IUS-INFO - Jedra odločb Državne revizijske komisije
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Mnenja in odločbe > Jedra DKOM
 

Jedra odločb Državne revizijske komisije

Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Bistvo vsakega jedra je institut, na katerega se jedro nanaša, saj se uporabniki v praksi pogosto srečujejo s konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznim institutom. Ker Državna revizijska komisija pogosto odloča o več spornih vprašanjih v okviru enega zahtevka za revizijo, ima posamezna odločba lahko tudi več jeder, ki vsako zase predstavi stališče, ki ga je Državna revizijska komisija zavzela o določenem vprašanju oziroma institutu. Besedila jeder so pripravljena tako, da na čim bolj jedrnat način predstavijo bistvo, zato se pogosto besedilo ne ujema natančno z besedilom iz odločitve. Za dobesedno citiranje predlagamo kopiranje besedila neposredno iz odločitve same.

Več o jedrih odločb Državne revizijske komisije in drugih vsebinah s področja javnega naročanja lahko preberete na naročniških straneh.

Za prikaz celotne vsebine je potrebna prijava.
Stran 1 / 426
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 10642)
Izvleček
ZJN-3: POSEBNI POGOJ IN ZAVAROVANJE TVEGANJ / Finančno zavarovanje

ni ključno, katera poimenovanja je naročnik uporabil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naroči...

ZJN-3: POSEBNI POGOJ IN ZAVAROVANJE TVEGANJ / Finančno zavarovanje / Uredba o finančnih zavarovanjih / Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

iz sklepa o začetku postopka je razvidno, da ocenjena vrednost javnega naročila znaša 900.000 eurov ...

ZJN-3: POSEBNI POGOJ IN ZAVAROVANJE TVEGANJ / Finančno zavarovanje / Uredba o finančnih zavarovanjih / Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

meje sorazmernosti iz 8. člena ZJN-3 v zvezi z zavarovanjem za resnost ponudbe je zapolnila Uredba F...

ZJN-3: POSEBNI POGOJ IN ZAVAROVANJE TVEGANJ / Finančno zavarovanje / Uredba o finančnih zavarovanjih

ne more biti ključno le ime, ki ga določa Uredba FZ, temveč je treba to zavarovanje razumeti v povez...

ZJN-3: POSEBNI POGOJ IN ZAVAROVANJE TVEGANJ / Finančno zavarovanje / Uredba o finančnih zavarovanjih / Finančno zavarovanje za dobro izvedbo

Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, da prvi odstavek 7. člena Uredbe FZ določa, da se ...

ZJN-3: POSEBNI POGOJ IN ZAVAROVANJE TVEGANJ / Finančno zavarovanje / Uredba o finančnih zavarovanjih / Finančno zavarovanje za dobro izvedbo

Odločanje o nepravilnostih zaradi unovčitve zavarovanja za dobro izvedbo ni več v pristojnosti Držav...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Tehnične specifikacije / Pojem in način določitve

Državna revizijska komisija se sicer strinja z naročnikom, da je pri razpisanih storitvi podroben se...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Tehnične specifikacije / Pojem in način določitve

Naročnik je zahteval od ponudnikov, da v PZI dokumentu navedejo tudi tiste specifikacije, za katere ...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Tehnične specifikacije / Pojem in način določitve

Naročnik določitve obsega potrebnih del ne more prevaliti na ponudnike oziroma od njih ne more priča...

ZJN-3: MERILA ZA ODDAJO / Cena

Primeri javnega naročanja, za katere je v ZJN-3 izrecno predpisano, da jih ni mogoče oddati zgolj na...

ZJN-3: MERILA ZA ODDAJO / Cena

Vlagatelj zatrjuje, da iz razloga, ker te storitve sodijo med storitve izdelave računalniških progra...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zahtevku za revizijo / Kasatorično | reformatorično pooblastilo

Iz odstopljene dokumentacije je razvidno, da je naročnik dne 21. 5. 2018 že izvedel javno odpiranje ...

ZJN-3: VPOGLED / Kršitev pravice do vpogleda

Čeprav bi bilo mogoče iz podatkov iz zapisnika o vpogledu z dne 17. 5. 2018 razumeti, da naročnik vl...

ZJN-3: VPOGLED / Kršitev pravice do vpogleda

Četudi naročnik vlagatelju ne bi 17. 5. 2018 omogočil vpogleda v elektronsko sporočilo z dne 9. 5. 2...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Računska napaka

Državna revizijska komisija najprej opozarja, kar je že tudi predstavila, kaj pomenita pojma pisno i...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Računska napaka

Ker iz naročnikove zahteve za pisno soglasje za popravo računskih napak izhaja prejemna teorija, bes...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Računska napaka

Ni ključno samo dejstvo, da obstaja pooblastilo, temveč je ključno dejstvo, ali tako pooblastilo dok...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Računska napaka

Skladno s prvim odstavkom 71. člena Obligacijskega zakonika zastopnik ne more prenesti svojih poobla...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odzivna poročila o odpravi kršitev

Državna revizijska komisija ni sledila vlagatelju, da naročniku naloži predložitev odzivnega poročil...

ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Zavrnitev vseh ponudb

Državna revizijska komisija vlagateljevim navedbam, da naročnikova Odločitev o neoddaji javnega naro...

ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Zavrnitev vseh ponudb

Po mnenju Državne revizijske komisije je navedena obrazložitev dovolj jasna in določna do te mere, d...

ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Zavrnitev vseh ponudb

Državna revizijska komisija ne more slediti revizijskim navedbam, da je naročnikov razlog za zavrnit...

ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Zavrnitev vseh ponudb

Naročnik se je odločil vse prejete ponudbe zavrniti in za isti predmet izvesti nov postopek oddaje j...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zahtevku za revizijo / Predhodni preizkus revizijskega zahtevka

Naročnik je Odločitev v zvezi z oddajo javnega naročila, s katero je javno naročilo oddal ponudniku ...

ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Sprememba | Sprejem nove

Če želi torej naročnik svojo (predhodno) odločitev o oddaji naročila spremeniti, jo mora najprej raz...

<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 426 | Naslednja  >>

Odpri vse Očisti

Instituti