IUS-INFO - Judikati Vrhovnega sodišča RS - SOVS
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Sodna praksa > SOVS > M
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 22
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 528)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sodba II Ips 116/2018 pravica do popravka po določbah Zakona o medijih - pogoji za objavo popravka - pogoji za zavrnitev zahteve za objavo popravka - odklonitveni razlog za objavo popravka - vsebina popravka - sporočilni pomen besedila - svoboda novinarskega izražanja - svobodna gospodarska pobuda - kolizija ustavnih pravic Civilni oddelek MEDIJSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE 30.8.2018
VSRS Sklep II Ips 140/2018 mediji - pravica do objave popravka - pogoji za objavo popravka - odklonitveni razlogi - vsebina popravka Civilni oddelek MEDIJSKO PRAVO 9.8.2018
VSRS Sklep Cp 24/2018 priznanje tuje sodne odločbe - nasprotovanje javnemu redu - prevajanje sodnih pisanj - prevod sodbe - vročilnica - javna listina - vročanje po zaprošenem organu - odločba srbskega sodišča - neposredna vročitev - Haaška konvencija Civilni oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 26.7.2018
VSRS Sklep Cp 19/2018 razglasitev izvršljivosti tuje sodne odločbe - predlog za zavrnitev izvršitve tuje sodne odločbe - pojem sodne odločbe - odločba italijanskega sodišča - plačilni nalog - praksa SEU - začasno izvršljiv plačilni nalog - javni red - prekinitev postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 19.7.2018
VSRS Sodba II Ips 89/2018 mediji - pravica do popravka - varstvo časti in dobrega imena - vsebina popravka - odklonitveni razlogi - zavrnitev zahteve za objavo popravka - vsebinsko zanikanje - zavajajoč popravek - pravica javnosti do obveščenosti - objektivno informiranje javnosti - prizadetost pravice ali interesa predlagatelja popravka Civilni oddelek MEDIJSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE 28.6.2018
VSRS Sklep Cpg 4/2018 priznanje in izvršitev tuje arbitražne odločbe - uporaba ZMZPP - razlogi za zavrnitev - predlog - obvezne priloge - nerazumljivost izreka - neveljavna valuta - obrazložitev arbitražne odločbe - vzajemnost - arbitražni dogovor - načelo avtonomije strank - prekoračitev pristojnosti arbitražnega sodišča Gospodarski oddelek ARBITRAŽNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 5.6.2018
VSRS Sklep II DoR 416/2017 predlog za dopustitev revizije - spor z mednarodnim elementom - navezne okoliščine pravnega posla - uporaba slovenskega prava - posojilna pogodba - podlaga pogodbe - nagib - pogodbena volja strank - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - POGODBENO PRAVO 24.5.2018
VSRS Sklep III Ips 5/2017 pristojnost slovenskega sodišča - mednarodna prodajna pogodba - distribucijska pogodba - navezne okoliščine - kraj izpolnitve - prevozna pogodba - klavzule INCOTERMS - klavzula Franko tovarna - Ex works (EXW) - zavrženje tožbe Gospodarski oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - POGODBENO PRAVO 22.5.2018
VSRS Sodba II Ips 290/2017 odgovornost zdravstvene ustanove - pogodba o opravljanju zdravstvenih storitev - poslovna odškodninska odgovornost - povrnitev nepremoženjske škode - zastaranje odškodninskega zahtevka - začetek teka zastaralnega roka - zaključek zdravljenja - zdravniška napaka (medicinska napaka) - poškodba ob porodu - pojasnilna dolžnost - kršitev pojasnilne dolžnosti - vzročna zveza - avtonomija zdravnika - odnos med zdravnikom in pacientom - osebnostne pravice - pravica pacienta do izbire načina zdravljenja - informirana privolitev - višina odškodnine - enotna odškodnina - katastrofalna škoda Civilni oddelek MEDICINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 17.5.2018
VSRS Sklep Cpg 3/2018 izvršitev tuje sodne odločbe - zavrnitev izvršitve - odločba estonskega sodišča - pravica do obrambe - začetek postopka za izpodbijanje sodne odločbe - izpodbijanje odločbe v državi članici izvora - Uredba 1215/2012 (Bruselj I bis) Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 10.4.2018
VSRS Sklep I R 31/2018 vročanje sodnih pisanj - pravna pomoč med državami članicami EU - imuniteta - vročanje po diplomatski poti - odklonitev pomoči - pridržek javnega reda - dokončna odločitev Vrhovnega sodišča RS Civilni oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 15.3.2018
VSRS Sklep Cpg 2/2018-3 priznanje tujega postopka izredne uprave (kot tujega postopka zaradi insolventnosti) - materialna konsolidacija - načelo enakega obravnavanja upnikov - javni red - pridržek javnega reda Gospodarski oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 14.3.2018
