IUS-INFO - Jedra odločb Državne revizijske komisije
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Mnenja in odločbe > Jedra DKOM
 

Jedra odločb Državne revizijske komisije

Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Bistvo vsakega jedra je institut, na katerega se jedro nanaša, saj se uporabniki v praksi pogosto srečujejo s konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznim institutom. Ker Državna revizijska komisija pogosto odloča o več spornih vprašanjih v okviru enega zahtevka za revizijo, ima posamezna odločba lahko tudi več jeder, ki vsako zase predstavi stališče, ki ga je Državna revizijska komisija zavzela o določenem vprašanju oziroma institutu. Besedila jeder so pripravljena tako, da na čim bolj jedrnat način predstavijo bistvo, zato se pogosto besedilo ne ujema natančno z besedilom iz odločitve. Za dobesedno citiranje predlagamo kopiranje besedila neposredno iz odločitve same.

Več o jedrih odločb Državne revizijske komisije in drugih vsebinah s področja javnega naročanja lahko preberete na naročniških straneh.

Za prikaz celotne vsebine je potrebna prijava.
Stran 1 / 431
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 10751)
Izvleček
ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zahtevku za revizijo / Ustavitev - umik zahtevka za revizijo

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije i...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zadržanju postopka

Iz določbe prvega odstavka 17. člena ZPVPJN izhaja temeljno pravilo predrevizijskega in revizijskega...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zadržanju postopka

Vlagatelj je preprečitev sklenitve pogodbe o oddaji naročila dosegel že z vložitvijo zahtevka za rev...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Razlogi za izključitev / Obvezni izključitveni razlogi / Obsojenost

Prejeto potrdilo jasno izkazuje, da je izbrani ponudnik pogoj nekaznovanosti izpolnil tako na dan ro...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Razlogi za izključitev / Obvezni izključitveni razlogi / Obsojenost

Ker naročnik potrdil iz kazenske evidence v Republiki Sloveniji ne more preveriti za nazaj, saj evid...

ZJN-3: PRITOŽBA / Dopustnost

V ZPVPJN ni podlage, da bi vlagatelj po zavrnitvi zahtevka za revizijo vložil pritožbo (ta je v skla...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Dokazovanje / Dokazila, potrdila, ESPD

Vsaka dobava blaga namreč pomeni sklenitev pogodbe, praviloma kupoprodajne, ne glede na to, ali je s...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Tehnična in strokovna sposobnost / Reference ponudnika

Če ponudnik v ponudbi ne navede, na katere referenčne posle se sklicuje oz. s katerimi preteklimi iz...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Dolžnost pozivanja

brez seznama referenčnih dobav, za katere ponudnik meni, da izpolnjujejo zahteve iz razpisne dokumen...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Dolžnost pozivanja

pozivanje k pojasnjevanju, dopolnjevanju ali popravku ponudb ni naročnikova dolžnost, temveč gre za ...

ZJN-3: AKTIVNA LEGITIMACIJA / Verjetnost nastanka škode / Popolnost vlagateljeve ponudbe

Ob upoštevanju prvega odstavka 14. člena ZPVPJN je ustaljena praksa Državne revizijske komisije, da ...

ZJN-3: PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB / Ekonomsko najugodnejša ponudba / Skladnost z zahtevami

naročnik v ničemer ni pojasnil, zakaj je excelova oblika računalniške datoteke zanj tako pomembna oz...

ZJN-3: DOPUSTNOST PONUDBE / Korupcija | Nedovoljeno dogovarjanje

V zvezi z revizijskimi navedbami, da v predmetnem postopku oddaje javnega naročila obstaja sum o kor...

ZJN-3: AKTIVNA LEGITIMACIJA / Interes za dodelitev javnega naročila / Predhodno opozorilo na kršitev

Ker iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izhaja, da je naročnik določbo glede skupnega...

ZJN-3: DEJSTVA IN DOKAZI / Trditveno in dokazno breme

Da bi vlagatelj z navedbo o kršitvi načela enakopravne obravnave ponudnikov, skladno s katerim mora ...

ZJN-3: POSEBNI POGOJ IN ZAVAROVANJE TVEGANJ / Finančno zavarovanje

Naročnik mora tudi pri določanju zavarovanj upoštevati sorazmernost, ki je sicer zahteva, ki je v ZJ...

ZJN-3: POSEBNI POGOJ IN ZAVAROVANJE TVEGANJ / Finančno zavarovanje / Uredba o finančnih zavarovanjih / Finančno zavarovanje za dobro izvedbo

S tem, ko je naročnik v 44. členu osnutka pogodbe določil, da za vse, »kar v tej pogodbi ni posebej ...

ZJN-3: POSEBNI POGOJ IN ZAVAROVANJE TVEGANJ / Finančno zavarovanje / Uredba o finančnih zavarovanjih / Finančno zavarovanje za dobro izvedbo

Ker je unovčevanje zavarovanja za dobro izvedbo vezano na fazo, ko je pogodba že sklenjena in se jo ...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Dokumentacija v zvezi z oddajo naročila / Dodatna pojasnila naročnika / Rok za pojasnila

ZJN-3 glede postavljanja vprašanj ne vsebuje posebnih določb in tako npr. ne določa, kakšen je minim...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Dokumentacija v zvezi z oddajo naročila / Dodatna pojasnila naročnika / Rok za pojasnila

Dolžnost naročnika je, da dodatne informacije oziroma odgovore, ki so jih gospodarski subjekti pravo...

ZJN-3: IZVEDBA S PODIZVAJALCI / Prijava v ponudbi

Ni mogoče soglašati z vlagateljem v tem, da naj ZJN-3 ne bi določal, da ponudnik ne sme celotnega na...

ZJN-3: IZVEDBA S PODIZVAJALCI / Prijava v ponudbi

Državna revizijska komisija zavrnila vlagateljev predlog za predložitev vprašanja Sodišču EU v predh...

ZJN-3: PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB / Ekonomsko najugodnejša ponudba / Skladnost z zahtevami

splošnih izjav o sprejemanju oz. izpolnjevanju vseh pogojev oz. zahtev dokumentacije v zvezi z oddaj...

ZJN-3: PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB / Ekonomsko najugodnejša ponudba / Skladnost z zahtevami

Naročnik v odgovor navaja, da tako iz ponudbe kot iz izjasnitve izbranega ponudnika z dne 3. 7. 2018...

ZJN-3: DEJSTVA IN DOKAZI / Ugotavljanje dejstev / Strokovno ali izvedensko mnenje

Državna revizijska komisija je - brez opredeljevanja do pravočasnosti predlaganega dokaza - kot nepo...

<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 431 | Naslednja  >>

Odpri vse Očisti

Instituti