Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Mnenja in odločbe > Jedra DKOM
 

Jedra odločb Državne revizijske komisije

Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Bistvo vsakega jedra je institut, na katerega se jedro nanaša, saj se uporabniki v praksi pogosto srečujejo s konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznim institutom. Ker Državna revizijska komisija pogosto odloča o več spornih vprašanjih v okviru enega zahtevka za revizijo, ima posamezna odločba lahko tudi več jeder, ki vsako zase predstavi stališče, ki ga je Državna revizijska komisija zavzela o določenem vprašanju oziroma institutu. Besedila jeder so pripravljena tako, da na čim bolj jedrnat način predstavijo bistvo, zato se pogosto besedilo ne ujema natančno z besedilom iz odločitve. Za dobesedno citiranje predlagamo kopiranje besedila neposredno iz odločitve same.

Več o jedrih odločb Državne revizijske komisije in drugih vsebinah s področja javnega naročanja lahko preberete na naročniških straneh.

Za prikaz celotne vsebine je potrebna prijava.
Stran 1 / 408
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 10200)
Izvleček
ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Obvezne sestavine / Razlogi za zavrnitev | Obrazložitev

ZJN-3 ne vsebuje pravil o določanju zagotovljenih sredstev za oddajo javnega naročila in zato Državn...

ZJN-3: DOPUSTNOST PONUDBE / Zagotovljena sredstva

Ali je takšna naročnikova ocena »pravilna« in ali ocenjena vrednost predmetnega javnega naročila odr...

ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Obvezne sestavine / Razlogi za zavrnitev | Obrazložitev

V novejši praksi, ki v celoti temelji na določbah ZJN-3, je Državna revizijska komisija v sporih o v...

ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Obvezne sestavine / Razlogi za zavrnitev | Obrazložitev

čeprav ZJN-3 objave podatka o zagotovljenih sredstvih ne nalaga, pa vendarle ne gre prezreti, da je ...

ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Zavrnitev vseh ponudb

naročnik je vse prejete ponudbe ocenil kot nedopustne, in sicer zaradi ugotovitve, da presegajo naro...

ZJN-3: STROŠKI / Drugi izdatki / Naročnika

Plača javnega uslužbenca namreč sodi med stroške za delo organa odločanja, katere krije država, delo...

ZJN-3: AKTIVNA LEGITIMACIJA / Interes za dodelitev javnega naročila / Predhodno opozorilo na kršitev

V konkretnem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da se zapis/vprašanje potencialnega ponu...

ZJN-3: AKTIVNA LEGITIMACIJA / Interes za dodelitev javnega naročila / Predhodno opozorilo na kršitev

ni potrebno, da vlagatelj razpolaga s potrdilom oziroma dokazilom o oddanem opozorilu na portal javn...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Tehnične specifikacije / Pojem in način določitve

Ker je torej naročnik ponudnikom omogočil, da ponudijo različne tehnične rešitve, Državna revizijska...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Tehnične specifikacije / Pojem in način določitve

V konkretnem primeru naročnik s podajo (pomanjkljivega) opisa tehničnih specifikacij in predmeta jav...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Tehnične specifikacije / Pojem in način določitve

Državna revizijska komisija dodaja, da sama okoliščina, da je ponudnik oddal svojo ponudbo še ne pom...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Tehnične specifikacije / Pojem in način določitve

zgolj zato, ker je naročnik v zvezi s predmetom javnega naročila navedel osnovne, minimalne zahteve,...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Tehnične specifikacije / Pojem in način določitve

Državna revizijska komisija v tem delu ugotavlja, da je naročnik z zapisom osnovnih, minimalnih tehn...

ZJN-3: TEMELJNA NAČELA / Načela javnega naročanja / Načelo sorazmernosti

Državna revizijska komisija ugotavlja, da so vlagateljeve navedbe, ko zatrjuje, da je določitev tako...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zadržanju postopka

Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko na...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zadržanju postopka

Ker je sklenitev pogodbe, kot že navedeno, po samem zakonu zadržana že na podlagi vložitve zahtevka ...

ZJN-3: TEMELJNA NAČELA / Načela pravnega varstva / Načelo kontradiktornosti

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-153/2017-12 z dne 27.10.2017, upoštevaje načelo ko...

ZJN-3: STROŠKI / Drugi izdatki / Vlagatelja

Zahteva za povrnitev potnih stroškov (ki mora biti specificirana po dejanjih in zneskih, katerih pla...

ZJN-3: STROŠKI / Drugi izdatki / Izbranega ponudnika

Povrnitev stroškov pravnega varstva zahteva tudi izbrani ponudnik v vlogi (vloženi po pooblaščenki) ...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Nedopustno

Vpis nepravilnih (oz. domnevno nerelevantnih) komponent v sporno tabelo ne predstavlja računske napa...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Računska napaka

Vpis nepravilnih (oz. domnevno nerelevantnih) komponent v sporno tabelo ne predstavlja računske napa...

ZJN-3: DEJSTVA IN DOKAZI / Trditveno in dokazno breme

Vlagatelj v zahtevku za revizijo nadalje zatrjuje, da v okviru dobave in vgradnje SV sistema ni potr...

ZJN-3: TEMELJNA NAČELA / Načela javnega naročanja / Načelo enakopravne obravnave ponudnikov

Če bi se lahko izbrani ponudnik šele po poteku roka za oddajo ponudb opredelil, ali je potrebno, gle...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Nedopustno

ne gre spregledati, da bi spreminjaje podatkov v stolpcu F vplivalo na določitev celotnih stroškov k...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Nedopustno

izbrani ponudnik bi s spreminjanjem podatkov v stolpcu K po poteku roka za oddajo ponudb spremenil m...

<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 408 | Naslednja  >>

Odpri vse Očisti

Instituti