VSRS Sklep Cp 18/2017 priznanje tuje sodne odločbe - nepravdni postopek - prekluzija dejstev - izraelska sodba - pravica do učinkovitega sodnega varstva - načelo materialne resnice - pogoj vzajemnosti - pridržek javnega reda - zdravniška napaka (medicinska napaka) Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 5.3.2018
VSRS Sklep Cp 3/2018 priznanje tuje sodne odločbe - pravilnost vročitve - pravočasnost ugovora Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 15.2.2018
VSRS Sklep I R 15/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - zapuščinska obravnava - mednarodna pristojnost slovenskega sodišča - bivališče zapustnika v tujini - slovenski državljan Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 7.2.2018
VSRS Sklep Cp 15/2017 priznanje tuje sodne odločbe - odločba srbskega sodišča - izterjava preživninske terjatve - pravni interes - ugovor prenehanja terjatve zaradi izpolnitve - uveljavljanje ugovora v izvršilnem postopku - pravnomočnost tuje sodne odločbe - potrdilo o pravnomočnosti - oblika potrdila - pristojnost tujega sodišča - možnost sodelovanja stranke v postopku - dokazno breme - prevod tuje sodne odločbe - zastopanje po pooblaščencu Civilni oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 11.1.2018
VSRS Sklep III Ips 66/2017 pristojnost slovenskega sodišča - dogovor o pristojnosti - ugovor pristojnosti - pravica do izjave - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nasprotje o odločilnih dejstvih - skupno obravnavanje tožbe in nasprotne tožbe Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 13.12.2017
VSRS Sklep II DoR 335/2017 predlog za dopustitev revizije - mednarodna ugrabitev otrok - vrnitev otroka - izročitev otroka - dovoljenost revizije - smiselna uporaba določb o izvršbi v postopku zavarovanja - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 29.11.2017
VSRS Sklep Cpg 3/2017 razglasitev izvršljivosti tuje sodne odločbe - Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 (Bruseljska uredba I) - italijanska sodna odločba - odločba pritožbenega sodišča - izvršilni naslov - opredeljenost (vsebina) izvršilnega naslova - nepopolna ali zmotna ugotovitev dejanskega stanja Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 26.10.2017
VSRS Sodba II Ips 212/2017 mediji - pravica do popravka - pogoji za objavo popravka - vsebina popravka - kolizija ustavnih pravic - svoboda novinarskega izražanja - svobodna gospodarska pobuda Civilni oddelek MEDIJSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE 26.10.2017
VSRS Sklep Cpg 2/2017 priznanje tuje sodne odločbe - dvostranska pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško - hrvaško pravo - prisilna poravnava - sklep o odobritvi prisilne poravnave - možnost sodelovanja stranke v postopku - pravni interes za priznanje tuje sodne odločbe Gospodarski oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 26.10.2017
VSRS Sklep Cp 8/2017 priznanje tuje sodne odločbe - pravica do sodelovanja v postopku - načelo kontradiktornosti - zavrnitev dokaznih predlogov - pomanjkanje razlogov - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - overitev sodne odločbe - pogodba o pravni pomoči med Slovenijo in Bosno in Hercegovino Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 5.10.2017
VSRS Sklep Cpg 5/2017 priznanje tuje sodne odločbe - priznanje izvršljivosti tuje sodne odločbe - javni red - pridržek javnega reda - pravica do sodelovanja v postopku - vročitev sodbe - fikcija vročitve - klavzula pravnomočnosti - ugovor krajevne pristojnosti - obstoj izključne krajevne pristojnosti - spor iz pogodbenega razmerja - zmotna uporaba materialnega prava Gospodarski oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 22.9.2017
VSRS Sklep Cpg 4/2017 priznanje tujega postopka zaradi insolventnosti - varstvo upnikov - ugovor zoper sklep o priznanju tuje sodne odločbe - objava sklepa o priznanju tujega postopka o insolventnosti - sprememba ali odprava posledic priznanja tujega postopka o insolventnosti - rok za vložitev predloga - zavrženje predloga - razveljavitev klavzule o pravnomočnosti - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Gospodarski oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 22.9.2017
VSRS Sodba II Ips 209/2017 mediji - objava popravka - pravica do popravka - kolizija ustavnih pravic - vsebinsko zanikanje - svoboda novinarskega izražanja - svobodna gospodarska pobuda Civilni oddelek MEDIJSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE 14.9.2017
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 22 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLM NOPRSŠTUVZŽ
> MATIČNE KNJIGE(7) > MEDICINSKO PRAVO(35) > MEDIJSKO PRAVO(134) > MEDNARODNO JAVNO PRAVO(11) > MEDNARODNO PRAVO ČLOVEKOVIH PRAVIC(5) > MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO(321) > MEDVOJNI PROCESI(16)

