Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Strokovna literatura > Publikacije > Odvetnik
 

Literatura

Stran 1 / 90
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 2226)
Publikacija Članek
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄85

Poročilo o delu OZO Koper

Giani Flego, April 2018

V letu 2017 smo se člani našega območnega zbora sestali na treh rednih sejah. Največ pozornosti smo tudi v lanskem letu namenili problemu vrednosti odvetniške točke, ki je že od leta 2003 dalje nespremenjena, kar je po mnenju večine naših članov nesprejemljivo.
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄85

Izločitev sodnika v civilnem postopku

Anton Panjan, April 2018

Eno temeljnih procesnih jamstev, ki jih zagotavljajo 22. in 23. člen Ustave RS ter 6. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP), je pravica do nepristranskega sodnika. Nepristranskost sodnika in s tem sodišča je tako temeljni pogoj za zakonito in pravilno odločanje sodišč.
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄85

Poročilo o delu OZO Slovenj Gradec

David Pogorevc, April 2018

V letu 2017 so bili sestanki sklicani predvsem zaradi predstavitev kandidatov za odvetnike.
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄85

Poročilo o delu OZO Pomurje

Slavko Fartelj, April 2018

Pomurski območni zbor odvetnikov je obravnaval različno vsebino, povezano z delom odvetnikov.
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄85

Poročilo o delu OZO Celje

Gregor Gregorin, April 2018

V letu 2017 je območni zbor odvetnikov Celje v celoti izpolnjeval svoje pristojnosti glede članov in Odvetniške zbornice Slovenije. Sestali smo se na sedmih srečanjih, na katerih smo poleg izpolnjevanja statutarnih obveznosti razpravljali o sprotni problematiki ter podajali pobude in predloge. Enako aktivno je deloval izvršilni odbor, ki se je sestal na devetih sejah.
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄85

Argumentacija odvetniške vloge

Anton Panjan, April 2018

Ob zaprosilu za nekaj besed o naslovni temi sem se temu hotel na vsak način izogniti; kaj namreč reči odvetnikom, da ne bi izpadlo kritično oziroma še manj kot poduk. Ob tem pa bi se težko izognil bumerangu glede kritik sodniških izdelkov, saj imata odvetniška vloga in sodba sodišča nemalokrat skupne hibe, in sicer preobširnost, nepreglednost in ponavljanje ter šibko jezikovno raven izražanja.
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄85

Poročilo o delu OZO Novo mesto

Majda Štrasner, April 2018

Dolenjski območni zbor odvetnikov, ki šteje 39 članov odvetnikov, se je v letu 2017 sestal na štirih sejah.
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄85

Podjemna pogodba po Obligacijskem zakoniku

dr. Marko Brus, April 2018

Podjemna pogodba je pogodba, ki jo sklepata naročnik in podjemnik. Z njo se podjemnik zavezuje opraviti določen posel. Naročnik se zavezuje k plačilu (619. člen Obligacijskega zakonika - OZ). Že sam OZ primeroma navaja, da se lahko naročnik zaveže k opravi kakšnega telesnega ali umskega posla (619. člen OZ). Če se podjemnik zaveže k izdelavi določene premične stvari, potem mora tvarino (material) ...
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄85

Zadržanje kazni zapora - ustavnopravni vidik

Jaklič Klemen, Setnikar Maša, April 2018

Ko je posameznik zaradi kaznivega dejanja pravnomočno obsojen na kazen zapora, se postavi vprašanje, ali naj bodisi prvostopenjsko sodišče bodisi Vrhovno ali Ustavno sodišče, ki tako sodbo v okviru svojih pristojnosti preizkušata, do končnega preizkusa izvršitev kazni zadrži. Vprašanje je posebej zanimivo v okoliščinah tiste skupine primerov, v katerih pri obsojenih ni šlo za prisotnost katerega o...
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄85

Odvetnik, pravo in družba

Nina Betetto, April 2018

Ta pisni prispevek je nekakšen trailer mojega ustnega predavanja na letošnji Odvetniški šoli. V njem s perspektive sodnice razmišljam o vlogi odvetnika ter o dejstvu in najstvu odvetniškega poklica. Odvetniško poklicno etiko razumem najprej kot zrcalo uporabne etike, torej kot filozofsko kategorijo, ki se ukvarja z moralnimi vprašanji (na primer ali naj odvetnik, da bi dosegel cilj, ki ga želi nje...
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄85

