IUS-INFO - Judikati Vrhovnega sodišča RS - SOVS
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Sodna praksa > SOVS > O
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 402
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 10037)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep I R 133/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - pristojno sodišče kot stranka v postopku - odškodninski spor Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 25.10.2018
VSRS Sodba in sklep III Ips 28/2018 povrnitev premoženjske škode - izgubljeni dobiček - navadna škoda - obstoj škode - trditveno in dokazno breme - dokazno breme tožnika - sestava sodišča - glavna obravnava pred sodiščem druge stopnje - odločanje po sodniku posamezniku - takojšnje grajanje procesne kršitve - stroški revizijskega postopka - nagrada odvetnika - zahteva za oceno ustavnosti zakona - prekinitev postopka Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 16.10.2018
VSRS Sklep II Ips 137/2017 dovoljenost revizije - povrnitev premoženjske škode - navadni sosporniki - deljiva obveznost - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 4.10.2018
VSRS Sodba II Ips 64/2017 prodajna pogodba - dokončno plačilo kupnine - svoboda urejanja obligacijskih razmerij - odstop terjatve (cesija) - nagib - vzajemnost - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 4.10.2018
VSRS Sodba II Ips 30/2017 pogodba o delu - plačilo za delo kooperantu - neposredni zahtevek podizvajalca do naročnika - specifikacija opravljenih storitev - actio directa - trditveno breme - standard obrazložitve sodbe sodišča druge stopnje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 4.10.2018
VSRS Sodba in sklep II Ips 90/2017 neupravičena pridobitev - uporaba tuje stvari v svojo korist - enodružinsko stanovanje - načelo vestnosti in poštenja - načelo izravnalne pravičnosti - solastnina - uporaba solastne stvari - nemožnost uporabe nepremičnine - verzija solastnika - uporabnina - obstoj prikrajšanja - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 4.10.2018
VSRS Sklep in sodba III Ips 51/2018-3 odškodninska terjatev - premoženjska škoda - čas, ki je potreben za zastaranje - začetek teka subjektivnega zastaralnega roka - izgubljeni dobiček (zaslužek) - navadna škoda - predpogodba - zahteva za sklenitev glavne pogodbe na podlagi sklenjene predpogodbe Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 25.9.2018
VSRS Sodba III Ips 57/2018 podjemna pogodba - neposredni zahtevki podizvajalcev do naročnika - cesija - zakonita cesija - cesija terjatve glavnega izvajalca do naročnika - izločitveni upnik - večkratni odstop terjatve - dopuščena revizija Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 25.9.2018
VSRS Sklep III Ips 32/2017-5 odstop od prodajne pogodbe - vrnitev danega - vračilo kupnine - kondikcija - neupravičena pridobitev - prekluzivni rok - rok iz 480. člena OZ - dopuščena revizija Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 25.9.2018
VSRS Sodba II Ips 85/2017 neupravičena pridobitev - kondikcija - nepošteni pridobitelj - neobstoječa pogodba - zastaranje - odpoved zastaranju - poslovodja - skrbnost in odgovornost - odškodninska odgovornost poslovodje - pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo - pogodba, ki jo sklene neupravičena oseba - delodajalec Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB 20.9.2018
VSRS Sklep II DoR 231/2018 predlog za dopustitev revizije - izvedensko mnenje - dopolnitev mnenja - povrnitev škode - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 20.9.2018
VSRS Sklep II DoR 215/2018 predlog za dopustitev revizije - povrnitev škode - odgovornost zdravstvenega zavoda - krivdna odškodninska odgovornost - protipravnost - padec na mokrih tleh - podlage odškodninske odgovornosti - profesionalna skrbnost - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 20.9.2018
VSRS Sklep II DoR 255/2018 predlog za dopustitev revizije - solastnina - nemožnost uporabe solastne nepremičnine - upravičenja solastnika - upravljanje s stvarjo - plačilo uporabnine - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek BANČNO JAVNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 20.9.2018
VSRS Sodba II Ips 17/2017 izpolnitev prodajne pogodbe - izročitev nepremičnine kupcu - zamuda z izpolnitvijo - prevzem stanovanja - normalna raba stanovanja - bistvene napake - revizija - razlogi za revizijo - prepis pritožbenih navedb v reviziji - obseg obrazložitve odločbe Vrhovnega sodišča Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 13.9.2018
VSRS Sodba II Ips 275/2016 pravica do povrnitve škode - odgovornost države - odškodninska odgovornost države za delo sodišča - stečajni postopek - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - nezadostna trditvena podlaga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŠTVA - ODŠKODNINSKO PRAVO 13.9.2018
VSRS Sklep II DoR 145/2018 dopuščena revizija - priposestvovanje služnosti v javno korist - pogoji - izvajalec gospodarske javne službe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODZ - STVARNO PRAVO 13.9.2018
VSRS Sklep II DoR 209/2018 dopuščena revizija - povrnitev škode - odgovornost za škodo od nevarne stvari - objektivna odgovornost - pojem nevarne stvari - padec na poledenelih stopnicah - dotrajane stopnice Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 13.9.2018
VSRS Sodba II Ips 62/2017 sklenitev pogodbe - soglasje volj Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 13.9.2018
VSRS Sklep II Ips 79/2017 lastninska tožba (rei vindicatio) - pravica do posesti - zakup kmetijskih zemljišč - privatizacija - načelo iura novit curia - pritožbene novote - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 13.9.2018
VSRS Sklep I Up 223/2017 odvetništvo - odvetniška tarifa - nosilec javnega pooblastila - politična diskrecija - pooblastila ministra - odvetniška zbornica - spor med državo in nosilcem javnih pooblastil - drugo sodno varstvo - sodno varstvo v upravnem sporu - ugoditev pritožbi Upravni oddelek ODVETNIŠTVO - UPRAVNI SPOR 12.9.2018
VSRS Sodba II Ips 241/2016 stvarne napake - napake v solidnosti gradbe - odgovornost za napake - obvestilo o napaki - enoletni prekluzivni rok - pravočasno uveljavljanje napak - izguba pravice uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 10.9.2018
VSRS Sklep II Ips 236/2017 zavarovalna pogodba - zavarovanje poklicne odgovornosti - zavarovanje odgovornosti organov vodenja in nadzora družbe - zavarovalni primer - zavarovalno kritje - izključitev zavarovanja - izključitev odgovornosti - izključitvena klavzula - razlaga pogodbe - sporna pogodbena določila - nejasna pogodbena določila - sodniški silogizem - povrnitev stroškov odvetniškega zastopanja - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 10.9.2018
VSRS Sodba II Ips 282/2016 stvarna služnost hoje in vožnje - priposestvovanje - služnost v javno korist - dobrovernost - ODZ - neprava služnost - razlastitev - omejitev lastninske pravice - ustavnoskladna razlaga - praksa Vrhovnega sodišča - dopuščena revizija Civilni oddelek ODZ - STVARNO PRAVO 6.9.2018
VSRS Sklep II Ips 333/2016 izbrisna tožba - aktivna stvarna legitimacija - skupnost dedičev - enotni sosporniki - pogodba o preužitku - poslovna sposobnost - sposobnost razsojanja - ničnost pogodbe - izpodbijanje izvedenskega mnenja - pravno relevantne pripombe na izvedensko mnenje - nejasnosti v izvedenskem mnenju - postavitev novega izvedenca - odprava pomanjkljivosti v mnenju - neobrazložena zavrnitev dokaznega predloga - dopolnjevanje razlogov za zavrnitev dokaznega predloga v odločbi sodišča druge stopnje - bistvena kršitev določb pravdnega postopka pred sodiščem prve in druge stopnje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 6.9.2018
VSRS Sklep II Ips 188/2016 skupno premoženje zakoncev - razpolaganje s skupnim premoženjem - samostojni podjetnik posameznik (s.p.) - denarna sredstva - odgovornost zakoncev za skupne dolgove - solidarna odgovornost - obveznost nastala v zvezi s skupnim premoženjem - solidarna odgovornost zakoncev za obveznosti v zvezi s skupnim premoženjem - smrt zakonca - dolgovi zapustnika - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - materialno procesno vodstvo - trditveno in dokazno breme - dopuščena revizija Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 6.9.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 402 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMNO PRSŠTUVZŽ
> OBLIGACIJSKO PRAVO(4427) > OBRAMBA(33) > OBRT(53) > ODŠKODNINSKO PRAVO(5680) > ODVETNIŠTVO(31) > ODZ(139) > OKOLJSKO PRAVO(70) > OROŽJE(66) > OSEBNE LISTINE(4) > OSEBNOSTNE PRAVICE(72)

Datum seje

2018(285) 2017(369) 2016(414) 2015(442)
2014(455) 2013(499) 2012(543) 2011(631)
2010(608) 2009(585) 2008(577) 2007(362)
2006(304) 2005(323) 2004(331) 2003(268)
2002(319) 2001(323) 2000(358) 1999(401)
1998(388) 1997(370) 1996(247) 1995(230)
1994(178) 1993(225) 1992(2)

Oddelki

Civilni oddelek(8310) Delovno-socialni oddelek(289) Gospodarski oddelek(1175) Kazenski oddelek(25) Upravni oddelek(238)

Vpisniki

Cp(7) Cpg(3) Dor(1077) G(3) Ips(8745)
R(30) Ru(2) U(90) Up(79) Ur(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

povrnitev negmotne škode(1217) povrnitev nepremoženjske škode(1174) telesne bolečine(1089) dopuščena revizija(1030) strah(872) duševne bolečine zaradi zmanjšane življe...(787) podlage odškodninske odgovornosti(735) višina denarne odškodnine(729) višina odškodnine(673) dovoljenost revizije(667) denarna odškodnina(661) zavrženje revizije(605) povrnitev škode(587) predlog za dopustitev revizije(509) neupravičena pridobitev(503) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(482) vzročna zveza(461) vrednost spornega predmeta(424) protipravnost(408) krivdna odgovornost(397) duševne bolečine zaradi skaženosti(377) povrnitev premoženjske škode(370) načelo individualizacije odškodnine(360) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(357) objektivna odgovornost(325) deljena odgovornost(298) nesreča pri delu(290) zastaranje(276) povzročitev škode(271) duševne bolečine zaradi zmanjšanja življ...(263) načelo objektivne pogojenosti odškodnine(250) odgovornost države(244) odškodnina(242) ravnanje oškodovanca(233) načelo objektivne pogojenosti višine odš...(231) pravična denarna odškodnina(231) ničnost(216) dokazovanje(205) zastaranje odškodninske terjatve(201) začetek teka zamudnih obresti(197)