Datum seje

2018(16) 2017(21) 2016(40) 2015(42)
2014(20) 2013(32) 2012(44) 2011(30)
2010(26) 2009(27) 2008(25) 2007(24)
2006(21) 2005(6) 2004(18) 2003(15)
2002(10) 2001(21) 2000(15) 1999(13)
1998(17) 1997(10) 1996(6) 1995(15)
1994(7) 1993(7)

Oddelki

Civilni oddelek(380) Delovno-socialni oddelek(9) Gospodarski oddelek(100) Kazenski oddelek(19) Upravni oddelek(20)

Vpisniki

Cp(139) Cpg(47) Dor(26) Ips(291) R(14)
U(4) Up(6) Uv(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

priznanje tuje sodne odločbe(143) pristojnost slovenskega sodišča(40) javni red(39) mediji(36) objava popravka(35) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(27) povrnitev škode(26) pravica do popravka(20) povrnitev nepremoženjske škode(20) pravica do objave popravka(20) dopuščena revizija(19) dovoljenost revizije(18) načelo kontradiktornosti(17) kolizija ustavnih pravic(17) spor z mednarodnim elementom(16) zdravniška napaka (medicinska napaka)(15) mednarodna pristojnost(15) javna glasila(15) predlog za dopustitev revizije(14) uporaba tujega prava(13) skrbnost dobrega strokovnjaka(13) podlage odškodninske odgovornosti(13) uporaba slovenskega prava(13) vzajemnost(13) vsebina popravka(12) možnost sodelovanja v postopku(12) navezne okoliščine(12) pojasnilna dolžnost(12) priznanje izvršljivosti tuje sodne odloč...(11) dokazovanje(11) zahteva za varstvo zakonitosti(11) pravica do svobode izražanja(11) razglasitev izvršljivosti tuje sodne odl...(10) izvedenec(10) pravo, ki ga je treba uporabiti(10) pridržek javnega reda(10) dokazno breme(10) priznanje tujih sodnih odločb(10) odklonitveni razlogi(10) odškodninski spor(10)