IUS-INFO - Judikati Vrhovnega sodišča RS - SOVS
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Sodna praksa > SOVS > Cpg
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 76)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep Cpg 7/2018 izločitev sodnikov višjega sodišča - odklonitveni razlog - nezadovoljstvo z delom sodnika - nezadovoljstvo stranke z odločitvijo v drugem sporu Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.8.2018
VSRS Sklep Cpg 5/2018 priznanje izvršljivosti arbitražne odločbe - postopek pred arbitražo - materialno procesno pravo - izvedba glavne obravnave - pridržek javnega reda Gospodarski oddelek ARBITRAŽNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.8.2018
VSRS Sklep Cpg 4/2018 priznanje in izvršitev tuje arbitražne odločbe - uporaba ZMZPP - razlogi za zavrnitev - predlog - obvezne priloge - nerazumljivost izreka - neveljavna valuta - obrazložitev arbitražne odločbe - vzajemnost - arbitražni dogovor - načelo avtonomije strank - prekoračitev pristojnosti arbitražnega sodišča Gospodarski oddelek ARBITRAŽNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 5.6.2018
VSRS Sklep Cpg 3/2018 izvršitev tuje sodne odločbe - zavrnitev izvršitve - odločba estonskega sodišča - pravica do obrambe - začetek postopka za izpodbijanje sodne odločbe - izpodbijanje odločbe v državi članici izvora - Uredba 1215/2012 (Bruselj I bis) Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 10.4.2018
VSRS Sklep Cpg 2/2018-3 priznanje tujega postopka izredne uprave (kot tujega postopka zaradi insolventnosti) - materialna konsolidacija - načelo enakega obravnavanja upnikov - javni red - pridržek javnega reda Gospodarski oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 14.3.2018
VSRS Sklep Cpg 1/2018 priznanje in izvršitev tuje arbitražne odločbe - pravica do sodelovanja v postopku - vročitev odločbe - vročitev nepooblaščeni osebi - seznanitev z odločbo Gospodarski oddelek ARBITRAŽNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 6.2.2018
VSRS Sklep Cpg 3/2017 razglasitev izvršljivosti tuje sodne odločbe - Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 (Bruseljska uredba I) - italijanska sodna odločba - odločba pritožbenega sodišča - izvršilni naslov - opredeljenost (vsebina) izvršilnega naslova - nepopolna ali zmotna ugotovitev dejanskega stanja Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 26.10.2017
VSRS Sklep Cpg 2/2017 priznanje tuje sodne odločbe - dvostranska pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško - hrvaško pravo - prisilna poravnava - sklep o odobritvi prisilne poravnave - možnost sodelovanja stranke v postopku - pravni interes za priznanje tuje sodne odločbe Gospodarski oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 26.10.2017
VSRS Sklep Cpg 5/2017 priznanje tuje sodne odločbe - priznanje izvršljivosti tuje sodne odločbe - javni red - pridržek javnega reda - pravica do sodelovanja v postopku - vročitev sodbe - fikcija vročitve - klavzula pravnomočnosti - ugovor krajevne pristojnosti - obstoj izključne krajevne pristojnosti - spor iz pogodbenega razmerja - zmotna uporaba materialnega prava Gospodarski oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 22.9.2017
VSRS Sklep Cpg 4/2017 priznanje tujega postopka zaradi insolventnosti - varstvo upnikov - ugovor zoper sklep o priznanju tuje sodne odločbe - objava sklepa o priznanju tujega postopka o insolventnosti - sprememba ali odprava posledic priznanja tujega postopka o insolventnosti - rok za vložitev predloga - zavrženje predloga - razveljavitev klavzule o pravnomočnosti - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Gospodarski oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 22.9.2017
VSRS Sklep Cpg 1/2017 priznanje tuje arbitražne odločbe - javni red - pridržek javnega reda - mednarodni javni red - pravo Republike Belorusije - kogentna določba - pogodbena kazen - denarna obveznost Gospodarski oddelek ARBITRAŽNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 17.5.2017
VSRS Sklep Cpg 13/2016 popravni sklep - očitna pisna pomota - izpuščeno besedilo odločbe Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 24.1.2017
VSRS Sklep Cpg 10/2016 žalitev sodišča v vlogi - denarna kazen - kaznovanje pooblaščenca Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.11.2016
VSRS Sklep Cpg 12/2016 priznanje tuje sodne odločbe - stroški postopka - stroški zastopanja - odvetnik Gospodarski oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 26.10.2016
VSRS Sklep Cpg 11/2016 priznanje izvršljivosti tuje sodne odločbe - avstrijska sodba - prevod sodbe - kršitev načela kontradiktornosti - prekinitev postopka - vložitev rednega pravnega sredstva Gospodarski oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 30.8.2016
VSRS Sklep Cpg 7/2016 priznanje izvršljivosti tuje sodne odločbe - hrvaška odločba - Uredba 44/2001 - zakonske zamudne obresti - sporazum o krajevni pristojnosti - spor iz poslovanja - podružnica - javni red Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 15.7.2016
VSRS Sklep Cpg 8/2016 priznanje tuje arbitražne odločbe - sposobnost stranke - sklenitev arbitražnega sporazuma - zastopanje - pooblastilo za sklenitev arbitražnega sporazuma - pooblastilo po zaposlitvi Gospodarski oddelek ARBITRAŽNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 15.7.2016
VSRS sklep Cpg 5/2016 sodna poravnava - zahtevek, s katerim stranke ne morejo razpolagati - nedovoljena razpolaganja - prisilni predpisi - prodaja premoženja stečajnega dolžnika - zmanjšanje stečajne mase - izločitev sodnika Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 20.5.2016
VSRS sklep Cpg 6/2016 izločitev sodnika - pravni interes Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.4.2016
VSRS sklep Cpg 10/2015 priznanje tuje sodne odločbe - priznanje sklepa o izvršbi - Uredba Bruselj I - javni red - arbitražna klavzula - vročitev listin Gospodarski oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 24.2.2016
VSRS sklep Cpg 8/2015 razglasitev izvršljivosti tuje sodne odločbe - razlogi za zavrnitev - vložitev pravnega sredstva v državi članici izvora - prekinitev postopka Gospodarski oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 28.10.2015
VSRS sklep Cpg 6/2015 priznanje in izvršitev tuje sodne odločbe - odločba italijanskega sodišča - vsebina tuje sodne odločbe - javni red - razlogi za zavrnitev priznanja Gospodarski oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 29.9.2015
VSRS sklep Cpg 7/2015 priznanje izvršljivosti tuje sodne odločbe - roki - računanje rokov - rok, določen v mesecih Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 29.9.2015
VSRS sklep Cpg 4/2015 priznanje tuje sodne odločbe - Uredba ES 44/2001 (Bruseljska uredba I) - odločba italijanskega sodišča - javni red - izvršljivost odločbe sodišča druge stopnje - sklep o stroških postopka - pravica do udeležbe v postopku - pravica do izjave v postopku Gospodarski oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE 29.9.2015
VSRS sklep Cpg 5/2015 priznanje tuje sodne odločbe - pridržek javnega reda - neuporaba iste določbe v dveh primerljivih postopkih - procesni javni red - obstoj vzajemnosti Gospodarski oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 29.9.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A B C ČDEFGHIJKLM N O P RS ŠTU VZŽ

