Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Mnenja in odločbe > Jedra DKOM
 

Jedra odločb Državne revizijske komisije

Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Bistvo vsakega jedra je institut, na katerega se jedro nanaša, saj se uporabniki v praksi pogosto srečujejo s konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznim institutom. Ker Državna revizijska komisija pogosto odloča o več spornih vprašanjih v okviru enega zahtevka za revizijo, ima posamezna odločba lahko tudi več jeder, ki vsako zase predstavi stališče, ki ga je Državna revizijska komisija zavzela o določenem vprašanju oziroma institutu. Besedila jeder so pripravljena tako, da na čim bolj jedrnat način predstavijo bistvo, zato se pogosto besedilo ne ujema natančno z besedilom iz odločitve. Za dobesedno citiranje predlagamo kopiranje besedila neposredno iz odločitve same.

Več o jedrih odločb Državne revizijske komisije in drugih vsebinah s področja javnega naročanja lahko preberete na naročniških straneh.

Za prikaz celotne vsebine je potrebna prijava.
Stran 1 / 366
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 9140)
Izvleček
ZJN-3: DEJSTVA IN DOKAZI / Ugotavljanje dejstev / Strokovno ali izvedensko mnenje

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da je za ugotovitev oziroma presojo nekaterih dejstev ...

ZJN-3: DEJSTVA IN DOKAZI / Trditveno in dokazno breme

naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni zahteval, da ponudniki izkažejo, da so...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Dokumentacija v zvezi z oddajo naročila / Dodatna pojasnila naročnika

Tudi če bi Državna revizijska komisija še lahko sprejela stališče, da je naročnikova zahteva v zvezi...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Dokumentacija v zvezi z oddajo naročila / Razlaga

Ker naročnik zahteva, da ponudniki izkažejo izvedbo zahtevanih del na objektih zahtevane višine, je ...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Dokumentacija v zvezi z oddajo naročila / Razlaga

tudi če bi sporni referenčni pogoj omogočal različno interpretacijo v zvezi s tem, ali se višina obj...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zahtevku za revizijo

V zvezi z mnenjem družbe IKB, d.o.o., ki ga je vlagatelj priložil vlogi z dne 10.11.2016, in iz kate...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zahtevku za revizijo / Upoštevanje strokovnega mnenja

po presoji Državne revizijske komisije gre pri navedenem zapisu za očitno napako strokovnjaka, saj i...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zahtevku za revizijo / Upoštevanje strokovnega mnenja

strokovnjak jasno in natančno odgovoril na zastavljeno vprašanje, torej na vprašanje, kakšna je bila...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zahtevku za revizijo / Upoštevanje strokovnega mnenja

Iz mnenja izr. prof. dr. A.Š. še izhaja, da dela na spornem objektu ne bi smela šteti kot referenca,...

ZJN-3: DEJSTVA IN DOKAZI / Trditveno in dokazno breme

V obravnavanem primeru vlagatelj svojih pavšalnih navedb, da se izbrani ponudnik sklicuje na referen...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Dokumentacija v zvezi z oddajo naročila / Spreminjanje | dopolnjevanje

Širjenje oziroma oženje ali spreminjanje pomena posamezne zahteve šele po roku za predložitev ponudb...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Ekonomski in finančni položaj / Letni promet

S tem, ko je naročnik štel, da izbrani ponudnik izpolnjuje postavljeni ekonomsko finančni pogoj, ker...

PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Napotki naročniku za pravilno izvedbo postopka

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročnika napotuje, da pre...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zahtevku za revizijo / V | izven meja zahtevka

Državna revizijska komisija ni vsebinsko obravnavala zatrjevanj vlagatelja glede domnevnega prekrška...

ZJN-3: STROŠKI / Priglasitev

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava presežka nad priznanimi stroški za strošek odvetn...

ZJN-3: STROŠKI / Priglasitev

Nadalje vlagatelju ni priznala priglašenih stroškov zahteve za nadaljevanje postopka po tar. št. 40 ...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Očitna napaka

Iz vsebine določbe šestega odstavka 89. člena ZJN-3 izhaja, da predstavlja omenjena zakonska določba...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Očitna napaka / Tehnične specifikacije

Med dele ponudbene vsebine, v katere načeloma že ex lege ni dopustno posegati, sodijo v skladu s šes...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Očitna napaka

morata biti za dopustitev dopolnitve ali popravka ponudbe v delu tehničnih specifikacij predmeta jav...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Očitna napaka

Napaka je namreč očitna le, če jo je v objektivnem smislu moč zaznati na prvi pogled, prima facie, k...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Očitna napaka / Tehnične specifikacije

Položaja, ko ni mogoče ugotoviti, kaj je predmet ponudbe, pa ne gre enačiti s položajem odkritja oči...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Očitna napaka / Tehnične specifikacije

Ker izbrani ponudnik ob navedbi podatka o hitrosti povezave med krmilniki ter diski v vrednosti 13 G...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Očitna napaka / Tehnične specifikacije

Državna revizijska komisija pritrjuje vlagateljevi navedbi, da je naročnik kršil šesti odstavek 89. ...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Napotki naročniku za pravilno izvedbo postopka

Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je razveljavljen, naročni...

ZJN-3: STROŠKI / Vračilo takse

Državna revizijska komisija je glede na navedeno vlagatelju na podlagi 70. člena ZPVPJN kot potrebne...

<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 366 | Naslednja  >>

Odpri vse Očisti

Instituti