Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Mnenja in odločbe > Jedra DKOM
 

Jedra odločb Državne revizijske komisije

Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Bistvo vsakega jedra je institut, na katerega se jedro nanaša, saj se uporabniki v praksi pogosto srečujejo s konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznim institutom. Ker Državna revizijska komisija pogosto odloča o več spornih vprašanjih v okviru enega zahtevka za revizijo, ima posamezna odločba lahko tudi več jeder, ki vsako zase predstavi stališče, ki ga je Državna revizijska komisija zavzela o določenem vprašanju oziroma institutu. Besedila jeder so pripravljena tako, da na čim bolj jedrnat način predstavijo bistvo, zato se pogosto besedilo ne ujema natančno z besedilom iz odločitve. Za dobesedno citiranje predlagamo kopiranje besedila neposredno iz odločitve same.

Več o jedrih odločb Državne revizijske komisije in drugih vsebinah s področja javnega naročanja lahko preberete na naročniških straneh.

Za prikaz celotne vsebine je potrebna prijava.
Stran 1 / 417
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 10420)
Izvleček
ZJN-3: DOPUSTNOST PONUDBE / Ustreznost ponudbe

Četudi naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni izrecno navedel, da »enota mere...

ZJN-3: DOPUSTNOST PONUDBE / Ustreznost ponudbe

Na podlagi podatka, da je ponujen komplet, ob umanjkanju podatka o tem, kaj konkretno sestavlja ponu...

ZJN-3: DOPUSTNOST PONUDBE / Ustreznost ponudbe

Klavzula »ključ v roke« se nanaša na določitev pogodbene cene (659. člen OZ), njeno bistvo pa je v t...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Nedopustno / Tehnične specifikacije

Izbrani ponudnik je šele z dopisom z dne 6.12.2017 prvič natančno definiral predmet svoje ponudbe, s...

ZJN-3: POSTOPKI IN POSEBNI NAČINI JAVNEGA NAROČANJA / Posebni načini naročanja / Pridržana javna naročila

Primerjava zakonskih ureditev po ZZRZI in ZSocP pokaže, da ne urejata enake materije. Enako velja za...

ZJN-3: DOPUSTNOST PONUDBE / Zagotovljena sredstva

Enako kot ZJN-3 ne vsebuje določb, ki bi urejale načrtovanje in razporejanje zagotovljenih sredstev ...

ZJN-3: TEMELJNA NAČELA / Načela javnega naročanja / Načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti

Zakonsko določilo, na podlagi katerega kot dopustne ni mogoče oceniti ponudbe, ki presega zagotovlje...

ZJN-3: DOPUSTNOST PONUDBE / Zagotovljena sredstva

Četudi naročnik višine zagotovljenih sredstev ni dolžan objaviti, pa to ne pomeni, da mu je omogočen...

ZJN-3: ODLOČANJE NAROČNIKA O ZAHTEVKU ZA REVIZIJO / Predhodni preizkus revizijskega zahtevka

Zahteva po navedbi oznake naročila ali oznake odločitve naročnika nakazuje na pomen pravilne identif...

ZJN-3: AKTIVNA LEGITIMACIJA / Interes za dodelitev javnega naročila / Predhodno opozorilo na kršitev

Iz vprašanja v obravnavanem primeru ni razbrati zgolj prošnje za pojasnilo, ampak zlasti predlog po ...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Tehnične specifikacije / Pojem in način določitve

Sporna zahteva je sicer povezana s predmetom naročila (letališke avtobuse in potrebo po hlajenju pot...

ZJN-3: MERILA ZA ODDAJO / Nediskriminatornost | sorazmernost | povezanost s predmetom

Na podlagi merila »Motor vozila JE znamke Mercedes-Benz« so ponudniki postavljeni v izrazito neenako...

ZJN-3: ODLOČANJE NAROČNIKA O ZAHTEVKU ZA REVIZIJO / Molk naročnika

Zaradi razveljavitve odločitve o zavrženju zahtevka za revizijo mora naročnik zahtevek za revizijo (...

ZJN-3: PRITOŽBA / Vsebina

Vlagateljeve navedbe, da je naročnik s sklepom z dne 11.1.2018 odločil o izpolnjevanju procesnih pre...

ZJN-3: VPOGLED / V dokumentacijo naročnika

Peti odstavek 35. člena ZJN-3 sicer ne vsebuje izrecne določbe, po kateri bi moral naročnik po sprej...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Dokumentacija v zvezi z oddajo naročila / Razlaga

Razpisna dokumentacija je bila v spornem delu najmanj nejasna in je omogočala različna tolmačenja, z...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Nedopustno / Cena brez DDV na enoto

Vlagatelj je v odgovoru na poziv naročnika pojasnil, da cena za en kos glasila ostaja nespremenjena ...

ZJN-3: AKTIVNA LEGITIMACIJA / Verjetnost nastanka škode / Vzročna zveza

Zahtevek za revizijo je bil vložen zoper ravnanje naročnika v zvezi s preverjanjem in ocenjevanjem p...

ZJN-3: AKTIVNA LEGITIMACIJA / Verjetnost nastanka škode / Ni izkazana verjetnost nastanka škode za vlagatelja

Ker torej poziva naročnika z dne 17. 1. 2018 ni mogoče šteti kot odločitve, s katero bi naročnik v p...

ZJN-3: IZVEDBA S PODIZVAJALCI / Pojem

Tako vsebina del, in sicer izvedba kamnitih zložb, kot tudi zahteva za neposredno plačilo, kažeta na...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Razlogi za izključitev / Obvezni izključitveni razlogi / Plačane obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti

Naročnik tako ni imel podlage, da je ugotovil dopustnost ponudbe izbranega ponudnika, saj je za njeg...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Pojasnjevanje

Izbrani ponudnik je pojasnil vsebino ponudbenega predračuna, že predloženega v ponudbi, in sicer kaj...

ZJN-3: STROŠKI / Drugi izdatki / Vlagatelja

Državna revizijska komisija vlagatelju prav tako ni priznala priglašenih stroškov »povečanje za 10 %...

ZJN-3: PRAVOČASNOST ZAHTEVKA ZA REVIZIJO / Zoper razpisno dokumentacijo / Konkurenčni dialog

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo za oddajo končne ponudbe, ki j...

ZJN-3: PRAVOČASNOST ZAHTEVKA ZA REVIZIJO / Zoper razpisno dokumentacijo / Konkurenčni dialog

Ponudniki morajo v primeru, kadar je rok za oddajo ponudb krajši od desetih delovnih dni, za vložite...

<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 417 | Naslednja  >>

Odpri vse Očisti

Instituti