Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Mnenja in odločbe > Jedra DKOM
 

Jedra odločb Državne revizijske komisije

Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Bistvo vsakega jedra je institut, na katerega se jedro nanaša, saj se uporabniki v praksi pogosto srečujejo s konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznim institutom. Ker Državna revizijska komisija pogosto odloča o več spornih vprašanjih v okviru enega zahtevka za revizijo, ima posamezna odločba lahko tudi več jeder, ki vsako zase predstavi stališče, ki ga je Državna revizijska komisija zavzela o določenem vprašanju oziroma institutu. Besedila jeder so pripravljena tako, da na čim bolj jedrnat način predstavijo bistvo, zato se pogosto besedilo ne ujema natančno z besedilom iz odločitve. Za dobesedno citiranje predlagamo kopiranje besedila neposredno iz odločitve same.

Več o jedrih odločb Državne revizijske komisije in drugih vsebinah s področja javnega naročanja lahko preberete na naročniških straneh.

Za prikaz celotne vsebine je potrebna prijava.
Stran 1 / 386
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 9629)
Izvleček
ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Obvezne sestavine / Razlogi za zavrnitev | Obrazložitev

Učinkovito pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil je namreč lahko zagotovljeno le, če ima ...

ZJN-3: STROŠKI / Vračilo takse

Za primer sklenitve okvirnega sporazuma se taksa določi ob upoštevanju 76. člena Zakona o izvrševanj...

ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Obvezne sestavine / Razlogi za zavrnitev | Obrazložitev

Ker vlagatelj v postopku pravnega varstva po tem, ko naročnik že odloči o njegovem zahtevku za reviz...

ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Obvezne sestavine / Razlogi za zavrnitev | Obrazložitev

V konkretnem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v odločitvi o zahtevku za re...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Dokazovanje / Dokazila, potrdila, ESPD

V ponudbah izbranih ponudnikov predložene izjave »THE ECO DECLARATION« torej lahko predstavljajo kve...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Enakopravna obravnava ponudnikov

Iz v tem sklepu že izpostavljenega načela enakopravne obravnave ponudnikov izhaja, da se primerljive...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Enakopravna obravnava ponudnikov

V konkretnem primeru je bil vlagatelj v razmerju do drugih (izbranih) ponudnikov v predmetnem postop...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Enakopravna obravnava ponudnikov

Naročnik od drugih izbranih ponudnikov ni zahteval dokazil neodvisnih institucij, za katera v postop...

ZJN-3: TEMELJNA NAČELA / Načela pravnega varstva / Načelo hitrosti in učinkovitosti

Ker že navedena ugotovitev narekuje ugoditev vlagateljevemu revizijskemu zahtevku in razveljavitev o...

ZJN-3: TEMELJNA NAČELA / Načela pravnega varstva / Načelo hitrosti in učinkovitosti

Državna revizijska komisija ni razveljavila celotnega postopka oddaje javnega naročila za izpodbijan...

ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Obvezne sestavine / Razlogi za zavrnitev | Obrazložitev

naročnik razloge za zavrnitev vlagateljeve ponudbe kot nedopustne navedel jasno, nedvoumno in konkre...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Nedopustno

Tovrstno pozivanje namreč skladno z naročnikovo navedbo ne bi bilo niti ekonomično niti smotrno, saj...

ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Obvezne sestavine / Razlogi za zavrnitev | Obrazložitev

Vprašanje, ali je naročnik v konkretnem primeru z opustitvijo poziva ravnal v skladu s predpisi s po...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Nedopustno / Tehnične specifikacije

ravno v primeru, ko bi naročnik postopal tako, kot vlagatelj meni, da bi moral, in bi vlagatelja poz...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Očitna napaka / Tehnične specifikacije

za dopustitev dopolnitve ali popravka dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta ja...

ZJN-3: TEMELJNA NAČELA / Načela pravnega varstva / Načelo hitrosti in učinkovitosti

V posledici navedenih ugotovitev Državna revizijska komisija ni obravnavala vlagateljevih navedb v z...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Nedopustno

Naročnik je nato v obe rekapitulaciji vnesel vrednosti 18.469,50 EUR in 40.214,00 EUR, posledično pa...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Računska napaka

so računske napake le tiste napake, ki nastanejo pri osnovnih računskih operacijah, npr. množenju, s...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Nedopustno / Cena brez DDV na enoto

Ob dejstvu, da je izbrani ponudnik za dva sklopa del ponudil dve različni ceni (ti ceni pa se nanaša...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Računska napaka

Ponudbeni predračun predstavlja jedro ponudbe, iz katerega izhajajo ne le gradbena dela in material,...

ZJN-3: STROŠKI / Drugi izdatki / Vlagatelja

Državna revizijska komisija vlagatelju tudi ni priznala priglašenega stroška odvetniške storitve za ...

ZJN-3: STROŠKI / Drugi izdatki / Izbranega ponudnika

Izbrani ponudnik je zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva. Držav...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Dokumentacija v zvezi z oddajo naročila / Nespoštovanje določb lastne razpisne dokumentacije

naročnik pri ocenjevanju ponudb ni uporabil vnaprej določenih meril za oddajo javnega naročila oz. m...

ZJN-3: PRAVOČASNOST ZAHTEVKA ZA REVIZIJO / Zoper razpisno dokumentacijo / Po poteku roka za oddajo ponudb

Zatrjevane kršitve naročnika vlagatelju tudi niso bile oz. mu niso mogle biti znane pred potekom rok...

ZJN-3: PRAVOČASNOST ZAHTEVKA ZA REVIZIJO / Zoper razpisno dokumentacijo / Po poteku roka za oddajo ponudb

Ker v konkretnem postopku pravnega varstva vlagatelj šele v zahtevku za revizijo, vloženem po poteku...

<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 386 | Naslednja  >>

Odpri vse Očisti

Instituti