Medicina, pravo in družba - sodobni izzivi in dileme

Tjaša Strobelj, April 2018

Na mariborski univerzi je 23. in 24. marca 2018 potekalo že tradicionalno 27. mednarodno posvetovanje Medicina, pravo in družba, tokrat o sodobnih izzivih v zdravstvu. Namen posveta, ki poteka v organizaciji Zdravniškega društva Maribor, Pravniškega društva Maribor in Pravne fakultete Univerze v Mariboru, je poslušalce seznaniti z novostmi, izzivi in dilemami ter razmejitvami med medicino in pravo...
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄85

Dokazovanje z obremenilnimi pričami v kazenskem postopku - nekateri ključni poudarki za zagovornika

dr. Primož Gorkič, April 2018

Namen tega prispevka je orisati spremembe, ki jih varstvo pravice do neposrednega zaslišanja obremenilnih prič doživlja v zadnjih letih. Te spremembe vnašajo precejšno mero negotovosti - ne samo za obrambo, ampak tudi za sodišče, državnega tožilca in celo policijo. O teh stališčih se je v slovenskem prostoru že pisalo, njihov pomen pa so zaznali tudi pripravljalci predloga novele ZKP-N. Zato morda...
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄85

36. dnevi hrvaških odvetnikov

Alenka Košorok Humar, April 2018

Tema okrogle mize in osrednjega dogodka v okviru 36. dnevov hrvaških odvetnikov, ki so potekali 22. in 23. marca 2018 v Zagrebu, so bili Kodeks odvetniške etike in izzivi današnjega dne. Dneva so se udeležili tudi odvetniki in delegacije številnih evropskih in drugih zbornic.
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄85

Ukrepi za varstvo otrokove koristi po Družinskem zakoniku

mag. Nadja Marolt, April 2018

Družinski zakonik (DZ) je začel veljati 15. aprila 2017, sodišča pa ga bodo začela uporabljati dve leti pozneje, tj. 15. aprila 2019. Z uveljavitvijo DZ se izboljšuje položaj otrok v družinskih razmerjih in zagotavlja učinkovitejše izvajanje načela varovanja koristi otrok. Temu so namenjeni tudi ukrepi za varstvo koristi otroka, ki jih DZ določa in ureja v 7. poglavju. Za izrek ukrepov bodo po nov...
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄85

Poročilo o delu OZO Krško

Klavdija Kerin, April 2018

V letu 2017 smo se člani krškega območnega zbora odvetnikov srečevali na sejah zbora, na katerih smo obravnavali različne aktualne teme, predvsem seveda tiste, ki zadevajo delo odvetnikov in položaj odvetništva v družbi ter stanje v pravosodju nasploh.
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄85

Poročilo o delu OZO Kranj

Anka Kozamernik, April 2018

Gorenjski območni zbor odvetnikov je v letu 2017 izvajal vse aktivnosti, za katere je pristojen po Zakonu o odvetništvu, Statutu OZS in Pravilih delovanja OZO Kranj. Aktivno smo sodelovali z organi OZS in kot vsa leta doslej delovali na strokovnem in družabnem področju.
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄85

O delu upravnega odbora OZS

Tanja Sedušak, April 2018

Seja, 14. november 2017: 1. Dan odvetniške pravne pomoči pro bono: Predsednik Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) mag. Roman Završek je člane upravnega odbora pred sejo pozval k posredovanju predlogov glede izvedbe Dneva odvetniške pravne pomoči pro bono v letu 2017. OZO Ptuj je predlagal, da OZS skliče tiskovno konferenco, na kateri naj pojasni, da letošnjega dneva pro bono ne bo, ker odvetniki ž...
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄85

Premoženjski režim med zakoncema po novem Družinskem zakoniku

dr. Barbara Novak, April 2018

Samo še leto dni nas loči od 15. aprila 2019, ko se bo začel uporabljati novi Družinski zakonik (DZ). S tem dnem bo razveljavljen dosedanji prisilni premoženjski režim, zakoncem pa dana možnost izbire med premoženjskim režimom, ki ga ponuja zakon, in režimom, ki ga ponujata pogodbena svoboda in domišljija strank.
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄85

