IUS-INFO - Judikati Vrhovnega sodišča RS - SOVS
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Sodna praksa > SOVS > 1999
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 58
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 1446)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
Sodba I Ips 236/1999 pripor - ponovitvena nevarnost - podaljšanje pripora - uporaba milejšega ukrepa - domneva nedolžnosti Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 29.12.1999
Sodba I Ips 147/1999 vzgojni ukrepi - sprememba vzgojnega ukrepa zaradi neizvrševanja - ponovno odločanje o vzgojnih ukrepih Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO 29.12.1999
Sklep I Up 1141/1999 začasna odredba - pravni interes za vložitev zahteve Upravni oddelek UPRAVNI SPOR - LASTNINJENJE 29.12.1999
Sklep I Up 1113/1999 začasna odredba - pogoji za izdajo začasne odredbe - presoja verjetno izkazanih hujših škodljivih posledic Upravni oddelek UPRAVNI SPOR - LASTNINJENJE 29.12.1999
Sklep I Up 1112/1999 lastninsko preoblikovanje podjetja - zavarovanje pravic bivših lastnikov - predlog za izdajo začasne odredbe - pogoj verjetno izkazanih hujših škodljivih posledic Upravni oddelek UPRAVNI SPOR - DENACIONALIZACIJA 29.12.1999
Sodba in sklep II Ips 178/1999 povrnitev negmotne škode - denarna odškodnina - telesne bolečine - strah - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.12.1999
Sodba III Ips 144/1999 izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - oblikovanje tožbenega zahtevka Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 23.12.1999
Sodba III Ips 158/1998 stavbna zemljišča - prenos pravice uporabe - lastninska pravica na nepremičninah - pojem tuje pravne osebe - ničnost prodajne pogodbe Gospodarski oddelek STVARNO PRAVO - USTAVNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 23.12.1999
Sklep I Up 1139/1999 začasna odredba - pristojbina za uporabo radijskih frekvenc Upravni oddelek UPRAVNI SPOR - TELEKOMUNIKACIJE 23.12.1999
Sodba III Ips 59/1999 vlaganja tujih pravnih oseb - pojem tujega vlagatelja - omejitve svobodne gospodarske pobude - javna korist Gospodarski oddelek USTAVNO PRAVO - DAVKI - CARINE 23.12.1999
Sodba II Ips 254/1999 povrnitev negmotne škode - pravno priznana škoda - neznatna škoda Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 23.12.1999
Sodba II Ips 218/1999 povrnitev negmotne škode - višina denarne odškodnine - kriteriji za odmero odškodnine - enotna sodna praksa - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti - primarni strah - sekundarni strah Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 23.12.1999
Sodba II Ips 225/1999 pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje lastninske pravice na nepremičnini - dobroverna posest - prposestvovalna doba - načelno pravno mnenje - revizija - izpodbijanje dokazne ocene v reviziji Civilni oddelek STVARNO PRAVO - ODZ - CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.12.1999
Sodba in sklep II Ips 282/1999 povrnitev gmotne in negmotne škode - pravična denarna odškodnina - telesne bolečine - strah - stroški v zvezi z zdravljenjem - revizija - dovoljenost revizije - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja kot revizijski razlog - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije - zamudne obresti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 23.12.1999
Sklep III Ips 163/1998 najem poslovnih prostorov - odpoved najemne pogodbe solastniku predmeta najema - tožba na izpraznitev Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 23.12.1999
Sodba II Ips 344/1999 posojilne pogodbe - posredniška pogodba - pogodba o zastopanju - navidezna pogodba Civilni oddelek POGODBENO PRAVO 23.12.1999
Sodba II Ips 119/1999 povrnitev gmotne škode v primeru telesne poškodbe ali prizadetega zdravja - popolna odškodnina - izgubljeni zaslužek - pretekla škoda - bodoča škoda - odškodnina v obliki denarne rente - sprememba prisojene odškodnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 23.12.1999
Sodba III Ips 106/1998 nelojalna konkurenca Gospodarski oddelek NELOJALNA KONKURENCA 23.12.1999
Sodba in sklep III Ips 118/1998 oškodovanje družbene lastnine - pristojnost Agencije RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij - plačilo kupnine - zamudne obresti - pobot - zapadlost terjatev - vrnitev posojila Gospodarski oddelek LASTNINJENJE - OBLIGACIJSKO PRAVO 23.12.1999
Sodba in sklep II Ips 253/1999 prodajna pogodba - učinki razdrte pogodbe - vračilo kupnine - zavrnitev delne izpolnitve - položitev dolgovane stvari pri sodišču - zamudne obresti - prepoved zlorabe pravic Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.12.1999
Sodba II Ips 233/1999 povrnitev negmotne škode - denarna odškodnina - telesne bolečine - strah - enotna sodna praksa Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 23.12.1999
Sodba III Ips 98/1999 ničnost razpolaganja po členu 50 ZLPP - pravna narava soglasja po členu 44/2 ZLPP - posledica izostanka soglasja - lastninska pravica na nepremičnini - lastninska pravica na premičnini - pridobitev s pravnim poslom - pridobitni način - odstop od pogodbe Gospodarski oddelek LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 23.12.1999
Sodba II Ips 209/1999 pogodba o delu - določitev plačila (pogodbena cena) - dokazi in izvajanje dokazov - izvedenci - založitev stroškov za izvedenca Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.12.1999
Sklep III Ips 161/1998 obnova postopka - nova dejstva in novi dokazi - izvedenci - zmotna uporaba materialnega prava Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.12.1999
Sodba III Ips 110/1999 avtorsko pravo - avtorsko delo - tehnične skice - zbirke - katalogi - materialne avtorske pravice Gospodarski oddelek PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 23.12.1999
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 58 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

AB C ČD EFG HI J K L M N O P R S ŠT U VZ Ž

Datum seje

< Vsi
1999(1446)
> Januar(119) > Februar(131) > Marec(144) > April(125) > Maj(146) > Junij(128) > Julij(73) > Avgust(43) > September(129) > Oktober(114) > November(149) > December(145)

Oddelki

Civilni oddelek(754) Delovno-socialni oddelek(184) Gospodarski oddelek(102) Kazenski oddelek(165) Upravni oddelek(241)

Vpisniki

G(7) Ips(1137) Kp(2) R(59) U(169)
Up(72)

Instituti / Izbor najpogostejših

povrnitev negmotne škode(146) delovno razmerje pri delodajalcu(124) zahteva za varstvo zakonitosti(107) revizija(97) denarna odškodnina(88) dovoljenost revizije(72) prenehanje delovnega razmerja(71) zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanske...(53) začasna odredba(51) telesne bolečine(50) duševne bolečine zaradi zmanjšane življe...(49) strah(42) pripor(40) privatizacija stanovanj(39) povzročitev škode(37) višina denarne odškodnine(33) povrnitev škode(32) stvarna pristojnost(32) vrednost spornega predmeta(28) določitev krajevne pristojnosti po višje...(26) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(26) ponovitvena nevarnost(24) pravična denarna odškodnina(24) krivdna odgovornost(22) sodni postopek(19) objektivna odgovornost(19) zmotna uporaba materialnega prava(19) denacionalizacija(17) obnova postopka(17) zamudne obresti(17) disciplinska odgovornost(17) individualizacija odškodnine(16) podlage odškodninske odgovornosti(15) izredna pravna sredstva(15) disciplinski postopek(15) napake volje(15) duševne bolečine zaradi skaženosti(15) ničnost(15) premoženjska razmerja med zakonci(14) višina odškodnine(14)