 Poseben namen uporabe

02.30.30 Tarifne izjeme

02.30.30.10 Začasna odprava carin

02.30.30.20 Tarifne kvote

02.30.30.30 Tarifni plafoni

02.30.30.40 Ponovna uvedba carinskih dajatev

02.30.40 Enotna carinska stopnja

02.30.50 Carinske oprostitve

02.30.50.10 Ponovni uvoz blaga

02.30.50.20 Postopki oskrbe v specializiranih skladiščih

02.30.50.30 Druge carinske oprostitve

02.40 Posebni carinski predpisi

02.40.10 Pretok blaga

02.40.10.10 Prosti pretok blaga

02.40.10.11 Tranzit v Skupnosti

02.40.10.12 Druge ureditve o pretoku blaga

02.40.10.13 Turčija

02.40.10.20 Trgovina zunaj Skupnosti: sporazumi z Efto

02.40.10.30 Izvozni postopki

02.40.10.40 Odpravljanje trgovinskih ovir

02.40.20 Carinski postopki z ekonomskim učinkom

02.40.20.10 Aktivno oplemenitenje

02.40.20.20 Pasivno oplemenitenje in usklajevanje sistema zamenjave

02.40.20.30 Proste carinske cone, carinska skladišča, ravnanje z blagom

02.40.20.40 Drugi carinski postopki z ekonomskim učinkom

02.50 Medsebojna pomoč

02.50.10 Pri uporabi carinskih ali kmetijskih predpisov

02.50.20 Pri povračilih na podlagi carinskih ali kmetijskih zahtevkov

02.60 Pravna sredstva in kazni

02.60.20 Preprečevanje kršitev prava Skupnosti

02.70 Mednarodno carinsko sodelovanje

Na vrh03 Kmetijstvo

03.05 Splošno

03.07 Statistika

03.10 Temeljna ureditev

03.10.10 Državna pomoč

03.10.20 Mehanizmi skupne kmetijske politike

03.10.30 Pristopi

03.20 Kmetijski strukturni skladi

03.20.10 Splošno

03.20.20 Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad

03.20.30 Evropski sklad za razvoj podeželja

03.20.40 Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS)

03.20.40.10 Usmerjevalni oddelek EKUJS-a

03.20.40.20 Jamstveni oddelek EKUJS-a

03.30 Kmetijske strukture

03.30.10 Socialni in strukturni ukrepi

03.30.20 Predelava in trženje kmetijskih proizvodov

03.30.30 Mreža računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev

03.30.40 Kmetijska statistika

03.30.50 Kmetijske raziskave

03.30.60 Gozdovi in gozdarstvo

03.40 Ukrepi monetarne politike

03.40.10 Določanje višine kompenzacij

03.40.20 Drugi monetarni ukrepi

03.50 Približevanje zakonodaje in zdravstveni ukrepi

03.50.10 Krmila

03.50.20 Zdravstveno varstvo rastlin

03.50.30 Zdravstveno varstvo živali in zootehnika

03.50.40 Semena in sadike

03.60 Proizvodi, za katere velja tržna ureditev

03.60.05 Predpisi, ki zajemajo več tržnih ureditev

03.60.51 Žito

03.60.52 Prašičje meso

03.60.53 Jajca in perutnina

03.60.54 Sveže sadje in zelenjava

03.60.55 Vino

03.60.56 Mlečni proizvodi

03.60.57 Goveje in telečje meso

03.60.58 Riž

03.60.59 Olja in masti

03.60.60 Sladkor

03.60.61 Rezano cvetje in žive rastline

03.60.62 Sušena krma

03.60.63 Predelano sadje in zelenjava

03.60.64 Surovi tobak

03.60.65 Lan in konoplja

03.60.66 Hmelj

03.60.67 Semena

03.60.68 Ovčje in kozje meso

03.60.69 Drugi kmetijski proizvodi

03.70 Proizvodi, za katere ne velja tržna ureditev

03.70.10 Sviloprejke

03.70.20 Izoglukoza

03.70.30 Grah in fižol

03.70.40 Beljakovine

03.70.50 Proizvodi, ki niso zajeti v Prilogi II (sedaj proizvodi, ki niso zajeti v Prilogi I)

03.70.60 Bombaž

03.70.70 Drugi kmetijski proizvodi

03.80 Sporazumi z državami nečlanicami

Na vrh04 Ribištvo

04.05 Splošno, preskrba in raziskave

04.07 Statistika

04.10 Skupna ribiška politika

04.10.10 Strukturni ukrepi

04.10.20 Tržna ureditev

04.10.30 Ohranjanje virov

04.10.30.10 Lovne kvote in upravljanje virov

04.10.30.20 Drugi ohranjevalni ukrepi

04.10.40 Državne pomoči

04.20 Zunanji odnosi

04.20.10 Večstranski odnosi

04.20.20 Sporazumi z državami nečlanicami

Na vrh05 Prosto gibanje delavcev in socialna politika

05.07 Statistika

05.10 Prosto gibanje delavcev

05.20 Socialna politika

05.20.05 Splošni socialni predpisi

05.20.05.10 Preprecevanje diskriminacije

05.20.05.20 Enakost med spoloma

05.20.10 Evropski socialni sklad (ESS)

05.20.10.10 Organizacija in reforma ESS

05.20.10.20 Upravni in finančni postopki ESS

05.20.10.30 Delovanje ESS

05.20.20 Delovne razmere

05.20.20.10 Varnost pri delu

05.20.20.20 Plače, dohodki in delovni čas

05.20.20.30 Odnosi med delodajalci in delojemalci

05.20.30 Zaposlovanje in brezposelnost

05.20.30.10 Programi in statistika

05.20.30.20 Zaščita delavcev

05.20.30.30 Spodbujanje zaposlovanja

05.20.40 Socialna varnost

05.20.40.10 Načela socialne varnosti

05.20.40.20 Uresničevanje socialne varnosti za delavce migrante

05.20.50 Približevanje nekaterih socialnih predpisov

Na vrh06 Pravica do ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev

06.07 Statistika

06.10 Načela in pogoji

06.20 Uporaba v posameznih sektorjih

06.20.10 Proizvodne in predelovalne dejavnosti

06.20.10.10 Kmetijstvo

06.20.10.20 Druge proizvodne in predelovalne dejavnosti

06.20.20 Storitvene dejavnosti

06.20.20.10 Zavarovalništvo

06.20.20.20 Bančništvo

06.20.20.25 Borze in drugi trgi vrednostnih papirjev

06.20.20.30 Prevozništvo

06.20.20.40 Nepremičnine

06.20.20.50 Storitve za prosti čas

06.20.20.80 Druge storitvene dejavnosti

06.20.30 Trgovinske dejavnosti

06.20.40 Samostojne dejavnosti

06.20.50 Medicinske in druge zdravstvene dejavnosti

