Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Mnenja in odločbe > Jedra DKOM
 

Jedra odločb Državne revizijske komisije

Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Bistvo vsakega jedra je institut, na katerega se jedro nanaša, saj se uporabniki v praksi pogosto srečujejo s konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznim institutom. Ker Državna revizijska komisija pogosto odloča o več spornih vprašanjih v okviru enega zahtevka za revizijo, ima posamezna odločba lahko tudi več jeder, ki vsako zase predstavi stališče, ki ga je Državna revizijska komisija zavzela o določenem vprašanju oziroma institutu. Besedila jeder so pripravljena tako, da na čim bolj jedrnat način predstavijo bistvo, zato se pogosto besedilo ne ujema natančno z besedilom iz odločitve. Za dobesedno citiranje predlagamo kopiranje besedila neposredno iz odločitve same.

Več o jedrih odločb Državne revizijske komisije in drugih vsebinah s področja javnega naročanja lahko preberete na naročniških straneh.

Za prikaz celotne vsebine je potrebna prijava.
Stran 1 / 420
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 10486)
Izvleček
ZJN-3: AKTIVNA LEGITIMACIJA / Interes za dodelitev javnega naročila

Aktivno legitimacijo v primeru postopka s pogajanji brez predhodne objave ima vsak gospodarski subje...

ZJN-3: AKTIVNA LEGITIMACIJA / Interes za dodelitev javnega naročila

Vlagatelj je gospodarska družba, ki lahko glede na vsebino Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgov...

ZJN-3: VSEBINA ZAHTEVKA ZA REVIZIJO / Odprava pomanjkljivosti / Naknadno plačilo takse

Vlagatelj navaja, da glede na to, da je naročnik v svojih odločitvah zapisal napačni pravni pouk, za...

ZJN-3: PRAVOČASNOST ZAHTEVKA ZA REVIZIJO / Zoper razpisno dokumentacijo / Dodatna pojasnila naročnika

Od uveljavitve ZPVPJN-B obstoječa praksa ni več nujno uporabljiva v polnem obsegu, saj je druga pove...

ZJN-3: PRAVOČASNOST ZAHTEVKA ZA REVIZIJO / Zoper razpisno dokumentacijo / Dodatna pojasnila naročnika

Zožuje se možnost tolmačenja, da so za ugotovitev pravočasnosti zahtevka za revizijo te informacije ...

ZJN-3: PRAVOČASNOST ZAHTEVKA ZA REVIZIJO / Zoper razpisno dokumentacijo / Dodatna pojasnila naročnika

Samo dejstvo, da naj bi pojasnilo odpravljalo dvoumnost navedbe v dokumentaciji v zvezi z oddajo jav...

ZJN-3: PRAVOČASNOST ZAHTEVKA ZA REVIZIJO / Zoper razpisno dokumentacijo / Dodatna pojasnila naročnika

Iz druge povedi iz prvega odstavka 25. člen ZPVPJN je treba tudi razbrati, da če je naročnik spremen...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Računska napaka

V ponudbi izbranega ponudnika, in sicer predračunu, se nahaja pomanjkljivost, ki je po svoji naravi ...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Pisno soglasje

Čeprav je naročnik prejel pisno soglasje izbranega ponudnika, ga ni prejel za vrednost, po kateri je...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Dokumentacija v zvezi z oddajo naročila / Zahteve | Potrebe

Državna revizijska komisija naročnikove odločitve, da potrebuje zgolj vsako drugo dimenzijo oz. veli...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Nedopustno / Tehnične specifikacije

Vlagatelj je v svoji (prvotno podani ponudbi) podrobno specificiral ponujeno blago, ob podaji odgovo...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Enakopravna obravnava ponudnikov

Okoliščina, da ni prišlo do spremembe specifikacij, ki jih je zahteval naročnik, je nerelevantna. Iz...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Dolžnost dodatnega poziva

Od naročnika pa ni upravičeno zahtevati, da bi bil v položaju, ko ponudnik s podanim pojasnilom (dop...

ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Obvezne sestavine / Razlogi za zavrnitev | Obrazložitev

Razlogi za odločitev morajo biti konkretizirani tako, da lahko ponudnik v morebitnem postopku uvelja...

ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Obvezne sestavine / Razlogi za zavrnitev | Obrazložitev

Naročnik obrazložitve zavrnitve vlagateljeve ponudbe ne more nadomestiti s sklicevanjem na obrazloži...

ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Obvezne sestavine / Razlogi za zavrnitev | Obrazložitev

Če naročnik v postopku oddaje javnega naročila prejme le eno dopustno ponudbo, potem je že po naravi...

ZJN-3: ODLOČANJE NAROČNIKA O ZAHTEVKU ZA REVIZIJO / Pravni pouk

Naročnik je v pravnem pouku izpodbijane odločitve napačno navedel, da se zahtevek za revizijo vloži ...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Tehnična in strokovna sposobnost / Reference ponudnika

Presoja, ali je referenčni posel enakovreden tehničnim specifikacijam predmetnega javnega naročila, ...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Dokazovanje / Dokazila, potrdila, ESPD

Četudi naziv te rubrike ESPD obrazca izrecno ne predvideva vpisa funkcije oz. vloge imenovanega stro...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Enakopravna obravnava ponudnikov

Izbrani ponudnik je spremenil ponudbo tudi v delu, ki se nanaša na identiteto subjektov, katerih zmo...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Nedopustno / Objektivna preverljivost obstoja dejstev

Izbrani ponudnik je po poteku roka za predložitev ponudb spremenil zasedbo delovne skupine, razdelit...

ZJN-3: DOPUSTNOST PONUDBE / Ustreznost ponudbe

Upoštevaje, da je naročnik zahteval vpis cene servisne ure, in upoštevaje, da vlagatelj sam priznava...

ZJN-3: AKTIVNA LEGITIMACIJA / Verjetnost nastanka škode / Ni izkazana verjetnost nastanka škode za vlagatelja

Ponudniku, katerega ponudba je bila v postopku oddaje javnega naročila spoznana kot nedopustna, v re...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Dokumentacija v zvezi z oddajo naročila / Dodatna pojasnila naročnika / Rok za pojasnila

Dejstva, da je naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb, ni pa podaljšal tudi roka za postavljanje vp...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Tehnična in strokovna sposobnost / Reference ponudnika

Ponudnik bo v obravnavanem primeru lahko izkazoval usposobljenost bodisi z lastnim ali s »sposojenim...

<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 420 | Naslednja  >>

Odpri vse Očisti

Instituti