IUS-INFO - Strokovna literatura
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Strokovna literatura > Publikacije > Odvetnik
 

Literatura

Stran 1 / 91
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 2257)
Publikacija Članek
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄86

Nova ureditev revizije v ZPP in vrednostni kriterij

Ovčak Kos Maja, Razdrih Žiga, Julij 2018

Ena najpomembnejših novosti zadnje novele Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E) je tudi ponovna reforma revizijskega postopka. To izredno pravno sredstvo naj bi bilo po novi ureditvi v civilnih in gospodarskih sporih omejeno zgolj na t. i. dopuščeno revizijo kot njegovo edino obliko, pri čemer naj bi bila ta v celoti neodvisna od vrednostnega kriterija in pogojena zgolj s kriterijem rešitve pomembneg...
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄86

Najeta pištola ali strankin prijatelj

Rok Čeferin, Julij 2018

Ravnanje odvetnika, s katerim posamezniku krši pravico do obrambe, je v nasprotju z javnim interesom.
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄86

Dileme v primerih odškodninskega prava v zvezi z odgovornostjo za medicinsko napako (3.)

Ovčak Kos Maja, Božič Penko Ana, Julij 2018

V prvem delu prispevka je bila osrednja raziskovalna pozornost namenjena vprašanju pravne opredelitve razmerja med zdravnikom in pacientom ter podlagi odškodninskopravne obveznosti zdravnika, s poudarkom na pomenu razlikovanja pravnih podlag odškodninske odgovornosti. V drugem delu je sledila analiza posameznih predpostavk odškodninske odgovornosti zdravstvene institucije oziroma zdravnika. Tretji...
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄86

Dostojanstvo med sojenjem

Tjaša Strobelj, Julij 2018

Med 25. decembrom 2016 in 15. februarjem 2018 je v Ljubljani v okviru projekta Krepitev procesnih pravic v kazenskih postopkih: učinkovito uresničevanje pravice do odvetnika/pravne pomoči na podlagi Stockholmskega programa potekalo več različnih posvetovanj o zaščiti ranljivih oseb - obdolžencev v predkazenskem in kazenskem postopku. Zaključni posvet je bil 13. junija 2018 na Fakulteti za socialno...
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄86

Enotnost v morebitni stavki je težko dosegljiva

Andrej Razdrih, Julij 2018

Odvetnik iz Ljubljane Roman Završek je bil za predsednika Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) prvič izvoljen 21. aprila 2012. Nasledil je odvetnika Miho Kozinca, ki je OZS predsedoval kar tri mandate. Završek je bil 18. aprila 2015 vnovič izvoljen za predsednika OZS.
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄86

Markuzzijev madež

Hinko Jenull, Julij 2018

Zgodovinarka dr. Mateja Ratej je lani pri založbi Modrijan objavila prvovrstno literarno, pravnozgodovinsko in kriminološko analitično delo, ki temelji na resničnem sodno obravnavanem umoru neidentificiranega mlajšega moškega, katerega truplo je bilo septembra 1920 najdeno iznakaženo ob gozdnem potoku pri Benediktu v Slovenskih goricah. Na podlagi podatkov arhivskih, časopisnih in tiskanih virov i...
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄86

Zastavna pravica

Grega Peljhan, Julij 2018

V zbirki Sodobno stvarno pravo je pred kratkim izšla knjiga Zastavna pravica, pri kateri so kot avtorji sodelovali dr. Nina Plavšak, prof. dr. Renato Vrenčur, prof. dr. Miha Juhart, doc. dr. Gregor Dugar, dr. Blaž Hrastnik, mag. Damjan Orož, dr. Miha Šlamberger in Miha Verčko. Prepričan sem, da je knjiga obvezno branje za vse, ki se kakorkoli ukvarjajo (tudi) z zavarovanji, torej za odvetnike, sod...
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄86

Kosmati krimič

Igor Karlovšek, Julij 2018

Že začeti je težko, ko bi rad povedal vse na hitro in povprek, v eni sapi. Kosmati krimič je večinoma strip, vendar vsebuje tudi prozne sestavke. Še preden je izšel v slovenščini, sta ga avtorja Nejc Juren in Izar Lunaček izdala v angleščini pod naslovom Animal Noir. Ta vsebuje dve temeljni napotili bralcu: najprej gre za izmišljijo, v kateri ni ljudi, je pa, čeprav avtorja večkrat namigneta, da g...
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄86