06.20.60 Druge dejavnosti

06.30 Javna naročila

06.30.10 Splošno

06.30.20 Javna naročila v zvezi z gradbenimi deli

06.30.30 Javna naročila v zvezi s preskrbo

06.30.40 Javna naročila v zvezi s storitvami

06.30.50 Druga javna naročila

Na vrh07 Prometna politika

07.05 Splošno

07.07 Statistika

07.10 Prometna infrastruktura

07.10.10 Koordinacija in naložbe

07.10.20 Finančna podpora

07.10.30 Uporabniške tarife

07.20 Notranji promet

07.20.10 Pravila o konkurenci

07.20.20 Državni posegi

07.20.30 Delovanje trga

07.20.30.10 Spremljanje trga

07.20.30.20 Dostop do trga

07.20.30.30 Cene in pogoji prevoza

07.20.40 Strukturno usklajevanje

07.20.40.10 Tehnični in varnostni pogoji

07.20.40.20 Socialni pogoji

07.20.40.30 Obdavčevanje

07.20.50 Kombinirani prevoz

07.20.60 Predpisi ESPJ

07.30 Ladijski promet

07.30.10 Pravila o konkurenci

07.30.20 Delovanje trga

07.30.20.10 Spremljanje trga

07.30.20.20 Kodeks poslovanja združenja ladijskih prevoznikov

07.30.20.30 Dostop do trga

07.30.30 Varnost v pomorskem prometu

07.30.40 Strukturno usklajevanje

07.30.40.10 Tehnični pogoji

07.30.40.20 Socialni pogoji

07.30.50 Mednarodni odnosi

07.30.50.10 Posvetovalni postopek

07.30.50.20 Konvencije z državami nečlanicami

07.40 Zračni promet

07.40.10 Pravila o konkurenci

07.40.20 Delovanje trga

07.40.20.10 Dostop do trga

07.40.20.20 Konfiguracija zračnih poti

07.40.20.30 Cene in pogoji

07.40.30 Varnost v zračnem prometu

07.40.40 Strukturno usklajevanje

07.40.50 Mednarodni odnosi

07.40.50.20 Konvencije z državami nečlanicami

Na vrh08 Politika konkurence

08.10 Načela o konkurenci

08.20 Omejevanje konkurence

08.20.10 Prepovedani sporazumi

08.20.20 Dovoljeni sporazumi, izjeme in odobritve dogovorov med podjetji

08.20.30 Nadzorni postopki

08.30 Prevladujoči položaji

08.40 Koncentracije

08.50 Uporaba pravil o konkurenci za javna podjetja

08.60 Državne pomoči in druge subvencije

08.70 Damping v Skupnosti

08.80 Obveznosti podjetij

08.90 Nacionalni trgovinski monopoli

Na vrh09 Obdavčitev

09.10 Splošno

09.20 Neposredna obdavčitev

09.20.10 Dohodnina

09.20.20 Davek od dobička pravnih oseb

09.20.30 Odprava dvojne obdavčitve

09.30 Posredna obdavčitev

09.30.10 Prometni davek

DDV

09.30.20 Trošarine

09.30.30 Davki na kapital in promet z vrednostnimi papirji

09.30.40 Davčne oprostitve za posameznike

09.40 Drugi davki

09.50 Preprečevanje davčnih utaj in izogibanja plačila davkov

Na vrh10 Ekonomska in monetarna politika ter prosti pretok kapitala

10.07 Statistika

10.10 Splošno

10.20 Monetarna politika

10.20.10 Institucionalni monetarni predpisi

10.20.20 Neposredni instrumenti monetarne politike

10.20.30 Posredni instrumenti monetarne politike

10.30 Ekonomska politika

10.30.10 Institucionalni ekonomski predpisi

10.30.20 Instrumenti ekonomske politike

10.30.30 Ekonomska in monetarna unija

10.40 Prosti pretok kapitala

Na vrh11 Zunanji odnosi

11.10 Splošno

11.20 Evropsko politično sodelovanje

11.30 Večstranski odnosi

11.30.10 Odnosi v okviru Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT)

11.30.10.10 Temeljni standardi

11.30.10.20 Dvostranska vprašanja

11.30.20 Mednarodni sporazumi o osnovnih proizvodih

11.30.30 Večstransko carinsko sodelovanje

11.30.40 Sodelovanje z mednarodnimi in nevladnimi organizacijami

11.30.50 Večstransko sodelovanje na področju prevoza

11.30.60 Večstransko sodelovanje pri varstvu okolja, prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter naravnih virov

11.30.70 Druga področja večstranskega sodelovanja

11.40 Dvostranski sporazumi z državami nečlanicami

11.40.10 Evropske države

11.40.10.10 Države članice Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA)

11.40.10.20 Sredozemske države

11.40.10.30 Države na prehodu

11.40.10.40 Druge evropske države

11.40.20 Bližnji in Srednji vzhod

11.40.30 Skupina afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP)

11.40.40 Severna Amerika

11.40.50 Srednja Amerika in Latinska Amerika

11.40.60 Azijske države

11.40.70 Oceanske države

11.50 Ukrepi v korist držav na prehodu

11.50.10 Evropska banka za obnovo in razvoj

11.50.20 Finančna in gospodarska pomoč

11.50.30 Posebni ukrepi pomoči

11.60 Trgovinska politika

11.60.10 Splošno

11.60.20 Podaljšanje ali obnovitev sporazumov z državami s pretežno državno trgovino

11.60.30 Trgovinski dogovori

11.60.30.10 Preferencialni dogovori

11.60.30.20 Skupni uvozni dogovori

11.60.30.30 Skupni izvozni dogovori

11.60.30.40 Izvozna jamstva in financiranje

11.60.40 Zaščitni ukrepi trgovinske politike

11.60.40.10 Izravnalne dajatve

11.60.40.20 Protidampinški ukrepi

11.60.40.30 Posebni ukrepi ESPJ

11.60.50 Drugi ukrepi trgovinske politike

11.70 Razvojna politika

11.70.10 Splošno

11.70.20 Pomoč državam v razvoju

11.70.20.10 Pomoč v hrani

11.70.20.20 Evropski razvojni sklad (ERS)

11.70.20.30 Pomoč latinskoameriškim in azijskim državam

11.70.30 Splošni sistem preferencialov

11.70.40 Združenja

11.70.40.10 Čezmorske države in ozemlja (OCT)

11.70.40.20 Skupina afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP)

Na vrh12 Energetika

12.07 Statistika

12.10 Splošna načela in programi

12.10.10 Splošno

12.10.20 Učinkovita in varčna raba energije

12.20 Premog

12.20.10 Pospeševanje premogovništva

12.20.20 Konkurenca: cene in drugi prodajni pogoji

12.20.30 Premogovi izdelki

12.20.40 Drugi ukrepi v zvezi s premogom

12.30 Električna energija

12.40 Jedrska energija

12.40.10 Preskrba z gorivom

12.40.20 Elektrarne in skupna podjetja

12.40.30 Varnostni nadzor

12.40.40 Jedrske raziskave

12.40.50 Drugi ukrepi v zvezi z jedrsko energijo

12.50 Nafta in plin

12.50.10 Preskrba in zaloge

12.50.20 Trgovina znotraj Skupnosti

12.50.30 Drugi ukrepi v zvezi z nafto in plinom

12.60 Drugi viri energije

Na vrh13 Industrijska politika in notranji trg

13.10 Industrijska politika: splošno, programi, statistika in raziskave

13.10.10 Splošno

13.10.20 Programi in statistika

13.10.30 Raziskave in tehnološki razvoj

13.10.30.10 Splošna načela

13.10.30.20 Raziskovalna področja

13.20 Industrijska politika: sektorski posegi

13.20.10 Železarska in jeklarska industrija

13.20.10.10 Konkurenca: cene in drugi prodajni pogoji

13.20.10.20 Drugi ukrepi v železarstvu in jeklarstvu

13.20.20 Ladjedelništvo

13.20.30 Letalska industrija

13.20.40 Tekstil

13.20.50 Usnje, krzno, koža in obutev

13.20.60 Informacijska tehnologija, telekomunikacije in obdelava podatkov

13.20.70 Drugi industrijski sektorji

13.30 Notranji trg: približevanje zakonodaje

13.30.05 Splošno, programi

13.30.10 Motorna vozila

13.30.11 Kmetijski in gozdarski traktorji

13.30.12 Meroslovje

13.30.13 Elektromaterial

13.30.14 Živila

13.30.14.10 Barvila

13.30.14.20 Konzervansi

13.30.14.30 Drugi predpisi

13.30.15 Lastniška zdravila

13.30.16 Kozmetični izdelki

13.30.17 Tekstil

13.30.18 Nevarne snovi

13.30.19 Gnojila

13.30.99 Druga področja približevanja zakonodaje

13.40 Notranji trg: politika v zvezi s podjetji

13.60 Vseevropska omrežja

Na vrh14 Regionalna politika in usklajevanje strukturnih instrumentov

14.07 Statistika

14.10 Splošna načela, programi in statistika

14.20 Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

14.30 Nadzor in koordinacija državnih regionalnih pomoči

14.40 Samostojno ukrepanje regij

14.40.10 Pomoč ESRR

14.40.20 Pomoč prizadetim regijam

14.50 Koordinacija strukturnih instrumentov

14.60 Sklad za ekonomsko in socialno kohezijo

Na vrh15 Okolje, varstvo potrošnikov in zdravja

15.07 Statistika

15.10 Okolje

15.10.10 Splošni predpisi in programi

15.10.20 Onesnaževanje

15.10.20.10 Jedrska varnost in radioaktivni odpadki

15.10.20.20 Varstvo voda in gospodarjenje z vodami

15.10.20.30 Spremljanje in nadzorovanje onesnaženosti zraka

15.10.20.40 Preprečevanje obremenjevanja s hrupom

15.10.20.50 Kemikalije, industrijsko tveganje in biotehnologija

15.10.30 Prostor, okolje in naravni viri

15.10.30.10 Upravljanje in učinkovita uporaba prostora, okolja in naravnih virov

15.10.30.20 Ohranjanje prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

15.10.30.30 Ravnanje z odpadki in čiste tehnologije

15.10.40 Mednarodno sodelovanje

15.20 Potrošniki

15.20.10 Splošno

15.20.20 Obveščanje, ozaveščanje in zastopanje potrošnikov

15.20.30 Varovanje zdravja in varnost

15.20.40 Zaščita gospodarskih interesov

15.30 Varovanje zdravja

15.40 Varstvo živali

Na vrh16 Znanost, obveščanje, izobraževanje in kultura

16.01 Splošno

16.07 Statistika

16.10 Znanost

16.10.10 Splošna načela

16.10.20 Raziskovalna področja

16.20 Razširjanje informacij

16.30 Izobraževanje in usposabljanje

16.40 Kultura

Na vrh17 Zakonodaja o podjetjih

17.01 Splošno

17.10 Pravo gospodarskih družb

17.20 Pravo intelektualne lastnine

17.30 Gospodarsko in trgovinsko pravo

17.30.10 Poslovni postopki in običaji

17.30.20 Drugi ekonomski in trgovinski predpisi

Na vrh18 Skupna zunanja in varnostna politika

Na vrh19 Območje svobode, varnosti in pravice

19.01 Splošno

19.10 Prosti pretok oseb

19.10.10 Odprava nadzora na notranjih mejah

19.10.20 Prehod zunanjih meja

19.10.30 Azilna politika

19.10.30.10 Pravica do azila (uporaba mednarodnih predpisov o azilu znotraj Evropske unije)

19.10.30.20 Pravice beguncev in razseljenih oseb (brez pravice do azila)

19.10.40 Priseljevanje in pravice državljanov tretjih držav

19.20 Sodelovanje pravosodnih organov v civilnih zadevah

19.30 Sodelovanje policijskih in pravosodnih organov v kazenskih in carinskih zadevah

19.30.10 Sodelovanje policijskih organov

19.30.20 Sodelovanje pravosodnih organov v kazenskih zadevah

19.30.30 Sodelovanje carinskih organov

19.40 Programi

19.50 Zunanji odnosi

Na vrh20 Evropa državljanov

20.07 Statistika

20.10 Prosti pretok ljudi

20.20 Evropsko državljanstvo

Na vrhOP_DATPRO Začasni podatki

Očisti

Glavno področje

01 Splošne, finančne in institucion...(6494) 02 Carinska unija in prosti pretok blaga(9166) 03 Kmetijstvo(32332) 04 Ribištvo(5020) 05 Prosto gibanje delavcev in socia...(1418) 06 Pravica do ustanavljanja in svob...(963) 07 Prometna politika(1729) 08 Politika konkurence(8542) 09 Obdavčitev(679) 10 Ekonomska in monetarna politika ...(1500) 11 Zunanji odnosi(12057) 12 Energetika(959) 13 Industrijska politika in notranji trg(5208) 14 Regionalna politika in usklajeva...(1369) 15 Okolje, varstvo potrošnikov in z...(4884) 16 Znanost, obveščanje, izobraževan...(901) 17 Zakonodaja o podjetjih(374) 18 Skupna zunanja in varnostna politika(3045) 19 Območje svobode, varnosti in pravice(1226) 20 Evropa državljanov(47) OP_DATPRO Začasni podatki(8)