Datum seje

2018(6) 2017(6) 2016(8) 2015(8)
2014(5) 2013(3) 2012(4) 2011(5)
2010(8) 2009(2) 2008(7) 2007(2)
2006(6) 2004(5) 2003(1)

Oddelki

Civilni oddelek(1) Gospodarski oddelek(75)

Vpisniki

< VsiCpg

Instituti / Izbor najpogostejših

priznanje tuje sodne odločbe(24) javni red(20) priznanje izvršljivosti tuje sodne odloč...(10) pridržek javnega reda(6) razglasitev izvršljivosti tuje sodne odl...(5) priznanje tuje arbitražne odločbe(4) načelo kontradiktornosti(4) italijanska sodna odločba(4) uporaba določil Uredbe ES št. 44/2001(4) priznanje in izvršitev tuje arbitražne o...(4) denarna kazen(4) žalitev sodišča v vlogi(4) kaznovanje stranke v postopku(3) Bruseljska uredba I(3) odločba italijanskega sodišča(3) priznanje in izvršitev tuje sodne odločb...(3) zavrženje pritožbe(3) možnost sodelovanja v postopku(3) dokazno breme(3) vzajemnost(3) izločitev sodnika(2) odklonitveni razlog(2) obrazložitev arbitražne odločbe(2) razglasitev izvršljivosti(2) informacije javnega značaja(2) evropski izvršilni naslov(2) potrdilo o pravnomočnosti in izvršljivos...(2) pravica do pravnega sredstva(2) predpostavke pravice do pregleda spisa(2) avtentična razlaga zakona(2) pravica do izjave v postopku(2) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(2) načelo javnosti sojenja(2) pravica do sodelovanja v postopku(2) pravnomočnost sodne odločbe(2) načelo enakega varstva pravic(2) priznanje izvršljivosti arbitražne odloč...(2) pregled in prepis sodnega spisa(2) opravičena korist(2) prekinitev postopka(2)