Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Mnenja in odločbe > Jedra DKOM
 

Jedra odločb Državne revizijske komisije

Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Bistvo vsakega jedra je institut, na katerega se jedro nanaša, saj se uporabniki v praksi pogosto srečujejo s konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznim institutom. Ker Državna revizijska komisija pogosto odloča o več spornih vprašanjih v okviru enega zahtevka za revizijo, ima posamezna odločba lahko tudi več jeder, ki vsako zase predstavi stališče, ki ga je Državna revizijska komisija zavzela o določenem vprašanju oziroma institutu. Besedila jeder so pripravljena tako, da na čim bolj jedrnat način predstavijo bistvo, zato se pogosto besedilo ne ujema natančno z besedilom iz odločitve. Za dobesedno citiranje predlagamo kopiranje besedila neposredno iz odločitve same.

Več o jedrih odločb Državne revizijske komisije in drugih vsebinah s področja javnega naročanja lahko preberete na naročniških straneh.

Za prikaz celotne vsebine je potrebna prijava.
Stran 1 / 379
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 9471)
Izvleček
ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zadržanju postopka

S sklepom o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se zadržijo nadaljnje aktivnosti v postopku o...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zadržanju postopka

ZPVPJN naročniku ob prejemu zahtevka za revizijo ne prepoveduje le sklenitve pogodbe, temveč mu (raz...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zadržanju postopka

Naročnik bi, glede na fazo postopka oddaje javnega naročila, postopek oddaje javnega naročila lahko ...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Nedopustno / Cena brez DDV na enoto

vlagatelj utemeljeno opozarja, da bi v konkretnem primeru kakršnokoli pojasnjevanje obstoječe ponudb...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Nedopustno / Cena brez DDV na enoto

Kot je zapisala Državna revizijska komisija že v svojih številnih odločitvah, je popis del (ki v obr...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Nedopustno / Cena brez DDV na enoto

Popis del predstavlja jedro ponudbe, iz katerega izhajajo ne le ponujeni proizvodi in storitve pač p...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Nedopustno / Cena brez DDV na enoto

Prav tako se ni mogoče strinjati z naročnikom in izbranim ponudnikom v tem, da je glede na klavzulo ...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Nedopustno / Cena brez DDV na enoto

Cene na enoto so torej pomemben del ponudbe, saj predstavljajo podlago za izstavljanje mesečnih raču...

ZJN-3: STROŠKI / Priglasitev

Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala priglašenega stroška odvetniške storitve za opred...

ZJN-3: PRAVOČASNOST ZAHTEVKA ZA REVIZIJO / Zoper odločitev o oddaji

Ni namreč dopustno enačiti procesnega vprašanja pravočasnosti vložitve vloge, s katero vlagatelj uve...

ZJN-3: PRAVOČASNOST ZAHTEVKA ZA REVIZIJO / Zoper odločitev o oddaji

V primeru, ko se za revizijske navedbe po vsebinski (in ne le formalni) presoji ugotovi, da so v skl...

ZJN-3: AKTIVNA LEGITIMACIJA / Verjetnost nastanka škode / Popolnost vlagateljeve ponudbe

Če bi se vlagateljeve navedbe o zatrjevanih (domnevnih) kršitvah naročnika izkazale za utemeljene in...

ZJN-3: MERILA ZA ODDAJO / Splošno

Namen zahteve po vnaprejšnji jasni, natančni in nedvoumni določitvi meril za oddajo javnega naročila...

ZJN-3: TEMELJNA NAČELA / Načela javnega naročanja / Načelo transparentnosti javnega naročanja

Pri ocenjevanju ponudb mora naročnik uporabiti le tista merila za oddajo javnega naročila, ki so bil...

ZJN-3: MERILA ZA ODDAJO / Splošno

nejasno določeno merilo za oddajo javnega naročila onemogoča, da bi naročnik prejete ponudbe objekti...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Dokumentacija v zvezi z oddajo naročila / Nespoštovanje določb lastne razpisne dokumentacije

Državna revizijska komisija še dodaja, da so utemeljene navedbe vlagatelja, da naročnik s tem, ko je...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Dokumentacija v zvezi z oddajo naročila / Razlaga

Ob upoštevanju, da ZJN-3 termina »pravilna ponudba« ne ureja, je mogoče navedeni termin razumeti na ...

ZJN-3: MERILA ZA ODDAJO / Splošno

Naročnik je z nejasnim in dvoumnim opisom merila za oddajo javnega naročnika, ki ne omogoča medseboj...

ZJN-3: TEMELJNA NAČELA / Načela pravnega varstva / Načelo hitrosti in učinkovitosti

Učinkovito pravno varstvo (9. člen ZPVPJN) postopkov oddaje javnih naročil je namreč lahko zagotovlj...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Pojasnjevanje

Poziv javnega naročnika ponudniku, naj predloži zahtevane izjave in dokumente, načeloma ne sme zadev...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Pojasnjevanje

Poziv naročnika izbranemu ponudniku, naj izpolni in predloži zahtevani dokument (to je »zadnjo verzi...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Nedopustno / Tehnične specifikacije

ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati (med drugim) tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnič...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Očitna napaka / Tehnične specifikacije

za dopustitev dopolnitve ali popravka ponudbe v delu tehničnih specifikacij predmeta javnega naročil...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Očitna napaka

Napaka je namreč očitna le, če jo je v objektivnem smislu moč zaznati na prvi pogled, prima facie, k...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Očitna napaka / Tehnične specifikacije

V okoliščinah konkretnega dejanskega stanja vsebina blaga, storitev oziroma del, ponujenih v postavk...

<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 379 | Naslednja  >>

Odpri vse Očisti

Instituti