IUS-INFO - Strokovna literatura
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Strokovna literatura > Publikacije > Revus - revija za evropsko ustavnost
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 36)
Publikacija Članek
Naslovnica
Revus - revija za evropsko ustavnost, 2006⁄6

Teror prava: človekove pravice v globalni vojni proti terorizmu

Dominika Švarc, 29.5.2006

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Dominika Švarc, Revus - revija za evropsko ustavnost, 6/2006Uvod Še pred kratkim se nam je zdel napredek v spoštovanju človekove svobode in dostojanstva skoraj samoumeven. Danes pa se zdi kot čas razprodaj temeljnih vrednot: človekovih pravic, mednarodnega prava, demokracije same. V katero smer nas pelje zloglasna »vojna« proti terorizmu? Vprašanje čl...
Naslovnica
Revus - revija za evropsko ustavnost, 2006⁄6

FORMALNA vs. VSEBINSKA DEMOKRACIJA: O VLOGI PRAVNE DRŽAVE V SLOVENIJI

dr. Bojan Bugarič, 29.5.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Bojan Bugarič, Revus - revija za evropsko ustavnost, 6/2006Slovenija je danes članica Evropske unije, zveze držav, ki temelji med drugim na spoštovanju demokracije, človekovih pravic in pravne države. Vsa ta načela so zapisana tudi v slovenski ustavi. Kljub temu se je težko izogniti vprašanju, ali in koliko Slovenija tudi dejansko spoštuje opisana načela. V...
Naslovnica
Revus - revija za evropsko ustavnost, 2006⁄6

Vsebina »Revus« 6/2006

Avtor ni naveden, 29.5.2006

Ostalo

, Revus - revija za evropsko ustavnost, 6/2006stran 7 Formalna in vsebinska demokracija: o vlogi pravne države v Sloveniji Bojan Bugarič 1. IN MEDIAS - LEKCIJE IZ PRAVOSODNIH UREDITEV stran 13 O treh modelih sodniškega nadzora, razpravljanja in pravosodne legitimnosti Mitchel Lasser stran 57 Vloga Kasacijskega sodišča v francoskem ...
Naslovnica
Revus - revija za evropsko ustavnost, 2006⁄6

O treh modelih sodniškega nadzora, razpravljanja in pravosodne legitimnosti:

Mitchel Lasser, 29.5.2006

Sodišča

Mitchel Lasser, Revus - revija za evropsko ustavnost, 6/2006O treh modelih sodniškega nadzora, razpravljanja in pravosodne legitimnosti: Sodišče Evropskih skupnosti, francosko Kasacijsko sodišče in Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike 1 1. Uvod S primerjavo ustaljenih načinov argumentiranja na Sodišču Evropskih skupnosti v Luksemburgu, francoskem K...
Naslovnica
Revus - revija za evropsko ustavnost, 2006⁄6

Ustavnosodna presoja mednarodnih pogodb

Mirjam Škrk, 29.5.2006

Ustavno sodišče, Zunanje zadeve in diplomacija

Mirjam Škrk, Revus - revija za evropsko ustavnost, 6/20061. Uvod Sklenitev mednarodne pogodbe je pravni posel mednarodnega prava, s katerim se ena ali več držav ali drugih subjektov mednarodnega prava dogovori o določeni mednarodni obveznosti. Opredelitev pojma mednarodna pogodba (ang. treaty, fr. traité) je v prakso držav uvedla Dunajska konvencija o ...
Naslovnica
Revus - revija za evropsko ustavnost, 2006⁄6

Vloga Kasacijskega sodišča v francoskem pravnem sistemu

Tanja Petelin, 29.5.2006

Sodišča

Tanja Petelin, Revus - revija za evropsko ustavnost, 6/2006Članek.
Naslovnica
Revus - revija za evropsko ustavnost, 2006⁄6

Pregled sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice glede pravice do molka

Zarja Čibej, 29.5.2006

Človekove pravice, Kazenski postopek

Zarja Čibej, Revus - revija za evropsko ustavnost, 6/20061. Uvod Namen tega prispevka je osvetlitev sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju: ESČP) glede pravice do molka ter ocena ustreznosti slovenske kazenskopravne ureditve in prakse slovenskih sodišč v luči pravil, ki jih je razvilo ESČP. Ta pravila namreč za države podp...
Naslovnica
Revus - revija za evropsko ustavnost, 2005⁄5

Povzetki in predstavitve avtorjev

Avtor ni naveden, 24.11.2005

Ostalo

, Revus - revija za evropsko ustavnost, 5/2005Zarja Čibej: Miranda: ustavna pravica ali ne? Avtorica v prispevku analizira razvoj mirande v ZDA od leta 1966 do danes in primerja današnjo ameriško mirando s slovensko. V prispevku zagovarja stališče, da je bistvena razlika med njima v tem, da ima slovenski kazenski postopek dve mirandi, amerišk...
Naslovnica
Revus - revija za evropsko ustavnost, 2005⁄5

Povzetki in predstavitve avtorjev

Avtor ni naveden, 24.11.2005

Ostalo

, Revus - revija za evropsko ustavnost, 5/2005Zarja Čibej je pred kratkim dokončala magistrski študij prava na University of Chicago Law School, kjer je pridobila naziv Masters of Laws (LL. M.). V letu 2004 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani diplomirala cum laude z diplomsko nalogo Dokazno kazensko pravo v praksi Evropskega sodišča za...
Naslovnica
Revus - revija za evropsko ustavnost, 2005⁄5

Lukenda proti Sloveniji (predstavitev sodbe v zadevi št. 23032/02)1

Mateja Rus, 24.11.2005

Človekove pravice

Mateja Rus, Revus - revija za evropsko ustavnost, 5/2005Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je 6. oktobra 2005 v zadevi Lukenda proti Sloveniji obsodilo državo zaradi kršitve prvega odstavka 6. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (v nadaljevanju Konvencija), ki med drugim zagotavlja pravico do poštenega s...
Naslovnica
Revus - revija za evropsko ustavnost, 2005⁄5

Ustavnopravne meje referendumske demokracije

Andraž Teršek, 24.11.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Andraž Teršek, Revus - revija za evropsko ustavnost, 5/2005Ob odločbi US RS št. U-I-111/04-21 in »Primeru džamija« Andraž Teršek 1 1. O predmetu Ustavno sodišče RS (v nadaljevanju: US in Sodišče) se je v odločbi št. U-I-111/04-21 soočilo z zahtevo za ustavnosodno presojo Sklepa o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopol...
Naslovnica
Revus - revija za evropsko ustavnost, 2005⁄5

Dvojna predramitev za slovensko oblast: Odprava kršitev pravice do sojenja v razumnem roku – kako naprej?

Saša Zagorc, 24.11.2005

Obligacije

Saša Zagorc, Revus - revija za evropsko ustavnost, 5/20051. Dve sodbi na en mah Šestega oktobra 2005 se je zgodilo to, kar so mnogi v Sloveniji pričakovali že dalj časa. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v zadevi Lukenda proti Sloveniji (št. 23032/02) izreklo, da sta bili kršeni pravica do sojenja v razumnem roku1 in pravica do učinkovitega...
Naslovnica
Revus - revija za evropsko ustavnost, 2005⁄5

Avtonomija univerze v luči slovenske in evropske ustave ter bolonjske deklaracije

Albin Igličar, 24.11.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Albin Igličar, Revus - revija za evropsko ustavnost, 5/20051. Določbo slovenske ustave o zagotavljanju avtonomnosti univerze in drugih visokih šol, ki poleg tega določa, da način njihovega financiranja ureja zakon,1 bi bilo mogoče v izhodišču razlagati zelo dobesedno oziroma restriktivno. Takšna razlaga bi vodila do pravice in dolžnosti (državne) univerze, ...
Naslovnica
Revus - revija za evropsko ustavnost, 2005⁄5

Meddržavno sodišče v Haagu ni pristojno odločati o zakonitosti uporabe sile v sporu med Srbijo in Črno goro ter članicami Nata

Miša Zgonec-Rožej, 24.11.2005

Sodišča

Miša Zgonec-Rožej, Revus - revija za evropsko ustavnost, 5/2005Meddržavno sodišče v Haagu (v nadaljevanju sodišče) je v postopku glede predhodnih ugovorov 15. decembra 2004 soglasno odločilo, da ni pristojno odločati o zahtevah Srbije in Črne gore zoper osem članic Nata: Belgijo, Kanado, Francijo, Nemčijo, Italijo, Nizozemsko, Portugalsko in Veliko Britanijo.1 ...
Naslovnica
Revus - revija za evropsko ustavnost, 2005⁄5

Miranda: ustavna pravica ali ne?

Zarja Čibej, 24.11.2005

Človekove pravice, Kazenski postopek

Zarja Čibej, Revus - revija za evropsko ustavnost, 5/20051. Uvodno - kaj se dogaja z Mirando? Leta 1966 je Vrhovno sodišče ZDA sprejelo eno izmed svojih najbolj znanih in najpogosteje kritiziranih odločitev, s katero je ob odvzemu prostosti osumljencem kaznivih dejanj uvedlo obvezen pouk, ki je s svojo značilno začetno frazo dobro znan tudi vsem ljubitel...
Naslovnica
Revus - revija za evropsko ustavnost, 2005⁄5

Table of Contents »REVUS« 5/2005

Avtor ni naveden, 24.11.2005

Ostalo

, Revus - revija za evropsko ustavnost, 5/20051. In medias Miranda: A Constitutional Right? Zarja Čibej 2. Constitutional Law-making Constitutional Limits of Referendum Democracy - On the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Slovenia U-I-111/04-21 and the “Mosque Case” Andraž Teršek 3. International Judiciary Judgm...
Naslovnica
Revus - revija za evropsko ustavnost, 2005⁄5

Ustavno načelo demokratičnosti: lobiranje kot praktičen vidik participativne demokracije v informacijski dobi

Polona Pičman-Štefančič, 24.11.2005

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Polona Pičman-Štefančič, Revus - revija za evropsko ustavnost, 5/20051. Uvod Trendi upadajoče volilne udeležbe, šibkost aktivne državljanske kulture in slabitev interesa za politično udejstvovanje so močno okrnili uspešnost delovanja tradicionalnih demokratičnih sistemov. Med stalnimi področji, ki spremljajo razvoj sodobnih družbenih ureditev, je posledično tudi vpr...
Naslovnica
Revus - revija za evropsko ustavnost, 2005⁄5

Synopses and Authors' Shorts Biographies

Avtor ni naveden, 24.11.2005

Ostalo

, Revus - revija za evropsko ustavnost, 5/2005Zarja Čibej: Miranda: A Constitutional Right? The author analyzes and discusses the development of the American miranda from 1966 until today and compares it with the Slovene miranda. She argues that the main difference between them is in the conditions under which miranda applies and in the const...
Naslovnica
Revus - revija za evropsko ustavnost, 2005⁄5

Povzetki in predstavitve avtorjev (v angleščini)

Avtor ni naveden, 24.11.2005

Ostalo

, Revus - revija za evropsko ustavnost, 5/2005Zarja Čibej She has recently finished her postgraduate studies in law at the University of Chicago Law School, where she received her Masters of Laws degree (LL.M.). She has graduated cum laude from the Faculty of Law at the University of Ljubljana in 2004 with the thesis entitled »Evidence Law in ...
Naslovnica
Revus - revija za evropsko ustavnost, 2005⁄5

Vsebina »REVUS« 5/2005

Avtor ni naveden, 24.11.2005

Ostalo

, Revus - revija za evropsko ustavnost, 5/20051. In medias Miranda: ustavna pravica ali ne? Zarja Čibej 2. Ustavnosodno pravotvorje Ustavnopravne meje referendumske demokracije - Ob odločbi US RS št. U-I-111/04-21 in »Primeru džamija« Andraž Teršek 3. Mednarodnopravno sodstvo Meddržavno sodišče v Haagu ni pristojno odločati o zakon...
Naslovnica
Revus - revija za evropsko ustavnost, 2005⁄5

Quis custodiet ipsos custodies? - Pravica do poštenega sojenja pred ustavnimi sodišči

Matija Longar, 24.11.2005

Ustavno sodišče

Matija Longar, Revus - revija za evropsko ustavnost, 5/2005Ena temeljnih človekovih pravic je pravica do poštenega sojenja, ki jo varuje 6. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Konvencija). Člena 1 in 35 Konvencije nalagata državam podpisnicam dolžnost, da zagotovijo učinkovito varstvo temeljnih človekovih pravic in s...
Naslovnica
Revus - revija za evropsko ustavnost, 2005⁄4

Vsebina »REVUS – revija za evropsko ustavnost« 04/2005

Avtor ni naveden, 1.4.2005

Ostalo

, Revus - revija za evropsko ustavnost, 4/2005UVODNIK Smiselno bi bilo odpraviti predhodni referendum Igor Kaučič 1. USTAVNOSODNO PRAVOTVORJE Razlagalne odločbe Ustavnega sodišča RS - z izrecno ustavno podlago?! Andrej Kristan Pravni interes za ustavnosodno presojo zakonov in drugih predpisov Sebastian Nerad 2. NEPOSREDNA DEMOKRA...
Naslovnica
Revus - revija za evropsko ustavnost, 2005⁄4

Table of Contents »REVUS – european constitutionality review« 04/2005

Avtor ni naveden, 1.4.2005

Ostalo

, Revus - revija za evropsko ustavnost, 4/2005It would be Reasonable to Abolish Precursive Referendum Igor Kaučič 1. Constitutional Law-making Interpretative Decisions of the Constitutional Court of the Republic of Slovenia - With Explicit Constitutional Basis Andrej Kristan Legal Standing for the Constitutional Review of Statutes and ...
Naslovnica
Revus - revija za evropsko ustavnost, 2005⁄4

SMISELNO BI BILO ODPRAVITI PREDHODNI REFERENDUM

dr. Igor Kaučič, 1.4.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Igor Kaučič, Revus - revija za evropsko ustavnost, 4/2005Že večkrat sem zapisal, da je naša pravna ureditev referenduma dokaj pomanjkljiva in tudi neustrezna, kar še zlasti velja za predhodni zakonodajni referendum. Uporaba tega referenduma, ki ga v tej obliki drugi sistemi ne poznajo, je v praksi pokazala vrsto slabosti, povzročala je težave in zaplete, ...
Naslovnica
Revus - revija za evropsko ustavnost, 2005⁄4

Kje je meja novinarske presoje dejanj sodnega funkcionarja? – Sodba ESČP v zadevi Perna proti Italiji

Saša Zagorc, 1.4.2005

Človekove pravice, Javno obveščanje

Saša Zagorc, Revus - revija za evropsko ustavnost, 4/2005Kje je meja svobode medijev? Sme novinar zapisati vrednostne sodbe brez kakršnekoli utemeljitve z dokazi oziroma vsaj z indici? Je dolžan sodni funkcionar1 sprejeti enako novinarsko kritiko kot vsi drugi državljani? Se ta standard za sodne funkcionarje razlikuje od standarda, ki velja za politike? K...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiRevus - revija za evropsko ustavnost
6(7) 5(14) 4(15)

Leto objave

2006(7) 2005(29)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ DĐEFGHI JK L MN OP QR SŠ T UVWXYZ Ž