Kognitivni procesi v odločanju in pogajanjih

Mihael Aleš Jeklič, April 2018

Pogajanja so kompleksna zadeva; pogajalske situacije vsebujejo negotovost in informacijsko asimetrijo, ki ju zapletena medeosebna interakcija sopogajalcev v večini primerov ne razreši, temveč poglobi. Znanstvene raziskave kažejo, da so pogajalski rezultati daleč od tega, kar bi lahko bili. V nadaljevanju se bom osredotočil na kognitivne procese, ki potekajo pri odločanju v pogajanjih, in predstavi...
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄85

Temeljne pravice in vpliv Sodišča EU

dr. Verica Trstenjak, April 2018

Pomen temeljnih pravic v EU in državah članicah je v zadnjih letih vse večji, ne le zaradi novega pravnega vira na tem področju, tj. Listine EU o temeljnih pravicah (Listina), ampak tudi zaradi vse večjega zavedanja o pomenu teh pravic. Tako se tudi odvetniki v praksi vse pogosteje soočajo s problemom uveljavljanja ter kršenja ali zagovarjanja teh pravic. Temeljne pravice so vse pogosteje prisotne...
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄85

Poročilo o delu OZO Maribor

Rija Krivograd, April 2018

Leto je vnovič naokoli in včasih je kar težko spraviti na papir, v suhoparno poročilo vse tiste aktivnosti, ki so jih člani območnega zbor odvetnikov Maribor izvajali v preteklem letu. Redno smo se sestajali in obravnavali vsa aktualna vprašanja o odvetništvu in pravosodju ter reševali vse specifične težave, ki so pestile naš zbor.
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄85

Na mladih svet stoji

Alenka Košorok Humar, April 2018

Naš cilj je postaviti izobraževalni sistem, ki je fleksibilen, po meri odvetnikov in naravnan k ažurnemu spremljanju zakonodaje in sodne prakse ter vsakodnevnih profesionalnih potreb odvetnikov.
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄85

Humanitarni sklad OZS v letu 2017

Veljko Škovrlj, April 2018

V letu 2017 je bilo v humanitarni sklad vplačanih 68.324 evrov (1.477 nakazil), 44 prosilcem pa je bilo izplačanih 73.825 evrov.
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄85

Poročilo o delu OZO Ljubljana

Alenka Košorok Humar, April 2018

V letu 2017 so v ljubljanskem območnem zboru vnovič potekale številne, raznovrstne in zanimive aktivnosti, tako na rednih mesečnih sestankih zbora, ki že tradicionalno potekajo v Modri dvorani Grand hotela Union v Ljubljani, kot tudi zunaj njih.
Naslovnica
Odvetnik, 2018⁄85

Dunajska seja Stalnega odbora CCBE

Plauštajner Konrad, Plauštajner Petja, April 2018

Kot že nekaj let doslej se je tudi dunajska seja Stalnega odbora CCBE 8. februarja 2018 začela s himno Evrope - z Beethovnovo Odo radosti. Prijeten začetek seje je dopolnila dobrodošlica predsednika avstrijske odvetniške zbornice dr. Ruperta Wolffa. Potem se je začelo zares, saj je udeležence seje čakalo kar 22 točk dnevnega reda.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 90 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiOdvetnik
85(32) 84(33) 83(36) 82(34)
81(32) 80(35) 79(29) 78(37)
77(25) 76(27) 75(30) 74(32)
73(35) 72(34) 71(32) 70(26)
69(29) 68(33) 67(26) 66(34)
65(27) 64(26) 63(28) 62(32)
61(35) 60(24) 59(28) 58(27)
57(27) 56(43) 55(43) 54(28)
53(30) 52(30) 51(27) 50(26)
49(28) 48(28) 47(35) 46(30)
45(23) 44(19) 43(27) 42(26)
40-41(23) 39(25) 38(24) 37(26)
Več...

Leto objave

2018(65) 2017(166) 2016(151) 2015(156)
2014(146) 2013(147) 2012(140) 2011(114)
2010(117) 2009(99) 2008(98) 2007(104)
2006(101) 2005(85) 2004(92) 2003(96)
2002(83) 2001(102) 2000(79) 1999(72)
1998(13)

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž