- IUS-Obresti
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > O produktih > IUS-Obresti
 

IUS-Obresti

Program IUS-Obresti

Program IUS-Obresti 4.5 je nepogrešljiv pripomoček za izračun:Preizkusite obrestiPREDNOSTI PROGRAMA IUS-OBRESTI

  • možnost izračunov obresti na linearni ali konformni način
  • možnost izračuna obresti z vmesnimi spremembami dolga
  • izračuni kreditnih amortizacijskih načrtov z enakimi anuitetami ali enakimi razdolžninami glavnice
  • samodejna pretvorba v evre po 01.01.2007
  • možnost shranjevanja in tiskanja izračunov z navedbo partnerja in morebitnih popisov ali komentarjev
  • možnost prenosa izpisov v različne formate, npr. v Word ali Excel, v PDF ali pošiljanje po e-pošti
  • avtomatično ali ročno osveževanje obrestnih mer preko spleta
  • časovno neomejena podpora uporabnikom

Naročite Obresti 4.5


Izračun zakonitih zamudnih obresti

V preteklosti se je način izračuna obresti večkrat povsem spremenil, zato je izračun brez posebnega programa in podatkov o predpisanih tekočih obrestnih merah v preteklih obdobjih praktično nemogoč. Program uporablja podatke o temeljni obrestni meri (TOM) in obrestni meri zamudnih obresti (ZOM), ki sta veljali v preteklosti in načine kot so v posameznih preteklih obdobjih bili določeni z različno zakonsko podlago.

Pri izračunu je mogoče uporabiti konformni ali linearni način obrestovanja. Konformni način obrestovanja (ali obrestno obrestni izračun) pomeni permanentno pripisovanje obresti h glavnici, linearni način obrestovanja (ali navadni obrestni račun) pa pomeni pripis obresti na koncu obrestovanega obdobja. Program omogoča avtomatski preklop iz konformnega na linearni način izračuna na dan 28.06.2003.

Na vrh

Sprememba valute SIT/EUR

Zaradi prenehanja uporabe slovenskega tolarja, program vse zneske v tolarjih po 01.01.2007 avtomatično pretvori v zneske v evrih po uradnem menjalnem tečaju 239,64. Uporabniku torej ni potrebno preračunavati med valutami, če je končni datum izračuna po 01.01.2007, kljub temu pa je mogoče tudi izračune s starejšim pričetkom izvesti v valuti EUR.

Na vrh

Izračun pogodbenih obresti

Program IUS-Obresti na preprost način omogoča izračun pogodbenih obresti za poljubno obdobje, v poljubni valuti (SIT, EUR), znesku in s poljubno obrestno mero (do šest decimalk natančno), z revalorizacijo (R in/ali TOM - z različnimi možnostmi) ali brez.

Na vrh

Spremembe dolga med obdobjem izračuna zamudnih in pogodbenih obresti

V kolikor je v obdobju obračuna prišlo do vmesnih poplačil ali povečanj dolga, jih je mogoče v izračun preprosto vnesti. Zraven je mogoče pripisati kratko opombo, ki je prisotna tudi na izpisu.

Na vrh

Obrestne mere

Obrestna mera zamudnih obresti je določena z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1), temeljna obrestna mera (TOM) pa se objavlja na spletni strani Statističnega urada RS. Obe obrestni meri sta v program za pretekla obdobja že vneseni, za prihodnja obdobja pa program omogoča samodejno osvežitev obrestnih mer preko spleta. Program omogoča tudi izračun zamudnih obresti po obrestni meri ZOM, zmanjšani za TOM po 01.01.2002.

Na vrh

Izračun kreditnih amortizacijskih načrtov

Poleg izračuna zakonitih zamudnih in pogodbenih obresti, omogoča program tudi simulacijo izračuna anuitete kredita za želeno obdobje, višino glavnice in obrestno mero. Izbrati je mogoče kredit z enakimi anuitetami ali z enakimi razdolžninami, kjer se z vsakim obrokom odplača enaka višina glavnice.

Na vrh