Pravica do popravka

David Sluga, Julij 2018

Naše pisanje je spodbudila sodna praksa, ki zaradi ozke (v resnici pa preveč »svobodne«) razlage sorazmerno jasnih pravnih norm praktično onemogoča izvrševanje ustavne pravice do popravka. Na kakšen način je prišlo do tega? Če je včasih veljalo, da je lažje (bolj »praktično«) zgolj zanikovati dejstvene navedbe v spornem obvestilu (torej izvajati pravico do popravka v »ožjem smislu«), danes temu ni...
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄86

Ali (še) živimo v pravni državi?

dr. Marko Petek, Julij 2018

V zadevi Koprivnikar proti Sloveniji je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) ugotovilo kršitev temeljnih načel kazenskega prava, in sicer načela, da samo zakon lahko predpiše kazen (nullum crimen et nulla poena sine lege), ter načela, da velja prepoved povratne veljave predpisov. Zakaj si je Slovenija dovolila »tako napako«?
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄86

Kako je nastalo odvetništvo in kdo so bili največji odvetniki antičnega sveta (1. del)

Atila Čokolić, Julij 2018

Pred več kot 50 leti je dr. Dinko Roki v reviji Jugoslavenska advokatura objavil izvrsten članek o začetkih odvetništva in o prvih znanih odvetnikih nasploh, ki je bil v novejši literaturi večkrat citiran. V pol stoletja po objavi njegovega dela je izšlo več drugih prispevkov, ki posredno ali neposredno obravnavajo to temo. V tem prispevku si bom prizadeval podati uvod v zgodovino odvetništva in v...
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄86

Možgani so vrt

Maja Vrhunc, Julij 2018

Ko človek bolje spoznava in ga začne zanimati delovanje lastnih možganov, ga lahko navda občutek prave grške tragedije - nekje iz ozadja vedno preži element samoprecenjevanja vpletenih. Kakšen pogum imamo ljudje, da raziskujemo nekaj tako kompleksnega in tako - no - nerazumljivega. Kakšno samozavest mora imeti človek, da prepričljivo govori o tistih stvareh, ki jih poznamo, zavedajoč se vse naše n...
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄86

Zbornica je uporabila že vsa pravna sredstva

Andrej Razdrih, Julij 2018

Nedavno sta kar dva pomembna člana Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) praznovala častitljivih 80 let.
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄86

Odvetnik in udeležba državljanov pri izvajanju sodne oblasti

doc. dr. Boštjan Tratar, Julij 2018

V kontinentalni Evropi obstaja precej pomislekov o smiselnosti ohranjanja laičnega sodstva kot »nepotrebnega« ostanka »folklore v sodstvu«. Avstrijski odvetnik in profesor kazenskega prava Peter Lewisch pa je v svoji študiji o laičnih sodnikih iz leta 2009 prišel do spoznanja, da laični sodniki niso bolj nesposobni v primerjavi s poklicnimi sodniki (empirično napačnega odločanja jim ni bilo mogoče...
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄86

Nekatere dileme premoženjskih deliktov naše kazenske zakonodaje

dr. Miha Šepec, Julij 2018

Premoženje je pravna dobrina, ki je ključna za delovanje sodobne kapitalistične družbe. Premoženjske pravice so pravni konstrukti, ki pravno niso absolutno varovani (na primer odvzem predmetov lastniku za potrebe kazenskega postopka), morajo pa biti zaščiteni pred neupravičenimi posegi drugih, katerih namen je škodovati imetniku premoženjskih pravic. Ni sporno, da v sodobni družbi premoženje kot p...
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄86

Tradicionalno srečanje na Otočcu

Andrej Razdrih, Julij 2018

Na tradicionalnem srečanju vodstev hrvaške Odvjetničke komore (HOK) in Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) 3. julija 2018 na Otočcu je pogovor tekel o aktualnih temah, ki zanimajo obe zbornici in so pogosto povezane tudi z odnosi, ki jih imata zbornici vsaka s svojimi organi oblasti.
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄86

Pravica do odvetnika in pravne pomoči - stanje, potrebe in priporočila

Vučko Katarina, Kogovšek Šalamon Neža, Hren Timon, Julij 2018

Pravica do odvetnika in pravica do pravne pomoči sta temeljni ustavni pravici, ki obdolžencem zagotavljata učinkovito obrambo v kazenskem in predkazenskem postopku. Zavedajoč se pomena te pravice se je Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije vključil v implementacijo projekta, katerega namen je proučiti stanje na področju dostopa do odvetnika in pravne pomoči ter pripr...
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄86

O delu upravnega odbora OZS

Jana Huč Uršič, Julij 2018

Seja, 15. marec 2018; 1. Kolektivno zavarovanje poklicne odgovornosti odvetnikov; Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) je po izvedbi pogajanj in izbiri najboljšega ponudnika po sklepu upravnega odbora 12. januarja 2018 sklenila krovno pogodbo za kolektivno zavarovanje odvetniške poklicne odgovornosti z zavarovalnico Wiener Stadtische - podružnica v Ljubljani. Omenjena zavarovalnica je 5. marca 2018...
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄86

Dr. Marko Natlačen

Stanislav Fortuna, Julij 2018

Dr. Marko Natlačen je v našem zgodovinskem spominu neoseba, non-person. Rodil se je leta 1886 v Mančah pri Vipavi. Na napačnem kraju in ob napačnem času glede na to, kar se mu je pozneje dogajalo in kar se je dogajalo Primorski. Na napačnem kraju zato, ker ga je odtrga-nje tolikšnega dela rojakov od matičnega naroda najbrž zaznamovalo za vse življenje. Ob napačnem času pa zato, ker je živel v obdo...
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄86

Odvetništvo v Sloveniji 1918-1941

doc. dr. Jelka Melik, Julij 2018

Arhivi hranijo številne dokumente o odvetnikih. Tovrstno arhivsko gradivo najdemo v zelo raznovrstnih fondih, od pravosodnih do zasebnih. Za arhiviste torej ne bo odveč nekaj podatkov o odvetnikih, njihovi dejavnosti, organizaciji in vplivu na družbo.
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄86

Vloga odvetnika v družinskih postopkih

Petruša Jager, Julij 2018

Osnovno vodilo novega Družinskega zakonika (DZ) je načelo otrokove koristi. Pri tem je treba poudariti, da to načelo ne velja zgolj in izključno le za roditelje oziroma za starše, temveč tudi za vse državne organe, izvajalce javnih služb, nosilce javnih pooblastil, organe lokalnih skupnosti ter fizične in druge pravne osebe, ki morajo v vseh dejavnostih in postopkih v zvezi z otrokom skrbeti za ko...
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄86

Civilno medicinsko pravo

dr. Tjaša Strobelj, Julij 2018

Pred kratkim je izšla knjiga Civilno medicinsko pravo, ki jo je napisala profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Viktorija Žnidaršič Skubic. Gre za prvo slovensko monografijo, ki obravnava problematiko hitro razvijajočega se in vse aktualnejšega področja medicinskega prava. Knjiga je razdeljena na dva velika sklopa - sedem poglavij se nanaša na splošna medicinskopravna vprašanja, ...
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄86

Plenarna seja CCBE v Pragi

Klavdija Kerin, Julij 2018

Prva letošnja plenarna seja Svet evropskih odvetniških zbornic (CCBE), ki sem se je udeležila s kolegoma mag. Romanom Završkom in Petjo Plauštajner, je potekala 18. maja 2018 v čudoviti Pragi. Uvodne govore, s katerimi se je seja začela, so predstavili poslanec Evropskega parlamenta, predsednik odbora za pravne zadeve Pavel Svoboda, predsednik mednarodne odvetniške zbornice (IBA) Martin Šolc, gene...
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄86

Statistika

Avtor ni naveden, Julij 2018

1757 odvetnikov, 173 kandidatov, 321 pripravnikov, 212 odvetniških družb in 9 civilnih odvetniških družb
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄86

19. Odvetniška šola

Alenka Košorok Humar, Julij 2018

Globalizacija, digitalizacija, nove tehnologije, kriptovesolje ... Kaj vse nas še čaka? Komaj dojamemo, kaj se dogaja, že je spet vse drugače. Sprememba je edina konstanta naših osebnih in javnih (poslovnih) življenj. Na valovih prejšnjih znanj že segamo po novih - enkrat na leto v tako velikem številu v okviru Odvetniške šole ob mehkem pejsažu portoroškega morja. Naša šola vsako leto znova inspir...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 91 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiOdvetnik
86(31) 85(32) 84(33) 83(36)
82(34) 81(32) 80(35) 79(29)
78(37) 77(25) 76(27) 75(30)
74(32) 73(35) 72(34) 71(32)
70(26) 69(29) 68(33) 67(26)
66(34) 65(27) 64(26) 63(28)
62(32) 61(35) 60(24) 59(28)
58(27) 57(27) 56(43) 55(43)
54(28) 53(30) 52(30) 51(27)
50(26) 49(28) 48(28) 47(35)
46(30) 45(23) 44(19) 43(27)
42(26) 40-41(23) 39(25) 38(24)
Več...

Leto objave

2018(96) 2017(166) 2016(151) 2015(156)
2014(146) 2013(147) 2012(140) 2011(114)
2010(117) 2009(99) 2008(98) 2007(104)
2006(101) 2005(85) 2004(92) 2003(96)
2002(83) 2001(102) 2000(79) 1999(72)
1998(13)

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž